• https://pis4you Homilia ks. abp. Marka Jędraszewskiego wygłoszona w Kościele Mariackim z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
 • wpolityce.pl
 • przegladsportowy
 • https://pis4you
 • MPK Łódź
 • https://pis4you OGŁOSZENIE
 • https://PiS Konstantynów Łódzki
 • PAPsamorząd
 • fines
 • PKS dla konstantynowian
 • SIP
 • Polskie Radio24
 • Prawo dla samorządu
 • portalsamorzadowy
 • WSPOLNOTA
 • BO 2018 III edycja, 2018
 • WSPÓLNOTA RANKING GMIN
 • RIZ1
 • TV Trwam
 • Do Rzeczy
 • wSieci
 • gazetaprawna.pl
 • BO REGULAMIN
 • I LOdD
 • Rzeczpospolita
 • PREZYDENT.PL
 • Igrzyska Olimpijskie PKOl
 • Dołącz do nas na Facebooku Bernard Cichosz, red. nacz. "43bis"
 • OMEGA
 • X Bieg Wdzięczności ZDJĘCIA
 • PRO-LIFE
 • www.pzps.pl/
 • http://siatka.org/kategoria/aktualnosci/
 • Rodzina500+
 • chrzest966.pl
 • Telewizyjny Kurier GCI
 • WARTO ROZMAWIAĆ
 • OBLICZA MANIPULACJI
 • Radio Warszawa
 • GRUDZIEŃ 1970 Przemówienie PREZYDENTA Andrzeja Dudy o świcie w Gdyni-Stocznia wejdzie do historii Polski. Każdy patriota powinien go wysłuchać! (Krzysztof Wyszkowski)
 • Radio Maryja 25 lat na antenie
 • Klub im. Romana Dmowskiego
 • HLI POLSKA
 • CitizenGO to społeczność aktywnych obywateli
 • wpolityce.pl www.palade.pl
 • niezalezna.pl/
 • http://www.wsieci.pl/
 • Radio Łódź
 • http://www.naszdziennik.pl/
 • Dziennik Łódzki
 • https://Express Ilustrowany
 • KŻ Orzeł
 • www.ordoiuris.pl/
 • www.ordoiuris.pl/
 • IPN
 • SJP Doroszewskiego
 • LIRYKA, LIRYKA… Słowa i muzyka LIRYKA, LIRYKA...
  Słowa i muzyka
 • UKS Piątka
 • STOP ABORCJI
 • Bez LO ani rusz!
 • Szczególna misja europosła Ks. prof. Czesław S. Bartnik Szczególna misja europosła
 • Nie Szkodzić
 • Rodzinny Konstantynów Łódzki
 • Wydawnictwo Bernard Cichosz
 • http://patriotyczna.lodz.pl/
 • Rodzina ma Gďż˝os
 • LO oferta
 • LO oferta
 • LO oferta
 • http://patriotyczna.listastron.pl/
 • http://www.oneofus.eu/pl/
 • JEDYNKI gazet
 • Get Adobe Flash player
 • Mała Ojczyzna
 • PKS
 • KMST
 • Łódzkie
 • PORT LOTNICZY ŁÓDŹ
 • POLOKO
 • Gazeta Polska Codziennie
Wiadomości
2019-04-19
À propos konferencji prasowej burmistrza

À propos konferencji prasowej burmistrza

Burmistrz nie rezygnuje z tramwaju

Nowe pomysły i inicjatywy można wdrażać dopiero wtedy, gdy uda się rozliczyć i zamknąć czas minionych kadencji.
  
Informowaliśmy już (2019-03-29 Burmistrz nie rezygnuje z tramwaju), że w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim odbyła się konferencja prasowa „Minęło 100 dni kadencji 2018-2023. Konstantynów Łódzki w obliczu nowych wyzwań”. W spotkaniu wzięli udział: burmistrz Robert Jakubowski, jego zastępca Łukasz Napieralski, sekretarz miasta Krystyna Fudała i zastępca skarbnika miasta Dorota Tyszka.
   Dzisiaj UWAGI REDAKTORA NACZELNEGO napisane po konferencji prasowej (o tym, o czym na konferencji mówiono).

■ Zadłużenie gminy to również koszt obsługi tego zadłużenia
Zadłużenie gminy jest duże i wzrasta w ostatnich latach (2010: 17 691 712,67 zł, na mieszkańca 1017 zł; 2018: 21 956 264 zł, na mieszkańca 1238 zł), ale przy jego omawianiu zbyt często pomijane są koszty obsługi tego zadłużenia, których gmina nie uniknie w najbliższej przyszłości. A łącznie w najbliższej dekadzie będą one niemal równe bieżącym długom (ok. 20 mln zł). Gmina nie może nie mówić, a tym bardziej zapominać o kosztach obsługi obligacji!

■ Obciążające budżet zwroty środków z tytułu dotacji dla gminy w latach 2014-2017: 1 182 567,85 zł
Obecne władze Konstantynowa Łódzkiego (i cała wspólnota samorządowa zapewne również) zostały zaskoczone informacją, że w latach 2014-2017 poprzednicy zwrócili do Urzędu Marszałkowskiego środki finansowe obciążające budżet miasta w wysokości 1 182 567,85 zł. Obciążenie budżetu nastąpiło: 1) w wyniku zwrotu ze względu na wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem; 2) w wyniku obciążenia odsetkami za poterminowy zwrot niewykorzystanej zaliczki.
Obciążające budżet środki z tytułu wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem:
873 096,13 zł (poprawa komunikacji na drogach regionalnych w Konstantynowie Łódzkim)
22 714, 69 zł (metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu)
44 495,10 zł (rewitalizacja centrum Konstantynowa Łódzkiego)
Obciążające budżet środki z tytułu odsetek za poterminowy zwrot zaliczki (w wys. 1 667 567,85) niewykorzystanej ze względu na mniejszy zakres robót:
242 261,93 zł (modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego, w tym drogi i gospodarka wodno-ściekowa).
Łącznie budżet gminy uszczuplił się o 1 182 567,85 zł.
Czy tu może w grę wchodzić niegospodarność?

■ Inwestycje drogowe 2011-2018 w okręgach wyborczych
Materiał prasowy prezentuje wartość wykonanych inwestycji drogowych w podziale na okręgi wyborcze. Zabrakło komentarza do przyjęcia takiej metody analizy.

■ Komunikacja miejska rozumiana, jako połączenie z Łodzią
W poprzednich kadencjach władze Konstantynowa Łódzkiego nie reagowały na otrzymywane raporty o złym stanie linii tramwajowej (2008, luty i listopad 2017). W konsekwencji od 3 marca 2019 tramwajową komunikację zastąpiła autobusowa. Władze obecnej kadencji od początku wskazują atuty tej zamiany. To brak wyczucia nastrojów społecznych. Na szczęście burmistrz Robert Jakubowski poinformował o zamiarze ogłoszenia przetargu na projekt remontu torowiska na terenie Konstantynowa Łódzkiego jeszcze w bieżącym roku. Mieszkańcy, niezależnie od reprezentowanego poglądu na tę sprawę, uznali w mojej ocenie tę wiadomość za najważniejszą informację z konferencji. Swoją ocenę opieram na pomiarze zainteresowania internautów. Dla konstantynowian przystąpienie do działań przywracających zawieszoną komunikację tramwajową to sygnał, że burmistrz nie rezygnuje z tramwaju.

■ Planowane inwestycje 2019 mają wartość 1 055 000 zł
Zabrakło podziału łącznej kwoty przeznaczonej na inwestycje w roku 2019 na okręgi wyborcze tak, jak uczyniono to z inwestycjami drogowymi 2011-2018. Brak komentarza przy informacji o inwestycjach drogowych tym bardziej powinien skutkować przestrzeganiem zasady symetrii w obu informacjach.

■ Dofinansowanie zadań 2019 a wkład własny
Podano kwoty zewnętrznego dofinansowania zadań zaplanowanych w roku 2019. Zabrakło zestawienia w tym miejscu z kwotami wkładu własnego gminy.

■ Wydatki na oświatę, to wydatki na zadanie własne gminy
Podkreślono, że w budżecie miasta wydatki na oświatę zajmują pierwsze miejsce (26 z 75 milionów zł)
Wskazane jest raczej posługiwanie się terminem edukacja publiczna a nie oświata, bo nie ma jednomyślności, co do zastępczego używania tych pojęć. W ustawie o samorządzie gminnym w wykazie zadań własnych ustawodawca użył właśnie terminu edukacja publiczna, a nie oświata. I skoro edukacja (oświata) to zadanie własne gminy nieuzasadnione jest używanie w opisie podziału wydatków 26 mln na określenia: 9,5 mln - tyle dostajemy od państwa; 16,5 mln - tyle dokłada gmina, ponieważ logika wskazuje, że jest odwrotnie (to państwo „dokłada” gminie, czyli udziela subwencji (nieodpłatnej i bezzwrotnej pomocy finansowej).
Zupełnie odrębna sprawa to przyczyny tak wysokiej kwoty przeznaczanej na edukację przez gminę. Subwencja państwa jest dla wszystkich gmin naliczana według tych samych kryteriów niezależnych od kwot przeznaczanych na ten cel przez gminy. A jak wygląda proporcja subwencji i własnego wkładu naszej gminy w porównaniu z innymi gminami?

■ Wydatki na sport zwiększone, ale liczba drużyn w rozgrywkach…
W roku 2019 gmina zwiększyła dotację na sport o 48 tys. zł (do 358 tys. zł). Potem niespodziewanie jeden z klubów wycofał zespół z rozgrywek. Od mediów padło pytanie: czy nie należy w związku z tym zweryfikować przyznanej kwoty, bo otrzymanych pieniędzy klub nie będzie mógł rozliczyć zgodnie z przeznaczeniem? Sprawa dla magistratu nie wydaje się oczywista, ale przyczyna leży w dotychczasowej, niezgodnej z prawem, praktyce niepublikowania zadań, na które burmistrz przyznaje klubom dotacje. Klub wycofujący drużynę z rozgrywek nie będzie w stanie wydać przyznanych pieniędzy zgodnie ze swoim wnioskiem i sam powinien wystąpić do burmistrza o weryfikację przyznanej kwoty zanim bezpodstawnie wyda otrzymane pieniądze. W takiej sytuacji rozliczenie przyznanej pełnej dotacji będzie wadliwe.

■ Powołanie Konstantynowskiej Rady Sportu
Konstantynowska Rada Sportu jest organem opiniodawczo-doradczym. Rozstrzyganie (czy raczej opiniowanie) wszelkich spraw w drodze konsensusu wydaje się trafne, chociaż zapewne nie będzie łatwe. Zresztą niezależnie od treści podjętej uchwały (raczej chodzi o stanowisko) lub w ogóle braku uchwały (z powodu nieosiągnięcia konsensusu) decyzja i tak należy do burmistrza, który będzie musiał nie zapominać o uprzywilejowanej sytuacji klubów niejednosekcyjnych (przewaga liczbowa przedstawicieli tych klubów w KRS).
■ Gospodarka odpadami. Trzeba liczyć się z dużym wzrostem opłat za odbiór
W Konstantynowie Łódzkim trwa przetarg na wyłonienie firmy odbierającej odpady. Przetargi rozstrzygnięte w innych miastach wskazują, że trzeba liczyć się z dużym wzrostem cen za odbiór odpadów także w naszym mieście.

■ Akcja meldunkowa szansą na powiększenie budżetu gminy
Akcja meldunkowa została podjęta w bieżącej kadencji samorządu. Jest mocno propagowana w gminie. Zabrakło informacji o dotychczasowych skutkach podjętych działań.

■ Budowa drogi S14, zachodniej obwodnicy Łodzi
Budowa S14 (odcinek: węzeł Łódź Lublinek – węzeł Łódź Teofilów) rozpocznie się 1 czerwca 2019, ma potrwać do 20 czerwca 20121. Wyzwaniem jest uzgodnienie organizacji ruchu na czas inwestycji. Do kiedy musi to nastąpić?

■ Nowy fundusz dróg samorządowych. Gmina chce naprawić dwie trasy
Konstantynów Łódzki zabiega o dofinansowanie na naprawę ulic: Słowackiego/Piłsudskiego i Sienkiewicza. Nie poinformowano, o jakie kwoty zabiega gmina i jaki jest wymagany wkład własny.

■ Spotkanie z przedsiębiorcami 2019. Tytuł Konstantynowski Lider Biznesu
Podczas pierwszego w kadencji spotkania z przedsiębiorcami ogłoszono laureatów nowego honorowego wyróżnienia. Należy podkreślić, że wyróżnienia przysługują przedsiębiorcom, a nie przedsiębiorstwom. Nie zawsze udaje się tego nie mylić.

■ Programy społeczne gminy. Liczba podmiotów korzystających z programów
Rodzinny Konstantynów Łódzki, Konstantynowska Karta Seniora i Konstantynowska Baza Firm to programy społeczne gminy. Wiemy ile podmiotów obejmują te programy, ale nie jest znana liczba osób czy firm faktycznie korzystających z pożytku płynącego z tych przedsięwzięć.

Urząd Miejski zachęca do przekazywania uwag i pomysłów dot. miasta. Warto z tego skorzystać.

Bernard Cichosz

Pozostałe informacje

 
2019-08-23
X sesja Rady Miejskiej

X sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 29 sierpnia 2019 roku (czwartek) 9:00
 
2019-08-22
KAS zaczyna zwycięstwem. Piotr Stelmasiak zdobył wszystkie 5 bramek!

KAS zaczyna zwycięstwem. Piotr Stelmasiak zdobył wszystkie 5 bramek!

PIŁKA NOŻNA Klasa A (grupa Łódź I)

■ Kolejka 1: 22 sierpnia 2019 (czwartek)
KAS Konstantynów Łódzki – LKS Orzeł Piątkowisko 5:2
W czwartek 22 sierpnia 2019 w rozgrywkach klasy A Konstantynowska Akademia Sportu, u siebie wygrała z Orłem Piątkowisko 5:2. Wszystkie bramki zdobył Piotr Stelmasiak.
BC

 
2019-08-21
Konstantynowianie wyruszyli na Jasną Górę

Konstantynowianie wyruszyli na Jasną Górę

Wyszli rankiem w środę 21, do Częstochowy dotrą w sobotę 24 sierpnia 2019.
 
2019-08-21
KAS już zaczyna!

KAS już zaczyna!

PIŁKA NOŻNA Klasa A (grupa Łódź I)

Oficjalny początek rozgrywek Klasy A (grupa Łódź I) wyznaczono na najbliższy weekend, ale pierwszy mecz odbędzie się już 22 sierpnia 2019 (czwartek) o godz. 20:00 w Konstantynowie Łódzkim (pl. Wolności 60). Konstantynowska Akademia Sportu podejmie Orła Piatkowisko.
Kolejka 1: 22 sierpnia 2019 (czwartek) 20:00
KAS Konstantynów Łódzki – LKS Orzeł Piątkowisko
Kolejka 1: 25 sierpnia 2019 (niedziela) 17:00
Iskra Dobroń – Włókniarz Konstantynów Łódzki
BC

 
2019-08-21
Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

22 sierpnia 2019 roku (czwartek) godz. 14.00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 22 sierpnia 2019 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia;
2) plan kontroli tematycznej w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim;
3) sprawy różne.

 
2019-08-21
PiS najlepszy w 13 województwach!

PiS najlepszy w 13 województwach!

Przegląd preferencji sejmowych w okręgach wyborczych wraz z prognozą podziału mandatów.
 
2019-08-20
W Sejmie 237-278 mandatów dla PiS

W Sejmie 237-278 mandatów dla PiS

Przegląd preferencji sejmowych w okręgach wyborczych wraz z prognozą podziału mandatów.

Ponad 50% mandatów dla PiS: 237-278 z 460

Marcin Palade:
Autorska prognoza preferencji do Sejmu (po zsumowaniu preferencji w okręgach) w połowie sierpnia 2019:
MANDATY:
PiS 237-278,
PO+N=KO 147-186,
SLD+Wiosna+Razem+Zieloni=SLD 23-49,
PSL+KUKIZ’15=KP 4-19 (pod warunkiem przekroczenia progu w skali kraju.
Mniejszość Niemiecka 1
Źródło: https://twitter.com/MarcinPalade
.........................................
* W Polsce wybieranych jest 460 posłów.

 
2019-08-19
Wakacje w bibliotece

Wakacje w bibliotece

 
2019-08-19
W woj. łódzkim 17-20 mandatów dla PiS

W woj. łódzkim 17-20 mandatów dla PiS

Przegląd preferencji sejmowych w okręgach wyborczych wraz z prognozą podziału mandatów.

Marcin Palade:
Autorska prognoza preferencji do Sejmu w województwie łódzkim* [okręgi: nr 9 (Łódź), nr 10 (Piotrków Trybunalski), nr 11 (Sieradz)] w połowie sierpnia 2019:
MANDATY:
PiS 17-20,
PO+N=KO 8-11,
SLD+Wiosna+Razem+Zieloni=SLD 1-4,
PSL+KUKIZ’15=KP 0-2 (pod warunkiem przekroczenia progu w skali kraju.
Źródło: https://twitter.com/MarcinPalade
.........................................
* W woj. łódzkim wybieranych jest 31 (10+9+12) posłów.

 
2019-08-18
W okr. nr 10 (Piotrków Trybunalski) 6-7 mandatów dla PiS

W okr. nr 10 (Piotrków Trybunalski) 6-7 mandatów dla PiS

Przegląd preferencji sejmowych w okręgach wyborczych wraz z prognozą podziału mandatów.

Marcin Palade:
Autorska prognoza preferencji do Sejmu w okręgu nr 10 (Piotrków Trybunalski) * w połowie sierpnia 2019
MANDATY:
PiS 6-7,
KO 1-2,
LEWICA 0-1,
PSL 0-1 (pod warunkiem przekroczenia progu w skali kraju.
<Obok i poniżej prognoza poparcia w %>
Źródło: https://twitter.com/MarcinPalade
.........................................
* Okręg wyborczy nr 10 (Piotrków Trybunalski) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miast na prawach powiatu Piotrkowa Trybunalskiego i Skierniewic oraz powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, rawskiego, skierniewickiego i tomaszowskiego. Wybieranych jest w nim 9 posłów.

 
2019-08-18
W okr. nr 11 (Sieradz) 7-8 mandatów dla PiS

W okr. nr 11 (Sieradz) 7-8 mandatów dla PiS

Przegląd preferencji sejmowych w okręgach wyborczych wraz z prognozą podziału mandatów.

Marcin Palade:
Autorska prognoza preferencji do Sejmu w okręgu nr 11 (Sieradz)* w połowie sierpnia 2019
MANDATY:
PiS 7-8,
KO 3-4,
LEWICA 0-1,
PSL 0-1 (pod warunkiem przekroczenia progu w skali kraju.
<Obok i poniżej prognoza poparcia w %>
Źródło: https://twitter.com/MarcinPalade
.........................................
* Okręg wyborczy nr 11 (Sieradz) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar powiatów kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, pabianickiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego i zgierskiego (województwo łódzkie). Wybieranych jest w nim 12 posłów.

 
2019-08-18
W okr. nr 9 (Łódź) 4-5 mandatów dla PiS

W okr. nr 9 (Łódź) 4-5 mandatów dla PiS

Przegląd preferencji sejmowych w okręgach wyborczych wraz z prognozą podziału mandatów.

Marcin Palade:
Autorska prognoza preferencji do Sejmu w okręgu nr 9 (Łódź)* w połowie sierpnia 2019
MANDATY:
PiS 4-5,
KO 4-5,
LEWICA 1-2.
<Obok prognoza poparcia w %>
Źródło: https://twitter.com/MarcinPalade
* Okręg wyborczy nr 9 (Łódź) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Łodzi oraz powiatów brzezińskiego i łódzkiego wschodniego (województwo łódzkie). Wybieranych jest w nim 10 posłów.
 

 
2019-08-17
Lista PiS w okr. nr 9 (Łódź)

Lista PiS w okr. nr 9 (Łódź)

Wybory do parlamentu RP. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło listy kandydatów do Sejmu.
 
2019-08-17
Maciej Łuczak kandydatem PiS do Senatu w okr. nr 26

Maciej Łuczak kandydatem PiS do Senatu w okr. nr 26

Wybory do parlamentu RP. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło listy kandydatów do Senatu.

■ Maciej Łuczak kandydatem PiS do Senatu w okr. nr 26.
W wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 26 obejmującym obszar powiatów łaskiego, pabianickiego i zgierskiego (województwo łódzkie) kandydatem PiS jest Maciej Łuczak, senator RP w kończącej się kadencji. W każdym okręgu wybierany jest 1 senator.

 
2019-08-16
Lista PiS w okr. nr 11 (Sieradz)

Lista PiS w okr. nr 11 (Sieradz)

Wybory do parlamentu RP. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło listy kandydatów do Sejmu.
 
2019-08-16
W jedną stronę Daszyńskiego i 8 Marca

W jedną stronę Daszyńskiego i 8 Marca

 
2019-08-15
Najpopularniejsze w lipcu

Najpopularniejsze w lipcu

Co w naszym portalu zainteresowało internautów.
 
2019-08-14
43A i 43B inaczej od 15 sierpnia

43A i 43B inaczej od 15 sierpnia

Od 15 sierpnia 2019 r. zmiana rozkładu jazdy linii 43A i 43B
 
2019-08-14
Przekroczył kompetencje?

Przekroczył kompetencje?

Reprezentowanie gminy jest wyłączną kompetencją burmistrza. Czy o tym niektórzy nie wiedzą, czy nie chcą wiedzieć?
 
2019-08-13
Ranking gmin „Rzeczpospolitej” we wrześniu

Ranking gmin „Rzeczpospolitej” we wrześniu

Dziennik „Rzeczpospolita” ogłosi XV Ranking Samorządów 2019
 
2019-08-12
Mieszkaniec nie musi głosować. Mieszkaniec nie musi kandydować. Radny musi pracować dla gminy. Radny musi kierować się dobrem wspólnoty

Mieszkaniec nie musi głosować.
Mieszkaniec nie musi kandydować.
Radny musi pracować dla gminy.
Radny musi kierować się dobrem wspólnoty

--------------------------------------------------------------szept krzykacza
 
2019-08-11
II Ranking Aktywności Radnych

II Ranking Aktywności Radnych

RAR. Pierwsze notowanie II edycji (2018-2023)
 
2019-08-10
Radni nie uczestniczą w komisjach RM

Radni nie uczestniczą w komisjach RM

II Ranking Aktywności Radnych. Nieobecność konstantynowskich radnych na posiedzeniach komisji. VIII kadencja RM (2018-2023), stan na dzień 20.07.2019
 
2019-08-09
Czy obecni zawsze biorą udział?

Czy obecni zawsze biorą udział?

II Ranking Aktywności Radnych. Nieobecność konstantynowskich radnych na sesjach. VIII kadencja RM (2018-2023), stan na dzień 20.07.2019
 
2019-08-09
Muzyczny Środek Europy

Muzyczny Środek Europy

Koncert finałowy: park przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim, 31 sierpnia 2019 (sobota) 18:00
 
 
 • najnowsze Wiadomości 43bis
 • TAXI
 • nestbank
 • https://pl-pl.facebook.com/Magdalena-Korzekwa-Kaliszuk-1051043068243338/
 • LOdD TRWA REKRUTACJA do I LO dla Dorosłych
 • IPN
 • Katalogi IPN Katalogi IPN
 • Inwentarz archiwalny IPN Inwentarz archiwalny IPN
 • RIZ64
 • Przemysław Gintrowski Jeszcze dzień Jeszcze dzień
 • Kalendarz