• https://szkolawlodzi.jezuici obowiązuje od 1 kwietnia 2020
 • https://szkolawlodzi.jezuici Szkoła Podstawowa im. św. Ignacego Loyoli w Łodzi
 • wpolityce.pl
 • przegladsportowy
 • MPK Łódź
 • https://PiS Konstantynów Łódzki
 • PAPsamorząd
 • HLI POLSKA
 • fines
 • SIP
 • Polskie Radio24
 • Prawo dla samorządu
 • portalsamorzadowy
 • WSPOLNOTA
 • BO 2018 III edycja, 2018
 • WSPÓLNOTA RANKING GMIN
 • TV Trwam
 • Do Rzeczy
 • wSieci
 • gazetaprawna.pl
 • I LOdD
 • Rzeczpospolita
 • PREZYDENT.PL
 • Igrzyska Olimpijskie PKOl
 • Dołącz do nas na Facebooku Bernard Cichosz, red. nacz. "43bis"
 • OMEGA
 • X Bieg Wdzięczności ZDJĘCIA
 • PRO-LIFE
 • www.pzps.pl/
 • http://siatka.org/kategoria/aktualnosci/
 • Rodzina500+
 • chrzest966.pl
 • Telewizyjny Kurier GCI
 • WARTO ROZMAWIAĆ
 • OBLICZA MANIPULACJI
 • Radio Warszawa
 • GRUDZIEŃ 1970 Przemówienie PREZYDENTA Andrzeja Dudy o świcie w Gdyni-Stocznia wejdzie do historii Polski. Każdy patriota powinien go wysłuchać! (Krzysztof Wyszkowski)
 • Radio Maryja 25 lat na antenie
 • Klub im. Romana Dmowskiego
 • CitizenGO to społeczność aktywnych obywateli
 • https://Big Ben NIEPLANOWANE
 • niezalezna.pl/
 • http://www.wsieci.pl/
 • Radio Łódź
 • http://www.naszdziennik.pl/
 • Dziennik Łódzki
 • https://Express Ilustrowany
 • KŻ Orzeł
 • www.ordoiuris.pl/
 • www.ordoiuris.pl/
 • IPN
 • SJP Doroszewskiego
 • LIRYKA, LIRYKA… Słowa i muzyka LIRYKA, LIRYKA...
  Słowa i muzyka
 • STOP ABORCJI
 • Bez LO ani rusz!
 • Szczególna misja europosła Ks. prof. Czesław S. Bartnik Szczególna misja europosła
 • Nie Szkodzić
 • Rodzinny Konstantynów Łódzki
 • Wydawnictwo Bernard Cichosz
 • http://patriotyczna.lodz.pl/
 • Rodzina ma Gďż˝os
 • LO oferta
 • LO oferta
 • LO oferta
 • http://patriotyczna.listastron.pl/
 • http://www.oneofus.eu/pl/
 • JEDYNKI gazet
 • Get Adobe Flash player
 • Mała Ojczyzna
 • PKS
 • KMST
 • PORT LOTNICZY ŁÓDŹ
 • Gazeta Polska Codziennie
Wiadomości
2020-02-14
Wykolejona kolej

Wykolejona kolej

Burmistrz do Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego RP o projektowanym przebiegu KDP w Łódzkiem

■ Burmistrz skierował pismo do Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego RP podnoszące sprzeciw wobec proponowanych wariantów przebiegu linii kolei dużych prędkości (KDP) przez Konstantynów Łódzki.

■ 27 lutego 2020 roku Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim rozpatrzy przygotowany przez burmistrza projekt uchwały wyrażającej sprzeciw wobec wariantów przebiegu przez Konstantynów Łódzki linii KDP.

■ Władze Konstantynowa Łódzkiego zachęcają do udziału w konsultacjach społecznych dot. przebiegu przez Łódzkie nowych linii KDP wyznaczonych przez Centralny Port Komunikacyjny (CPK).

■ We wtorek 18 lutego 2020 roku o godz. 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Łódzka 28 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie przebiegu przez Łódzkie nowych linii KDP.

   Konstantynowianie zostali zaskoczeni informacją o planowanym wariancie przebiegu linii kolejowej nr 85 przez Konstantynów Łódzki. Zdążyli już obrazowo nazwać ten wariant linii („wykolejona kolej”).
   Przedstawione 29 stycznia 2020 roku Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL), przygotowane bez konsultacji z konstantynowskim samorządem, zawiera lokalizację linii KDP w obszarze centrum Konstantynowa Łódzkiego.
Tej sprawie poświęcona była konferencja prasowa burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Roberta Jakubowskiego w dniu 14 lutego 2020. Udział w niej wzięli również: przewodnicząca Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Jadwiga Czekajewska, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Monika Pawlik i zastępca kierownika Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Tomasz Wójcicki.
   Burmistrz Robert Jakubowski poinformował o podjętych już działaniach w sprawie KDP, m.in. o:
1/ piśmie skierowanym przez niego do Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego RP;
2/ przygotowanym przez niego dla rady miejskiej projekcie uchwały wyrażającej sprzeciw wobec wariantów przebiegu przez Konstantynów Łódzki linii KDP;
3/ akcji władz Konstantynowa Łódzkiego zachęcającej mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dot. przebiegu przez Łódzkie nowych linii KDP wyznaczonych przez CPK;

4/ zwołaniu we wtorek 18 lutego 2020 roku o godz. 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury spotkania z mieszkańcami w sprawie przebiegu przez Łódzkie nowych linii KDP.

♦ ad 1

Oto treść pisma Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Roberta Jakubowskiego do Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego RP Ministra Marcina Horały:
   W imieniu samorządu Konstantynowa Łódzkiego podnoszę sprzeciw wobec proponowanych wariantów przebiegu linii kolejowej nr 85 przez Konstantynów Łódzki, które niosą ze sobą ogromne szkody dla mieszkańców mojego miasta.
   Przedstawione 29 stycznia 2020 roku Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) zostało przygotowane bez konsultacji z lokalnym samorządem. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim nie był informowany i nie uczestniczył w żadnych pracach nad dokumentem, który w istotny sposób dotyczy naszego miasta.
Za niewłaściwy uważam także fakt prezentowania projektu wyłącznie za pośrednictwem informacji zamieszczanych w Internecie i mediach.
   Co istotne, dotychczas nie przedstawiono nam żadnych argumentów uzasadniających nową lokalizację linii Kolei Dużych Prędkości przez Łódź i jej najbliższe okolice, w tym Konstantynów Łódzki. Tymczasem nowe usytuowanie ciągów kolejowych rodzi szereg uzasadnionych protestów społecznych i negatywnych konsekwencji dla funkcjonowania Konstantynowa Łódzkiego.
   Planowany korytarz KDP biegnie przez istniejące osiedla i tereny przeznaczone do zabudowy jednorodzinnej, a jego realizacja spowoduje konieczność przesiedlenia się lokalnej społeczności. Przyczyni się również do utraty wartości przyległych działek. Jednocześnie wymusi konieczność zmiany aktualnego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wszystkich właściwych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy, co wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi dla samorządu gminnego i koniecznością zmiany polityki przestrzennej miasta.
   Proponowana lokalizacja wariantów przebiegu linii kolejowej nr 85 przez Konstantynów Łódzki skutkuje dodatkowym podziałem miasta i istniejącej infrastruktury. Przy czym w ostatnim czasie taki podział już zaistniał poprzez budowę drogi ekspresowej S14 zorientowanej w kierunku wschód-zachód. Kolej znacząco pogłębiłaby podział miasta na część północną i południową. Dodatkowo projektowana linia wchodzi w kolizję z trasą S14 i przecina tereny działalności gospodarczej powstające w sąsiedztwie tej drogi. Rada Miejska w wieloletnim planie inwestycyjnym podjęła szereg działań mających na celu utworzenie i skomunikowanie terenów przemysłowych naszego miasta z węzłem drogi ekspresowej S14. Działania te miały w głównej mierze na celu wyprowadzenie ze ścisłego centrum Konstantynowa Łódzkiego transportu ciężkiego, a co za tym idzie poprawę jakości życia lokalnej społeczności. Przedstawione warianty przebiegu linii KDP w sposób bezpośredni niweczą te działania, ograniczając przebudowę dróg lokalnych i uniemożliwiając inwestycje w zakresie budowy dróg – „obwodnic” dla pojazdów ciężarowych obsługujących strefy przemysłowe zlokalizowane na obrzeżach Konstantynowa Łódzkiego. Pojawi się natomiast konieczność realizacji bezkolizyjnych skrzyżowań z trasą S14, których dotychczas nie zaplanowano. Przewidywane działania CPK pozostają również w konflikcie z tworzonymi przez Radę Miejską rozwiązaniami infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i drogowej. Ponadto korytarz wyznaczono przez teren rezerwatu przyrody Polesie Konstantynowskie.
   Dotychczasowe trasowanie linii uznaję za korzystniejsze dla Konstantynowa Łódzkiego. Jednocześnie podkreślam, że zmiana pierwotnej lokalizacji korytarza KDP i wyznaczenie jej w dużej odległości od Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi powoduje jego marginalizację, a tym samym budzi szereg wątpliwości, zwłaszcza że projektowana wcześniej trasa zakładała wykorzystanie istniejącego i bardziej akceptowanego społecznie śladu torowiska.
   Sposób procedowania Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) zaskakuje oraz niepokoi zarówno samorząd, jak i mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego. Dlatego proszę o przedstawienie szczegółowej informacji dotyczącej poniższych kwestii.
– Dlaczego zmieniony został pierwotny projekt przebiegu KDP w województwie łódzkim?
– Dlaczego nie informowano dotychczas o tym lokalnego samorządu?
– Dlaczego gmina Konstantynów Łódzki nie została włączona w proces projektowania dokumentu?
– Dlaczego nie przedstawiono materiału szczegółowo określającego przez jakie nieruchomości miałaby biec nowa linia?
   Zaplanowana realizacja linii KDP w najbliższych latach jest ważna dla rozwoju naszego regionu i zaspokojenia potrzeb transportowych mieszkańców. Mając to na uwadze, oficjalnie zgłaszam sprzeciw wobec nowej, niekorzystnej dla Konstantynowa Łódzkiego, lokalizacji korytarzy Kolei Dużych Prędkości przedstawionej przez Centralny Port Komunikacyjny. Proponuję powrót do pierwotnej koncepcji rozwoju sieci kolejowej w naszym regionie przedstawionej w Studium wykonalności linii Y Kolei Dużych Prędkości.
   Bardzo proszę o uwzględnienie tego stanowiska.

♦ ad 2
   Projekt uchwały Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim wyrażającej sprzeciw wobec wariantów przebiegu przez Konstantynów Łódzki linii KDP zostanie rozpatrzony na sesji w dniu
27 lutego 2020 roku. Zawiera on zapis zobowiązujący Burmistrza do przesłania Uchwały Pełnomocnikowi Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego RP;

♦ ad 3
   Portal Samorządowy Konstantynowa Łódzkiego informuje o konsultacjach społecznych prowadzonych przez Centralny Port Komunikacyjny. Potrwają one do 10 marca 2020 r.
Władze Konstantynowa Łódzkiego zachęcają do udziału w tych konsultacjach. Pracownicy Urzędu Miejskiego służą pomocą przy wykorzystaniu Internetu do przesłania do CPK formularza do zgłaszania uwag w tej sprawie.

Bernard Cichosz

 

POLECAMY:

♦ Konstantynów Łódzki protestuje przeciwko szybkiej kolei do Centralnego Portu Komunikacyjnego
♦ Kolej przez Konstantynów Łódzki

Pozostałe informacje

 
2020-02-20
Nowy termin Biegu Wdzięczności

Nowy termin Biegu Wdzięczności

17 maja 2020 (niedziela)

XIV Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Papieża Jana Pawła II odbędzie się w nowym terminie 17 maja 2020 (niedziela). Zmiana jest spowodowana wyznaczeniem terminu wyborów prezydenckich na dzień 10.05.2020.

BC

 
2020-02-19
Dzień Nauki Polskiej

Dzień Nauki Polskiej

19 lutego 2020 obchodzimy nowe święto państwowe
 
2020-02-19
Pomoc ofiarom przestępstw

Pomoc ofiarom przestępstw

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 20-26 lutego 2020
 
2020-02-19
Podpisujmy petycję!

Podpisujmy petycję!

NIE DLA KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM!
 
2020-02-18
Chcą dojeżdżać do pracy

Chcą dojeżdżać do pracy

Nowa linia autobusowa Konstantynów Łódzki – Aleksandrów Łódzki nie ma kursu przed 7:00.
 
2020-02-18
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Obchody w Konstantynowie Łódzkim: 22 lutego – 7 marca 2020
 
2020-02-17
Zawodnicy Piątki w kadrze

Zawodnicy Piątki w kadrze

PŁYWANIE Kadra Narodowa Juniorów

Polski Związek Pływacki powołał Kadrę Narodową Juniorów, w której znalazło się troje konstantynowian reprezentujących UKS Piątka: Bartosz Skóra, Dawid Romanowski i Karina Łysakowska. Ich trenerami są Tomasz Kotus i Robert Bujnowicz.
Zdjęcia (źródło): www.facebook.com/uks5konstantynow/

 
2020-02-17
W ostatnim roku minionej kadencji (2018) znów niższy poziom rozwoju naszego miasta

W ostatnim roku minionej kadencji (2018)
znów niższy poziom rozwoju naszego miasta

Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2018 Politechniki Warszawskiej.
 
2020-02-17
NIE dla KDP

NIE dla KDP

Spotkanie z konstantynowianami, 18 lutego 2020 (wtorek) 18:30, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Łódzka 28.

■ NIE dla kolei dużych prędkości (KDP) w Konstantynowie Łódzkim.
  
Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Robert Jakubowski i radni Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim zapraszają mieszkańców na spotkanie w sprawie przebiegu przez Konstantynów Łódzki planowanej przez Centralny Port Komunikacyjny (CPK) linii kolei dużych prędkości (KDP).

Spotkanie odbędzie się we wtorek 18 lutego 2020 o godz. 18:30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim, ul. Łódzka 28.

 
2020-02-16
Ranking Zrównoważonego Rozwoju Politechniki Warszawskiej

Ranking Zrównoważonego Rozwoju Politechniki Warszawskiej

Ogłoszono wyniki najnowszego Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2018 Politechniki Warszawskiej.
 
2020-02-15
Pożegnaliśmy ks. prał. Jerzego Spychałę

Pożegnaliśmy ks. prał. Jerzego Spychałę

12.02.2020 w Łodzi zmarł ks. prał. Jerzy Spychała. Pogrzeb odbył się w Lutomiersku 15.02.2020.
 
2020-02-14
„konstantynów.pl”

„konstantynów.pl”

Informator Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim
 
2020-02-13
Zmarł śp. ks. prał. Jerzy Spychała

Zmarł śp. ks. prał. Jerzy Spychała

1.06.1932 Wrząca – 12.02.2020 Łódź
 
2020-02-13
Kolej przez Konstantynów Łódzki

Kolej przez Konstantynów Łódzki

Konsultacje społeczne do 10 marca 2020
 
2020-02-12
Wycieczki SOLIDARNOŚCI

Wycieczki SOLIDARNOŚCI

Komunikat KLUBU SENIORA przy MOEiR NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Konstantynowie Łódzkim
 
2020-02-11
Wybieramy książki do zakupu przez MBP

Wybieramy książki do zakupu przez MBP

Nowa akcja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim

PRZYPOMINAMY:

■ Czytelnicy zgłaszają propozycje tytułów książek do zakupu przez MBP w 2020 roku. Termin upływa w piątek 14 lutego 2020 r.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim Anna Walczak informuje:
— „Twoja książka w naszej Bibliotece” – to pierwsza tego typu akcja podczas, której pytamy naszych Czytelników, o to jakie nowości wydawnicze chcieliby aby zostały zakupione w 2020 roku do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim. Swoje propozycje czytelnicy mogą zgłaszać do piątku 14 lutego 2020 bezpośrednio podczas wizyty w bibliotece a także poprzez profil facebookowy MBP lub pocztą elektroniczną:

dyr.mbp@gmail.com


 
2020-02-10
SŁONY SKARB

SŁONY SKARB

W 100. rocznicę zaślubin Polski z morzem
 
2020-02-10
Najpopularniejsze w styczniu

Najpopularniejsze w styczniu

Teksty w naszym portalu, które zainteresowały internautów.
 
2020-02-09
Zwycięstwo w III lidze

Zwycięstwo w III lidze

PIŁKA SIATKOWA Rozgrywki wojewódzkie (III liga kobiet)

♦ UKS LIDER Konstantynów Łódzki – VOLLEY TEAM Żychlin 3:0 (25:19, 25:14, 25:18)
  
W niedzielę 9 lutego 2020 siatkarki UKS Lider Konstantynów Łódzki rozegrały zaległe (z 21.12.2020) spotkanie w III lidze.
Konstantynowianki pokonały VOLLEY TEAM Żychlin 3:0 (25:19, 25:14, 25:18). Lider zajmuje 6 miejsce wśród 9 zespołów.
   Terminy dalszych spotkań UKS Lider: 14 lutego (piątek), 29 lutego (sobota), 14 marca (sobota), 21 marca (sobota). Pogrubiono daty spotkań u siebie.
   Wyniki spotkań są podawane na stronie www.siatka-lodzkie.pl w zakładce OBSADY SĘDZIOWSKIE (baner na stronie głównej, lewa szpalta).
Bernard Cichosz

 
2020-02-08
KKS pokonał AZS AWF!

KKS pokonał AZS AWF!

PIŁKA RĘCZNA II liga mężczyzn II faza grupa 3P
 
2020-02-08
Młodziczki zakończyły rundę zasadniczą na drugim miejscu

Młodziczki zakończyły rundę
zasadniczą na drugim miejscu

PIŁKA SIATKOWA Rozgrywki wojewódzkie młodziczek.
 
2020-02-08
Kalendarz uroczystości 2020

Kalendarz uroczystości 2020

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”
 
2020-02-08
Precz z bezprawiem w sądach

Precz z bezprawiem w sądach

MANIFESTACJA w Warszawie 8 lutego 2020 (sobota) 12:00 przed Trybunałem Konstytucyjnym al. Szucha 12A
 
2020-02-05
Wernisaż wystawy prac graficznych Szymona Ryczka

Wernisaż wystawy prac graficznych Szymona Ryczka

Konstantynowianin Szymon Ryczek wystawia grafikę w Galerii Zielona
 
 
 • najnowsze Wiadomości 43bis
 • TAXI
 • https://pl-pl.facebook.com/Magdalena-Korzekwa-Kaliszuk-1051043068243338/
 • LOdD TRWA REKRUTACJA do I LO dla Dorosłych
 • IPN
 • Katalogi IPN Katalogi IPN
 • Inwentarz archiwalny IPN Inwentarz archiwalny IPN
 • Przemysław Gintrowski Jeszcze dzień Jeszcze dzień
 • Kalendarz