• https://pis4you OGŁOSZENIE
 • https://pis4you
 • https://PiS Konstantynów Łódzki
 • wpolityce.pl
 • PAPsamorząd
 • fines
 • PKS dla konstantynowian
 • SIP
 • Polskie Radio24
 • Prawo dla samorządu
 • portalsamorzadowy
 • WSPOLNOTA
 • BO 2018 III edycja, 2018
 • WSPÓLNOTA RANKING GMIN
 • MPK Łódź
 • RIZ1
 • TV Trwam
 • Do Rzeczy
 • wSieci
 • gazetaprawna.pl
 • BO REGULAMIN
 • I LOdD
 • Rzeczpospolita
 • przegladsportowy
 • PREZYDENT.PL
 • Igrzyska Olimpijskie PKOl
 • Dołącz do nas na Facebooku Bernard Cichosz, red. nacz. "43bis"
 • OMEGA
 • X Bieg Wdzięczności ZDJĘCIA
 • PRO-LIFE
 • www.pzps.pl/
 • http://siatka.org/kategoria/aktualnosci/
 • Rodzina500+
 • chrzest966.pl
 • Telewizyjny Kurier GCI
 • WARTO ROZMAWIAĆ
 • OBLICZA MANIPULACJI
 • Radio Warszawa
 • GRUDZIEŃ 1970 Przemówienie PREZYDENTA Andrzeja Dudy o świcie w Gdyni-Stocznia wejdzie do historii Polski. Każdy patriota powinien go wysłuchać! (Krzysztof Wyszkowski)
 • Radio Maryja 25 lat na antenie
 • Klub im. Romana Dmowskiego
 • HLI POLSKA
 • CitizenGO to społeczność aktywnych obywateli
 • wpolityce.pl www.palade.pl
 • niezalezna.pl/
 • http://www.wsieci.pl/
 • Radio Łódź
 • http://www.naszdziennik.pl/
 • Dziennik Łódzki
 • https://Express Ilustrowany
 • KŻ Orzeł
 • www.ordoiuris.pl/
 • www.ordoiuris.pl/
 • IPN
 • SJP Doroszewskiego
 • LIRYKA, LIRYKA… Słowa i muzyka LIRYKA, LIRYKA...
  Słowa i muzyka
 • UKS Piątka
 • STOP ABORCJI
 • Bez LO ani rusz!
 • Szczególna misja europosła Ks. prof. Czesław S. Bartnik Szczególna misja europosła
 • Nie Szkodzić
 • Rodzinny Konstantynów Łódzki
 • Wydawnictwo Bernard Cichosz
 • http://patriotyczna.lodz.pl/
 • Rodzina ma Gďż˝os
 • LO oferta
 • LO oferta
 • LO oferta
 • http://patriotyczna.listastron.pl/
 • http://www.oneofus.eu/pl/
 • JEDYNKI gazet
 • Get Adobe Flash player
 • Mała Ojczyzna
 • PKS
 • KMST
 • Łódzkie
 • PORT LOTNICZY ŁÓDŹ
 • POLOKO
 • Gazeta Polska Codziennie
Wiadomości
2019-04-19
À propos konferencji prasowej burmistrza

À propos konferencji prasowej burmistrza

Burmistrz nie rezygnuje z tramwaju

Nowe pomysły i inicjatywy można wdrażać dopiero wtedy, gdy uda się rozliczyć i zamknąć czas minionych kadencji.
  
Informowaliśmy już (2019-03-29 Burmistrz nie rezygnuje z tramwaju), że w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim odbyła się konferencja prasowa „Minęło 100 dni kadencji 2018-2023. Konstantynów Łódzki w obliczu nowych wyzwań”. W spotkaniu wzięli udział: burmistrz Robert Jakubowski, jego zastępca Łukasz Napieralski, sekretarz miasta Krystyna Fudała i zastępca skarbnika miasta Dorota Tyszka.
   Dzisiaj UWAGI REDAKTORA NACZELNEGO napisane po konferencji prasowej (o tym, o czym na konferencji mówiono).

■ Zadłużenie gminy to również koszt obsługi tego zadłużenia
Zadłużenie gminy jest duże i wzrasta w ostatnich latach (2010: 17 691 712,67 zł, na mieszkańca 1017 zł; 2018: 21 956 264 zł, na mieszkańca 1238 zł), ale przy jego omawianiu zbyt często pomijane są koszty obsługi tego zadłużenia, których gmina nie uniknie w najbliższej przyszłości. A łącznie w najbliższej dekadzie będą one niemal równe bieżącym długom (ok. 20 mln zł). Gmina nie może nie mówić, a tym bardziej zapominać o kosztach obsługi obligacji!

■ Obciążające budżet zwroty środków z tytułu dotacji dla gminy w latach 2014-2017: 1 182 567,85 zł
Obecne władze Konstantynowa Łódzkiego (i cała wspólnota samorządowa zapewne również) zostały zaskoczone informacją, że w latach 2014-2017 poprzednicy zwrócili do Urzędu Marszałkowskiego środki finansowe obciążające budżet miasta w wysokości 1 182 567,85 zł. Obciążenie budżetu nastąpiło: 1) w wyniku zwrotu ze względu na wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem; 2) w wyniku obciążenia odsetkami za poterminowy zwrot niewykorzystanej zaliczki.
Obciążające budżet środki z tytułu wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem:
873 096,13 zł (poprawa komunikacji na drogach regionalnych w Konstantynowie Łódzkim)
22 714, 69 zł (metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu)
44 495,10 zł (rewitalizacja centrum Konstantynowa Łódzkiego)
Obciążające budżet środki z tytułu odsetek za poterminowy zwrot zaliczki (w wys. 1 667 567,85) niewykorzystanej ze względu na mniejszy zakres robót:
242 261,93 zł (modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego, w tym drogi i gospodarka wodno-ściekowa).
Łącznie budżet gminy uszczuplił się o 1 182 567,85 zł.
Czy tu może w grę wchodzić niegospodarność?

■ Inwestycje drogowe 2011-2018 w okręgach wyborczych
Materiał prasowy prezentuje wartość wykonanych inwestycji drogowych w podziale na okręgi wyborcze. Zabrakło komentarza do przyjęcia takiej metody analizy.

■ Komunikacja miejska rozumiana, jako połączenie z Łodzią
W poprzednich kadencjach władze Konstantynowa Łódzkiego nie reagowały na otrzymywane raporty o złym stanie linii tramwajowej (2008, luty i listopad 2017). W konsekwencji od 3 marca 2019 tramwajową komunikację zastąpiła autobusowa. Władze obecnej kadencji od początku wskazują atuty tej zamiany. To brak wyczucia nastrojów społecznych. Na szczęście burmistrz Robert Jakubowski poinformował o zamiarze ogłoszenia przetargu na projekt remontu torowiska na terenie Konstantynowa Łódzkiego jeszcze w bieżącym roku. Mieszkańcy, niezależnie od reprezentowanego poglądu na tę sprawę, uznali w mojej ocenie tę wiadomość za najważniejszą informację z konferencji. Swoją ocenę opieram na pomiarze zainteresowania internautów. Dla konstantynowian przystąpienie do działań przywracających zawieszoną komunikację tramwajową to sygnał, że burmistrz nie rezygnuje z tramwaju.

■ Planowane inwestycje 2019 mają wartość 1 055 000 zł
Zabrakło podziału łącznej kwoty przeznaczonej na inwestycje w roku 2019 na okręgi wyborcze tak, jak uczyniono to z inwestycjami drogowymi 2011-2018. Brak komentarza przy informacji o inwestycjach drogowych tym bardziej powinien skutkować przestrzeganiem zasady symetrii w obu informacjach.

■ Dofinansowanie zadań 2019 a wkład własny
Podano kwoty zewnętrznego dofinansowania zadań zaplanowanych w roku 2019. Zabrakło zestawienia w tym miejscu z kwotami wkładu własnego gminy.

■ Wydatki na oświatę, to wydatki na zadanie własne gminy
Podkreślono, że w budżecie miasta wydatki na oświatę zajmują pierwsze miejsce (26 z 75 milionów zł)
Wskazane jest raczej posługiwanie się terminem edukacja publiczna a nie oświata, bo nie ma jednomyślności, co do zastępczego używania tych pojęć. W ustawie o samorządzie gminnym w wykazie zadań własnych ustawodawca użył właśnie terminu edukacja publiczna, a nie oświata. I skoro edukacja (oświata) to zadanie własne gminy nieuzasadnione jest używanie w opisie podziału wydatków 26 mln na określenia: 9,5 mln - tyle dostajemy od państwa; 16,5 mln - tyle dokłada gmina, ponieważ logika wskazuje, że jest odwrotnie (to państwo „dokłada” gminie, czyli udziela subwencji (nieodpłatnej i bezzwrotnej pomocy finansowej).
Zupełnie odrębna sprawa to przyczyny tak wysokiej kwoty przeznaczanej na edukację przez gminę. Subwencja państwa jest dla wszystkich gmin naliczana według tych samych kryteriów niezależnych od kwot przeznaczanych na ten cel przez gminy. A jak wygląda proporcja subwencji i własnego wkładu naszej gminy w porównaniu z innymi gminami?

■ Wydatki na sport zwiększone, ale liczba drużyn w rozgrywkach…
W roku 2019 gmina zwiększyła dotację na sport o 48 tys. zł (do 358 tys. zł). Potem niespodziewanie jeden z klubów wycofał zespół z rozgrywek. Od mediów padło pytanie: czy nie należy w związku z tym zweryfikować przyznanej kwoty, bo otrzymanych pieniędzy klub nie będzie mógł rozliczyć zgodnie z przeznaczeniem? Sprawa dla magistratu nie wydaje się oczywista, ale przyczyna leży w dotychczasowej, niezgodnej z prawem, praktyce niepublikowania zadań, na które burmistrz przyznaje klubom dotacje. Klub wycofujący drużynę z rozgrywek nie będzie w stanie wydać przyznanych pieniędzy zgodnie ze swoim wnioskiem i sam powinien wystąpić do burmistrza o weryfikację przyznanej kwoty zanim bezpodstawnie wyda otrzymane pieniądze. W takiej sytuacji rozliczenie przyznanej pełnej dotacji będzie wadliwe.

■ Powołanie Konstantynowskiej Rady Sportu
Konstantynowska Rada Sportu jest organem opiniodawczo-doradczym. Rozstrzyganie (czy raczej opiniowanie) wszelkich spraw w drodze konsensusu wydaje się trafne, chociaż zapewne nie będzie łatwe. Zresztą niezależnie od treści podjętej uchwały (raczej chodzi o stanowisko) lub w ogóle braku uchwały (z powodu nieosiągnięcia konsensusu) decyzja i tak należy do burmistrza, który będzie musiał nie zapominać o uprzywilejowanej sytuacji klubów niejednosekcyjnych (przewaga liczbowa przedstawicieli tych klubów w KRS).
■ Gospodarka odpadami. Trzeba liczyć się z dużym wzrostem opłat za odbiór
W Konstantynowie Łódzkim trwa przetarg na wyłonienie firmy odbierającej odpady. Przetargi rozstrzygnięte w innych miastach wskazują, że trzeba liczyć się z dużym wzrostem cen za odbiór odpadów także w naszym mieście.

■ Akcja meldunkowa szansą na powiększenie budżetu gminy
Akcja meldunkowa została podjęta w bieżącej kadencji samorządu. Jest mocno propagowana w gminie. Zabrakło informacji o dotychczasowych skutkach podjętych działań.

■ Budowa drogi S14, zachodniej obwodnicy Łodzi
Budowa S14 (odcinek: węzeł Łódź Lublinek – węzeł Łódź Teofilów) rozpocznie się 1 czerwca 2019, ma potrwać do 20 czerwca 20121. Wyzwaniem jest uzgodnienie organizacji ruchu na czas inwestycji. Do kiedy musi to nastąpić?

■ Nowy fundusz dróg samorządowych. Gmina chce naprawić dwie trasy
Konstantynów Łódzki zabiega o dofinansowanie na naprawę ulic: Słowackiego/Piłsudskiego i Sienkiewicza. Nie poinformowano, o jakie kwoty zabiega gmina i jaki jest wymagany wkład własny.

■ Spotkanie z przedsiębiorcami 2019. Tytuł Konstantynowski Lider Biznesu
Podczas pierwszego w kadencji spotkania z przedsiębiorcami ogłoszono laureatów nowego honorowego wyróżnienia. Należy podkreślić, że wyróżnienia przysługują przedsiębiorcom, a nie przedsiębiorstwom. Nie zawsze udaje się tego nie mylić.

■ Programy społeczne gminy. Liczba podmiotów korzystających z programów
Rodzinny Konstantynów Łódzki, Konstantynowska Karta Seniora i Konstantynowska Baza Firm to programy społeczne gminy. Wiemy ile podmiotów obejmują te programy, ale nie jest znana liczba osób czy firm faktycznie korzystających z pożytku płynącego z tych przedsięwzięć.

Urząd Miejski zachęca do przekazywania uwag i pomysłów dot. miasta. Warto z tego skorzystać.

Bernard Cichosz

Pozostałe informacje

 
2019-05-26
Oto Matka twoja

Oto Matka twoja

Jan Paweł II o macierzyństwie
 
2019-05-26
Dodatkowy kurs 43A i 43B

Dodatkowy kurs 43A i 43B

Od 1 czerwca 2019 w dni robocze dodatkowy kurs autobusu 43A i 43B

W rozkładzie jazdy autobusów od 1 czerwca 2019 przybędą w dni robocze (od poniedziałku do piątku) dodatkowe kursy (po jednym na linii 43A i 43B). Spowoduje to korektę innych kursów. Szczegóły znajdziemy na stronie MPK-Łódź (www.mpk.lodz.pl/).
 

 
2019-05-26
Atrakcje dla dzieci

Atrakcje dla dzieci

Obchody Dnia Dziecka w Konstantynowie Łódzkim pl. Wolności, 1 czerwca 2019 (sobota) 12:00-20:00

Konstantynowskie obchody Dnia Dziecka zapowiadają się atrakcyjnie. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim w imieniu wszystkich organizatorów zaprasza w sobotę 1 czerwca 2019 (12:00-20:00) na pl. Wolności. W parku rozrywki czekać będą bezpłatne atrakcje, m.in.:
– Combo Safari,
– Zjeżdżalnia Pszczółka,
– Dmuchany Byk Rodeo,
– Figlopark Princesska,
– Suchy basen z kulkami,
– Tor Przeszkód Extreme.
Z okazji Dnia Dziecka (w niedzielę 2 czerwca 2019, 9:30-12:00) odbędą się też zawody wędkarskie (stary staw przy ul. Łaskiej) dla dzieci w wieku 6-14 lat (wraz z opiekunami). Zapisy do środy 29 maja (tel. 605 886 330).

 
2019-05-25
Mecz na szczycie jednak w niedzielę

Mecz na szczycie jednak w niedzielę

PIŁKA NOŻNA Klasa A seniorów, grupa Łódź I

Kolejka 23: 26 maja 2019 (niedziela) 17.00:

GLKS Dłutów – KAS Konstantynów Łódzki
W niedzielę 26 maja 2019 o godz. 17.00 w rozgrywkach klasy A Konstantynowska Akademia Sportu zagra, na wyjeździe z liderem GLKS Dłutów..
Konstantynowianie mają 53 punkty (17-2-3, 83:27) i znajdują się na miejscu 2 w tabeli (do lidera tracą 6 punktów).
BC

 
2019-05-25
Do Zakopanego. Ostatnia okazja!

Do Zakopanego. Ostatnia okazja!

Wycieczka do Zakopanego

MOEiR NSZZ Solidarność ma jeszcze wolne miejsca na wycieczkę do Zakopanego w dniach od 12 do 16 czerwca 2019 r. Serdecznie zapraszamy. Zapisy w lokalu Związku w poniedziałki i czwartki w godz. 14.00-15.30 tel.: 42 211 68 89 i 514 100 217.

 
2019-05-24
VIII sesja Rady Miejskiej

VIII sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 30 maja 2019 roku (czwartek) 9:00
 
2019-05-24
W sobotę i niedzielę cisza

W sobotę i niedzielę cisza

Wybory polskich eurodeputowanych do Parlamentu Europejskiego, 26 maja 2019

W Polsce wybory do europarlamentu już wkrótce. Głosowanie odbędzie się 26 maja 2019. Cisza wyborcza rozpoczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania. To oznacza, że zaczyna obowiązywać 25 maja o godz. 0.00 i trwa do zakończenia głosowania w Polsce, czyli do godz. 21.00 26 maja 2019 r - chyba że w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń któraś z obwodowych komisji wyborczych podejmie uchwałę o przedłużeniu głosowania.

 
2019-05-23
Z przyjacielem jest weselej

Z przyjacielem jest weselej

Wielki finał konkursu bibliotecznego w Konstantynowie Łódzkim
 
2019-05-23
Kto straci, kto zyska

Kto straci, kto zyska

Wybory polskich eurodeputowanych do Parlamentu Europejskiego, 26 maja 2019
 
2019-05-22
Zmiana miejsca głosowania do PE

Zmiana miejsca głosowania do PE

Po zmianie siedziba lokalu wyborczego dla mieszkańców okręgu nr 8 mieści się w ZZS nr 4 (ul. Zgierska 10)

■ Mieszkańcy konstantynowskiego okręgu nr 8 będą głosować do Parlamentu Europejskiego (26 maja 2019, niedziela) w lokalu Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Zgierska 10
W wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na niedzielę 26 maja 2019 r. siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Konstantynowie Łódzkim została przeniesiona do lokalu Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Zgierska 10 w Konstantynowie Łódzkim (z lokalu Konstantynowskiego Stowarzyszenia Śpiewaczo-Muzycznego im. Fryderyka Chopina).

 
2019-05-22
Warsztaty edukacyjne KiDs

Warsztaty edukacyjne KiDs

Wsparcie samodzielnych rodziców z Łodzi i okolic, borykających się z problemem wyegzekwowania alimentów.

We wtorek 28 maja 2019 w godz. 15-19 w Łódzkim Domu Kultury (ul. Traugutta 18) Fundacja KiDs wraz z Izbą Komorniczą w Łodzi organizują warsztaty edukacyjne wspierające samodzielnych rodziców z Łodzi i okolic, borykających się z problemem wyegzekwowania alimentów. Wstęp wolny.
Szczegóły wydarzenia znajdują się w na FB>>>
 

 
2019-05-22
Idziemy na wybory

Idziemy na wybory

■ 26 maja 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego
 

 
2019-05-21
Lista nr 4 PiS

Lista nr 4 PiS

■ 26 maja 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego
 

 
2019-05-20
PiS4you

PiS4you

■ 26 maja 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego
 

 
2019-05-20
Bez kalendarza ani rusz!

Bez kalendarza ani rusz!

Wkrótce w Konstantynowie Łódzkim i nie tylko

■ 26 maja 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego

■ ■ ■ Rok 2018

MMXVIII WIKIPEDIA>>>

 
2019-05-19
Z Nagrodą FAIR PLAY Szymon Tarała w szpitalu

Z Nagrodą FAIR PLAY Szymon Tarała w szpitalu

PIŁKA RĘCZNA Puchar Związku Piłki Ręcznej w Polsce Młodzików, 1/8 finałów (17-19 maja 2019)

Podczas rozgrywek 1/8 Pucharu Związku Piłki Ręcznej w Polsce Młodzików (17-19 maja 2019 Oborniki, grupa J) Szymon Tarała (KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki) po sobotnim meczu z gospodarzami SKF SPARTA Oborniki został zgłoszony do Nagrody FAIR PLAY. I wyróżnienie to otrzymał. Nie mógł jednak odebrać tej nagrody osobiście, ponieważ w niedzielnym meczu odniósł dotkliwą kontuzję i wylądował w obornickim szpitalu i tam na razie przebywa. Rodzina, trener i koledzy z drużyny oraz kibice życzą szybkiego powrotu do zdrowia i do Konstantynowa. Powrót do Konstantynowa już nastąpił w poniedziałek 20 maja. Oby powrót do zdrowia był równie szybki.

BC

<Aktualizacja: 21.05.2019>

 
2019-05-19
Piłkarze ręczni KKS Włókniarz wywalczyli miejsce 13-16. w Mistrzostwach Polski młodzików

Piłkarze ręczni KKS Włókniarz wywalczyli miejsce 13-16. w Mistrzostwach Polski młodzików

PIŁKA RĘCZNA Puchar Związku Piłki Ręcznej w Polsce Młodzików, 1/8 finałów (17-19 maja 2019)
 
2019-05-18
Mecz KAS-y nie odbył się

Mecz KAS-y nie odbył się

PIŁKA NOŻNA Klasa A seniorów, grupa Łódź I

Planowane na sobotę 18 maja 2019 spotkanie kolejki 22. klasy A seniorów (grupa Łódź I) KAS Konstantynów Łódzki – Zawisza II Rzgów zostało odwołane. Przeciwnik poinformował, że dysponuje tylko ósemką zawodników.
Za tydzień w niedzielę 26 maja o godz. 17:00 mecz na szczycie GLKS Dłutów – Konstantynowska Akademia Sportu. Dzisiaj lider GLKS Dłutów przegrał 0:2 wyjazdowe spotkanie mistrzowskie z Amii Łódź (d. Nowosolna).
BC

 
2019-05-18
Druga porażka szczypiornistów Włókniarza w 1/8 MP młodzików

Druga porażka szczypiornistów Włókniarza w 1/8 MP młodzików

PIŁKA RĘCZNA Puchar Związku Piłki Ręcznej w Polsce Młodzików, 1/8 finałów (17-19 maja 2019)
 
2019-05-17
Porażka szczypiornistów Włókniarza w pierwszym meczu 1/8 MP młodzików

Porażka szczypiornistów Włókniarza w pierwszym meczu 1/8 MP młodzików

PIŁKA RĘCZNA Puchar Związku Piłki Ręcznej w Polsce Młodzików, 1/8 finałów (17-19 maja 2019)
 
2019-05-17
Sprzedam mieszkanie

Sprzedam mieszkanie

OGŁOSZENIE

Sprzedam M2 (32 m2) p. III w Konstantynowie Łódzkim, tel. 665 824 739.
 

 
2019-05-17
Hołd ofiarom niemieckiego obozu Lager in Konstantinow

Hołd ofiarom niemieckiego obozu Lager in Konstantinow

Obchody IX rocznicy odsłonięcia i poświęcenia pomnika

18 maja 2019 roku, w dziewiątą rocznicę odsłonięcia i poświęcenia Pomnika upamiętniającego ofiary niemieckiego obozu Lager in Konstantinow (zlokalizowanego przy ul. Łódzkiej 27 w Konstantynowie Łódzkim w latach 1940-1943) odbędzie się coroczna uroczystość. Zapraszają na nią Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Robert Jakubowski i Społeczny Komitet ds. Upamiętnienia Ofiar Niemieckiego Obozu w Konstantynowie Łódzkim.
Uroczystość rozpocznie się Mszą św. o godz. 12:00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Cmentarnej 2 w Konstantynowie Łódzkim.
POLECAMY:
2010-05-22 Pomnik odsłonięty
 

 
2019-05-16
Piknik na cztery łapy

Piknik na cztery łapy

Popołudnie z ulubionymi zwierzętami domowymi, „Ośrodek nad Stawem” 2 czerwca 2019 r.
 
2019-05-16
1/8 MP młodzików w piłce ręcznej

1/8 MP młodzików w piłce ręcznej

PIŁKA RĘCZNA Puchar Związku Piłki Ręcznej w Polsce Młodzików, 1/8 finałów (17-19 maja 2019)
 
 
 • najnowsze Wiadomości 43bis
 • TAXI
 • nestbank
 • https://pl-pl.facebook.com/Magdalena-Korzekwa-Kaliszuk-1051043068243338/
 • LOdD TRWA REKRUTACJA do I LO dla Dorosłych
 • IPN
 • Katalogi IPN Katalogi IPN
 • Inwentarz archiwalny IPN Inwentarz archiwalny IPN
 • RIZ64
 • Przemysław Gintrowski Jeszcze dzień Jeszcze dzień
 • Kalendarz