• wpolityce.pl
 • https://Vinyl Vinyl, PEŁNIA ŻYCIA
 • https://NIEDZIELA
 • https://40 lat Solidarności
 • https://Millennium
 • https://Millennium Trwa REKRUTACJA do LOdD
 • przegladsportowy
 • MPK Łódź
 • https://PiS Konstantynów Łódzki
 • PAPsamorząd
 • HLI POLSKA
 • fines
 • SIP
 • Polskie Radio24
 • Prawo dla samorządu
 • portalsamorzadowy
 • WSPOLNOTA
 • BO 2018 III edycja, 2018
 • WSPÓLNOTA RANKING GMIN
 • TV Trwam
 • Do Rzeczy
 • wSieci
 • gazetaprawna.pl
 • Rzeczpospolita
 • Igrzyska Olimpijskie PKOl
 • Dołącz do nas na Facebooku Bernard Cichosz, red. nacz. "43bis"
 • OMEGA
 • X Bieg Wdzięczności ZDJĘCIA
 • PRO-LIFE
 • www.pzps.pl/
 • http://siatka.org/kategoria/aktualnosci/
 • Rodzina500+
 • chrzest966.pl
 • Telewizyjny Kurier GCI
 • WARTO ROZMAWIAĆ
 • OBLICZA MANIPULACJI
 • Radio Warszawa
 • GRUDZIEŃ 1970 Przemówienie PREZYDENTA Andrzeja Dudy o świcie w Gdyni-Stocznia wejdzie do historii Polski. Każdy patriota powinien go wysłuchać! (Krzysztof Wyszkowski)
 • Radio Maryja 25 lat na antenie
 • Klub im. Romana Dmowskiego
 • CitizenGO to społeczność aktywnych obywateli
 • https://Big Ben NIEPLANOWANE
 • niezalezna.pl/
 • http://www.wsieci.pl/
 • Radio Łódź
 • http://www.naszdziennik.pl/
 • Dziennik Łódzki
 • https://Express Ilustrowany
 • KŻ Orzeł
 • www.ordoiuris.pl/
 • www.ordoiuris.pl/
 • IPN
 • SJP Doroszewskiego
 • LIRYKA, LIRYKA… Słowa i muzyka LIRYKA, LIRYKA...
  Słowa i muzyka
 • STOP ABORCJI
 • Bez LO ani rusz!
 • Szczególna misja europosła Ks. prof. Czesław S. Bartnik Szczególna misja europosła
 • Nie Szkodzić
 • Rodzinny Konstantynów Łódzki
 • Wydawnictwo Bernard Cichosz
 • http://patriotyczna.lodz.pl/
 • Rodzina ma Gďż˝os
 • LO oferta
 • LO oferta
 • LO oferta
 • http://patriotyczna.listastron.pl/
 • http://www.oneofus.eu/pl/
 • JEDYNKI gazet
 • Get Adobe Flash player
 • Mała Ojczyzna
 • PKS
 • KMST
 • PORT LOTNICZY ŁÓDŹ
 • Gazeta Polska Codziennie
Wiadomości
2020-06-29
Uwagi do Raportu 2019

Uwagi do Raportu 2019

Raport o stanie gminy Konstantynów Łódzki 2019

ZAWARTOŚĆ ARTYKUŁU

   Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) sporządzają raport dopiero po raz drugi. W uwagach często porównujemy oba raporty naszej gminy. Nawiązujemy do naszych uwag sprzed roku (podkreślają to tytuły części 3 i 4 tegorocznych uwag).
❶ Wprowadzenie
  
Wspólnocie samorządowej w raporcie bardziej potrzebny jest jasny komentarz podsumowujący dane liczbowe, chociaż cenna jest obszerna informacja.
❷ Istotny błąd i ewidentne niezręczności
  
W najnowszym raporcie znajdujemy istotny błąd (a może dowód nieznajomości najważniejszej, dla gminnego urzędnika, ustawy) i niezręczne zapisy, które łatwo zauważyć nawet przy szybkim przeglądaniu.
❸ Nie było w Raporcie 2018, a jest w Raporcie 2019
  
Z satysfakcją możemy odnotować, że większość naszych uwag sprzed roku została w najnowszym raporcie uwzględniona, chociaż nie w pełni.
❹ Nie było w Raporcie 2018 i nie ma w Raporcie 2019
  
W aktualnym raporcie 2019 (podobnie jak w poprzednim za rok 2018) brakuje przejrzystego podsumowania realizacji uchwał rady miejskiej. Trudno za podsumowanie uznać liczbę uchwał zrealizowanych lub nie. Ustawodawcy chodziło o podsumowanie merytoryczne, a nie podanie tych liczb.
❺ Nie ma w Raporcie 2019, może będzie w Raporcie 2020
  
Każdy czytający Raport o stanie gminy Konstantynów Łódzki 2019 może zauważyć inne atuty i braki w dokumencie. Zdaniem naszej redakcji ważną wadą dokumentu jest przemilczenie w raporcie problemu: interpelacji, informacji publicznych, petycji mieszkańców, skarg na radę miejską lub burmistrza.
❻ Zakończenie
  
Interesujące w debacie będą wypowiedzi radnych. Szkoda, że kluby radnych nie praktykują, nie tylko w sprawie raportu, zgłaszania do protokołu obrad oficjalnych stanowisk na piśmie. To powinno się zmienić.

   Komunikatywne podsumowanie przez burmistrza realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego [kolejność sformułowań i ich znaczenie są istotne (zwłaszcza trzech pierwszych), bo według słowników języka polskiego PWN (w interesującym nas zakresie): 1/ POLITYKA to cele i zadania gminy; 2/ PROGRAM to plan zamierzonych czynności, przedsięwzięć; 3/ STRATEGIA to plan działań w jakiejś dziedzinie] może przesądzać o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania. Natomiast za dobre wykonanie budżetu miasta, solidnie udokumentowane liczbowo, burmistrz otrzymuje absolutorium od rady miejskiej. A to już zupełnie inna sprawa.
BC

 

Uwagi do Raportu o stanie gminy Konstantynów Łódzki 2019

 

❶ Wprowadzenie
  
Raport o stanie gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, to dokument podsumowujący działalność burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Mając to na uwadze można zgodzić się z opinią niektórych publicystów, że raport to autorski dokument burmistrza, ale w zakresie ograniczonym powyższą uwagą.
   Ustawa o samorządzie gminnym zobowiązuje burmistrza do przedstawienia radzie miejskiej raportu w określonym terminie (do końca maja), w określonych okolicznościach (podczas posiedzenia rady), a przede wszystkim narzuca mu ujęcie określonej treści w podsumowaniu jego działalności w minionym roku. Realizacja tych zobowiązań ma umożliwić całej wspólnocie samorządowej ocenę działań burmistrza, a radzie miejskiej – udzielenie mu wotum zaufania.
   Mając to na uwadze przekazuję moje uwagi po zapoznaniu się z Raportem o stanie gminy Konstantynów Łódzki za rok 2019.
   Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) sporządzają raport dopiero po raz drugi.
W uwagach nie zabraknie porównań obu raportów i nawiązania do naszych uwag sprzed roku (podkreślają to tytuły części 3 i 4 tegorocznych uwag).
   Przed rokiem konstantynowski raport liczył 54, a teraz ma 116 stron. Atutem obu dokumentów jest umieszczenie na każdej rozkładówce ich dokładnej nazwy, wadą – użyty krój pisma (font), minimalizujący spacje w wielu miejscach tekstu (wyrazy się „zlewają”).
   W Raporcie dużo miejsca poświęcono, zresztą podobnie jak przed rokiem, informacjom o realizacji programów gminnych. W najnowszym raporcie te informacje są bardziej przejrzyste (zebrane w załączniku). To dobra zmiana, bo ustawa o samorządzie gminnym, przy pozostawieniu burmistrzowi dowolności zredagowania raportu, narzuca mu jednak „podsumowanie polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego”.
   Podsumowane programy to jednak tylko elementy, oczekiwanej przez ustawodawcę, kompleksowej informacji o realizacji polityk, programów i strategii, która powinna obejmować zebrane w jednym miejscu (zgodnie z sugestiami np. samorządowców ze Związku Miast Polskich) następujące dziedziny: rozwój gospodarczy, ład przestrzenny, zasoby materialne gminy, infrastruktura komunalna, środowisko, polityka społeczna.
   Trudno też za podsumowanie uznać liczbę uchwał zrealizowanych lub nie. Ustawodawcy chodziło o podsumowanie merytoryczne, a nie podanie tych liczb. O uchwałach rady więcej w cz.4 naszych uwag.
   Na pewno mamy teraz w raporcie obszerniejszą niż przed rokiem dokumentację dokonań gminy. Nasuwają się pytania: Czy te dokonania są zgodne z założonymi? Czy ich zakres mógł być szerszy, a może na taki gminy nie stać? Co z programem oszczędnościowym? Czy oszczędności musi wymusić dopiero pandemia (budżet obywatelski 2020, święto miasta 2020)?
   Solidna dokumentacja liczbowa realizacji budżetu miasta, za którego dobre wykonanie burmistrz otrzymuje absolutorium nadaje się raczej do umieszczenia w załączniku do raportu. Wspólnocie samorządowej w raporcie bardziej potrzebny jest jasny komentarz podsumowujący dane liczbowe, chociaż cenna jest możliwie pełna informacja (np. nie wspomniano o akcji „Tu się meldujesz – dużo zyskujesz!”).
   Informacje, których nie udało nam się znaleźć w raporcie, najczęściej nie są łatwo dostępne w BIP-ie czy oficjalnym portalu gminy. Są one tam niepełne i często tylko rozproszone w uchwałach rady miejskiej i zarządzeniach burmistrza, a wspólnota samorządowa oczekuje od swoich przedstawicieli dogodniejszego dostępu do informacji zgrupowanej zarówno podmiotowo, jak i przedmiotowo.

❷ Istotny błąd i ewidentne niezręczności
  
W najnowszym raporcie (str. 10) znajdujemy istotny błąd (a może dowód nieznajomości najważniejszej, dla gminnego urzędnika, ustawy) i niezręczne zapisy, które łatwo zauważyć nawet przy szybkim przeglądaniu. Istotny błąd (niezgodność z ustawą) zawarty w rozdziale 2. zatytułowanym ORGANIZACJA I ZARZADZANIE MIASTEM opisałem już w artykule: Zastępca burmistrza, sekretarz miasta, skarbnik miasta nie byli w składzie władz Konstantynowa Łódzkiego w roku 2019 (i nie są w r. 2020) opublikowanym w dzienniku „43bis” (43bis.media.pl) pod datą 2020-06-01. Sam tytuł już właściwie wyjaśnia, na czym polega błąd. Ewidentne niezręczności to: a) niepodanie, iż władzą są mieszkańcy gminy, którzy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy (rada miejska, burmistrz); b) pisanie najpierw o burmistrzu, dopiero potem o radzie miejskiej; c) niepodanie w wyraźnej formie, że rada miejska to władza gminy.
    Wspomniany błąd znajduje się również w Samorządowym Portalu Internetowym Konstantynów Łódzki (konstantynow.pl/).

❸ Nie było w Raporcie 2018, a jest w Raporcie 2019
  
Wcześniej, w tym artykule, napisaliśmy, że nawiązujemy do naszych uwag sprzed roku, co podkreślają tytuły niniejszej i następnej części tegorocznych uwag.
   Z satysfakcją możemy odnotować, że większość naszych uwag sprzed roku została w najnowszym raporcie uwzględniona, chociaż nie w pełni. Nasze wyrywkowe uwagi sprzed roku znajdują się w miesięczniku „Wiadomości - 43bis” nr 719/720 (Czego nie ma w raporcie) oraz w dzienniku „43bis” (2019-06-26 Czego nie ma w raporcie).

♦ Przed rokiem nie było załącznika z uchwałami rady miejskiej. Teraz jest, ale czy ustawodawcy o to chodziło? Więcej w części 4.
♦ Raport o stanie naszej gminy za 2018 pominął informację o współpracy Konstantynowa Łódzkiego z organizacjami samorządowymi (porozumienia międzygminne, stowarzyszenia JST). Raport za 2019 rok podaje już niemało informacji o współpracy naszej gminy ze wspomnianymi organizacjami. Informacje koncentrują się jednak na zdarzeniach sprzed roku 2019. Nie o to przecież chodzi w raporcie 2019. W pewnym sensie podobnie rzecz się ma z zagadnieniem współpracy z miastami partnerskimi (informacja tylko o nawiązaniu przed laty współpracy, to za mało w raporcie za rok miniony). Więcej w części 4.
♦ Raport 2018 nie przedstawił efektów działań wszystkich ciał konsultacyjnych działających w gminie. Teraz znajdujemy sporo informacji o kilku zespołach konsultacyjnych (1/ Konstantynowska Rada Sportu, 2/ Gminny Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Konstantynowie Łódzkim, 3/ Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego na rok 2020, 4/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 5/ Zespół Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim do zaopiniowania wyboru ławników na kadencję lat 2020-2023). Krótkie zapisy o wspomnianych zespołach konsultacyjnych są jednak rozproszone w różnych miejscach Raportu 2019. Szkoda, że o niektórych zespołach nawet brak jakiejkolwiek notki. Więcej w części 4.
♦ W poprzednim raporcie informacje o sporcie nie zawierały przejrzystego zestawienia największych sukcesów poszczególnych klubów (raziło też podawanie obok siebie nieporównywalnych rangą osiągnięć).
   W najnowszym raporcie jest zdecydowanie inaczej. Nie wypada nam oceniać, bo w tej części Raportu wykorzystano, jako źródła, artykuły z naszych mediów: dziennika „43bis” i miesięcznika „Wiadomości - 43bis”. Zapraszamy czytelników, aby sami porównali rozdział SPORT w obu raportach.
   Dodamy jednak, że gmina ciągle nie ustaliła oficjalnych kryteriów pomocy dla sportu. Wprawdzie, co roku konstantynowskie kluby wspierane są kwotą ok. czterystu tysięcy złotych, ale ta pomoc oparta jest o wadliwą prawnie uchwałę rady miejskiej, a zamiast kryteriów przy podziale pieniędzy stosuje się od lat ukształtowane proporcje. W aktualnym brzmieniu UCHWAŁA NR V/26/11 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki formalnie nie zawiera ważnego wymogu prawnego. Wymaga ona zmiany, uzupełnienia i doprecyzowania, ponieważ semantycznie nie wskazuje żadnego celu publicznego z zakresu sportu, który gmina zamierza osiągnąć. A wskazanie celu jest konieczne. To narzuca ustawa o sporcie.

❹ Nie było w Raporcie 2018 i nie ma w Raporcie 2019
♦ W aktualnym raporcie 2019 (podobnie jak w poprzednim za rok 2018) brakuje przejrzystego podsumowania realizacji uchwał rady miejskiej. Trudno za podsumowanie uznać liczbę uchwał zrealizowanych lub nie. Ustawodawcy chodziło o podsumowanie merytoryczne, a nie podanie tych liczb. A jeśli już o liczbach piszemy, to Raport mógłby podawać, że wszystkie (?) uchwały zainicjował i oczywiście wszystkie ich projekty, zgodnie ze swoim statutowym obowiązkiem, przygotował burmistrz. W konsekwencji nie znamy odpowiedzi na istotne dla rozwoju samorządności pytanie: Czy w roku 2019 była przyjęta jakaś uchwała z inicjatywy radnych lub obywateli oraz czy w ogóle taka inicjatywa uchwałodawcza była podjęta w naszej gminie?
♦ Dobrze, iż Raport 2019 już nie pominął informacji o współpracy Konstantynowa Łódzkiego z organizacjami samorządowymi (jak było rok wcześniej). Podaje nawet ich nawet sporo, ale koncentrują się one na zdarzeniach sprzed roku 2019. Nie o to nam i ustawodawcy chodzi.
    Nieeksponowanie zdarzeń z roku raportowanego (właściwie z wyj. informacji o rozwiązaniu: ZGiPRŁ, STdS) stwarza wrażenie, że w niektórych stowarzyszeniach nic się nie dzieje (ZGN, SZMP, ZMP, ROTWŁ). Czy kilkadziesiąt tysięcy składek rocznie warto tam płacić?
    Niewiele wiemy o współpracy Konstantynowa Łódzkiego z miastami partnerskimi. Formalnie, przez całe ostatnie dziesięciolecie, Konstantynów Łódzki współpracuje z 3 miastami partnerskimi: Gródek nad Dunajcem, Lendak (Słowacja), Behren-lès-Forbah (Francja), ale co o tym wiedzą mieszkańcy? Z Raportu też się nie dowiedzą.
♦ Raport nie przedstawia w jednym miejscu, pełnego wykazu wszystkich zespołów konsultacyjnych istniejących w gminie, o niektórych nawet nie wspomina (np. Rada Przedsiębiorców przy Burmistrzu Konstantynowa Łódzkiego formalnie istnieje, ale zapewne nie funkcjonuje). Nie znajdziemy też syntetycznego podsumowania działań tych zespołów i efektów ich pracy. Informacje o kilku zespołach konsultacyjnych są rozproszone w różnych miejscach Raportu 2019 (1/ Konstantynowska Rada Sportu, 2/ Gminny Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Konstantynowie Łódzkim, 3/ Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego na rok 2020, 4/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 5/ Zespół Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim do zaopiniowania wyboru ławników na kadencję lat 2020-2023).
   Przy okazji warto dodać, że o niektórych z tych zespołów trudno w ogóle znaleźć dane w oficjalnym portalu gminy (także w BIP-ie). Konstantynowianom należy się scalona informacja o wszystkich zespołach łącznie z podaniem ich składów.

❺ Nie ma w Raporcie 2019, może będzie w Raporcie 2020

   Każdy czytający Raport o stanie gminy Konstantynów Łódzki 2019 może zauważyć inne atuty i braki w dokumencie.
   Związek Miast Polskich proponuje umieszczanie w raporcie charakterystyki pozycji i rozwoju gminy/miasta w ostatnich 5 latach na tle grupy porównawczej. Raport 2019 takiej kwestii nie porusza. Nie ma też odwołania się do żadnego z rankingów gmin (za najbardziej profesjonalny uważany jest Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST Politechniki Warszawskiej). Wyszukiwarka nie znajduje w raporcie, poza działem SPORT, wspomnianych fraz.

   Zdaniem naszej redakcji ważną wadą dokumentu jest przemilczenie w raporcie problemu: interpelacji, informacji publicznych, petycji mieszkańców, skarg na radę miejską lub burmistrza. Zwięzłe dane liczbowe to nie istota rzeczy. Statystyka złożonych dokumentów może prezentuje zakres prac urzędu miejskiego, ale nie meritum problemu. Brakuje nawet najkrótszego opisowego podsumowania funkcjonowania tych kontrolnych narzędzi, którymi dysponuje wspólnota samorządowa wobec swoich przedstawicieli: rady miejskiej i burmistrza.
   Nie zaszkodziłaby raportowi notka o wszelkich formach PROMOCJI naszego miasta, o jej efektach i planach. Czy wydatki (jaką mają wysokość?) przynoszą oczekiwane efekty? Nakłady kolejnych numerów folderu informacyjnego Urzędu Gminy (bardzo zróżnicowane) nie są korygowane do zapotrzebowania, bo nikt nie interesuje się egzemplarzami nierozprowadzonymi do czytelnika (liczy się tylko rozdysponowanie do punktów zbiorowej dystrybucji).

   Dużą pracę wykonują redaktorzy oficjalnego portalu gminy, ale Raport 2019 (a także sam portal) nie podaje ich nazwisk. Ponoszenie przez urzędnika odpowiedzialności za swoją pracę wymaga podpisywania przygotowanych tekstów (tego portal nie praktykował, po naszej interwencji powoli się to zmienia). Nieco inaczej ma się sprawa redakcji BIP-u, bo przynajmniej w Sieci znajdujemy jej skład i zakres obowiązków.

   W najnowszym raporcie znajdujemy liczbę zatrudnionych w urzędzie miejskim tylko na stanowiskach urzędniczych (teraz o 3 więcej niż przed rokiem). Brakuje nam przeliczenia na pełne etaty i uwzględnienia w statystyce pracowników na stanowiskach nieurzędniczych.

❻ Zakończenie
  
Na pewno Raport 2019 jest lepiej dopracowany od poprzedniego, ale nie znaczy to, że następny nie może być jeszcze lepszy. To zadanie nie tylko dla burmistrza, ale dla całej wspólnoty samorządowej. Dla burmistrza sporządzenie raportu jest obowiązkiem. Dla wspólnoty samorządowej pomoc burmistrzowi w tym zadaniu jest tylko wyrazem właściwego pojmowania samorządności. Burmistrz i rada miejska powinny zadbać o to, aby zachęcać do tego mieszkańców. Rolą mediów jest pomagać wszystkim władzom gminy, czyli mieszkańcom, którzy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy, którymi są rada gminy i burmistrz.
Zauważmy, że udział mieszkańców w debacie jest możliwy, ale nie bezproblemowy (zebranie podpisów, udział w sesji odbywającej się w godzinach pracy zawodowej). Zachęcamy, więc czytelników do nadsyłania uwag do redakcji (43bis@post.pl). Interesujące w debacie będą wypowiedzi radnych. Szkoda, że kluby radnych nie praktykują, nie tylko w sprawie raportu, zgłaszania do protokołu obrad oficjalnych stanowisk na piśmie. To powinno się zmienić.
   Na przyszłość najistotniejsze wydaje się skoncentrowanie Raportu na informacji syntetycznej podsumowującej realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego. Kolejność sformułowań i ich znaczenie są istotne (zwłaszcza trzech pierwszych), bo według słowników języka polskiego PWN (w interesującym nas zakresie): 1/ POLITYKA to cele i zadania gminy; 2/ PROGRAM to plan zamierzonych czynności, przedsięwzięć; 3/ STRATEGIA to plan działań w jakiejś dziedzinie.

   Wspólnocie samorządowej potrzebny jest prosty komentarz w ograniczonym stopniu odwołujący się do dokumentacji liczbowej zawartej w załącznikach do raportu. Komunikatywne podsumowanie przez burmistrza realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego może przesądzać o udzieleniu mu wotum zaufania. Za dobre wykonanie budżetu miasta, solidnie udokumentowane liczbowo, burmistrz otrzymuje absolutorium od rady miejskiej. A to już zupełnie inna sprawa.
 

Bernard Cichosz

Pozostałe informacje

 
2020-09-30
Lider zaczyna nowy sezon

Lider zaczyna nowy sezon

PIŁKA SIATKOWA Rozgrywki wojewódzkie 2020/2021.

Sezon 2020/2021 siatkarki UKS Lider Konstantynów Łódzki rozpoczną w październiku. Zagrają w rozgrywkach: juniorek, kadetek i młodziczek (2 zespoły). W tym sezonie Lider nie będzie rywalizował w kat. seniorek.
Terminy meczów (w październiku):
♦ JUNIORKI (zagra 9 zespołów): 4.10 (niedziela), 14.10 (środa), 18.10 (niedziela);
♦ KADETKI (zagra 14 zespołów): 17.10 (sobota), 28.10 (środa).;
♦ MŁODZICZKI (zagrają 22 zespoły): 10-11.10 (sobota-niedziela).
Daty spotkań u siebie pogrubiono.
BC

 
2020-09-30
Linia busowa E przestanie funkcjonować od 1 października 2020

Linia busowa E przestanie funkcjonować od 1 października 2020

Gmina nie przedłużyła umowy z przewoźnikiem ze względu na małą liczbę osób korzystających z linii busowej E.

   Samorządowy Portal Internetowy Konstantynowa Łódzkiego poinformował 29.09.2020: Brak zainteresowania mieszkańców i wysoki koszt utrzymania spowodował, że od 1 października 2020 r. linia E nie będzie funkcjonowała. Analiza liczby podróżujących na tej trasie wykazała, że z przejazdów korzysta zaledwie kilka osób, a wiele kursów odbywa się bez przewożenia żadnego pasażera. Roczny koszt utrzymania linii wynosi 106 800 zł.
   Uwagi i wnioski dotyczące komunikacji miejskiej można zgłaszać do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej, tel. 42 211 11 73 wew. 130, e-mail: sekretariat@konstantynow.pl
 

 
2020-09-29
Sezon grzewczy od 29 września

Sezon grzewczy od 29 września

Informacja KSM dla mieszkańców dot. sezonu grzewczego 2020–2021 r.
 
2020-09-29
Bezpłatne porady prawne dla seniorów. Kolejne dyżury

Bezpłatne porady prawne dla seniorów. Kolejne dyżury

PROJEKT „NASZA SOLIDARNOŚĆ II”
 
2020-09-28
W tym tygodniu

W tym tygodniu

Polecamy nowy numer konstantynowskiego miesięcznika.
 
2020-09-28
Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal?

Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal?

Bisio wyszczekany jak pies.

Mój Pan mówi,
że nie każdy
oglądający to samo,
widzi to samo!
I dodaje:
Czego oczy
nie widzą,
tego sercu nie żal?


Tekst /bc/
Rys. /jo/

 
2020-09-28
Nie każdy widzi to samo

Nie każdy widzi to samo

--------------------------------szept krzykacza
 
2020-09-28
Wizualizacja nowego targowiska miejskiego przy ul. Sucharskiego

Wizualizacja nowego targowiska miejskiego przy ul. Sucharskiego

Obiekt powstaje na miejscu dotychczasowego targowiska przy ul. Sucharskiego. Ma być gotowy do 31 marca 2021.
 
2020-09-27
Włókniarz zdobył 2 medale OOM

Włókniarz zdobył 2 medale OOM

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW XXVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży / Mistrzostwa Polski U17, Ciechanów (25-27.09.2020)
 
2020-09-27
Siatkarki Lidera sportową wizytówką Konstantynowa Łódzkiego

Siatkarki Lidera sportową wizytówką Konstantynowa Łódzkiego

---------------------------szept krzykacza na bis
 
2020-09-27
Młodziczki Lidera na ósmym miejscu w Polsce!

Młodziczki Lidera na ósmym miejscu w Polsce!

PIŁKA SIATKOWA Finały Mistrzostw Polski młodziczek 2020 (Grudziądz 25-27 września 2020)
 
2020-09-27
„Żywy obraz” wyjątkowa lekcja historii o #wiktorii1920

„Żywy obraz” wyjątkowa lekcja historii o #wiktorii1920

W ramach projektu „Konstantynów Łódzki dla Niepodległej #wiktoria1920”
 
2020-09-26
Brąz Kamila Michalaka

Brąz Kamila Michalaka

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży / Mistrzostwa Polski U17, Ciechanów (25-27.09.2020)

   Reprezentant KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki Kamil Michalak zdobył brązowy medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w podnoszeniu ciężarów (Ciechanów, 25-09.2020).
   Drugiego dnia przystąpiono do rozgrywania kategorii męskich. W pierwszych sześciu kat. wagowych wystartowało łącznie 64 zawodników.
   Kamil Michalak, w stawce dziesięciu zawodników rywalizujących w kategorii wagowej 89 kg, zdobył wynikiem 225 kg brązowy medal w dwuboju (95+130). Wywalczył też brąz w podrzucie. Medale Kamila Michalaka powiększają dorobek KKS Włókniarz do dwóch medali w dwuboju i trzech w poszczególnych bojach.
Bernard Cichosz
Fot. (źródło): www.kkswlokniarz.pl/

<Aktualizacja: 2020-09-27>

 
2020-09-26
Siatkarki Lidera zadomowiły się w krajowej czołówce

Siatkarki Lidera zadomowiły się w krajowej czołówce

PIŁKA SIATKOWA Finały Mistrzostw Polski Młodziczek (Grudziądz 25-27.09.2020)
 
2020-09-26
Porażka szczypiornistów

Porażka szczypiornistów

PIŁKA RĘCZNA II liga mężczyzn grupa IIIC

Kolejka 2: 26 września 2020 (sobota)
KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki – SPR Pabiks IMPACT Pabianice 20:23 (7:11)
   W sobotę 26 września po raz pierwszy w nowym sezonie rozgrywek II ligi piłkarze ręczni Konstantynowskiego Klubu Sportowego WŁÓKNIARZ wystąpili u siebie. Konstantynowianie przegrali z SPR Pabiks IMPACT Pabianice 20:23 (7:11).
   W najbliższy weekend KKS Włókniarz znów zagra u siebie. W sobotę 3 października o godz. 17:30 podejmie SMS II ZPRP Płock.

BC
 

 
2020-09-26
Remis KAS-y z AKS SMS Łódź

Remis KAS-y z AKS SMS Łódź

PIŁKA NOŻNA Klasa okręgowa grupa I (Łódź)

♦ Kolejka 10: 26 września 2020 (sobota)
KAS Konstantynów Łódzki – AKS SMS Łódź 2:2
W sobotę 26 września 2020 w piłkarskiej klasie okręgowej Konstantynowska Akademia Sportu Konstantynów Łódzki, u siebie, zremisowała z zespołem AKS SMS Łódź 2:2.
BC

 
2020-09-26
Porażka Włókniarza w Kazimierzu

Porażka Włókniarza w Kazimierzu

PIŁKA NOŻNA Klasa A (grupa Łódź III)

♦ Kolejka 7: 26 września 2020 (sobota)
KS Orzeł Kazimierz – KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki 3:0
W sobotę 26 września 2020 w piłkarskiej klasie A KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki (grupa Łódź III), na wyjeździe, przegrał z KS Orzeł Kazimierz 0:3.
BC

 
2020-09-26
Trzecia porażka Lidera w Finałach Mistrzostw Polski Młodziczek

Trzecia porażka Lidera w Finałach Mistrzostw Polski Młodziczek

PIŁKA SIATKOWA Finały Mistrzostw Polski Młodziczek (Grudziądz 25-27.09.2020)

Po porażkach w obu piątkowych spotkaniach grupowych Finałów Mistrzostw Polski Młodziczek w piłce siatkowej (Grudziądz 25-27.09.2020), w sobotę w ostatnim meczu grupowym UKS Lider Konstantynów Łódzki przegrał z UKS Volley 34 Łódź 1:2.
UKS Volley 34 Łódź – UKS Lider Konstantynów Łódzki 2:1 (22:25, 25:23, 15:12).
Dziś i jutro dalsze mecze. Lider zgra jeszcze tylko 1 mecz. W sobotę o godz. 15:30 bedzie walczył o siódme miejsce w Polsce.
BC
 

 
2020-09-25
Złoty medal OOM i rekordy Polski

Złoty medal OOM i rekordy Polski

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży / Mistrzostwa Polski U17, Ciechanów (25-27.09.2020)

   Reprezentantka KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki Maria Karolak zdobyła złoty medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w podnoszeniu ciężarów (Ciechanów, 25-09.2020).
   Pierwszego dnia rozegrano wszystkie kategorie żeńskie. W ośmiu kat. wagowych wystartowały łącznie 53 zawodniczki. Pobitych zostało 19 rekordów Polski.
   Maria Karolak, w stawce czterech zawodniczek rywalizujących w kategorii wagowej 76 kg, zwyciężyła wynikiem 186 kg w dwuboju (84+102). Zdobyła też pierwsze lokaty w rwaniu i podrzucie. Pobiła łącznie 7 rekordów Polski (w rwaniu, podrzucie i dwuboju).
Bernard Cichosz
Fot. (źródło): www.kkswlokniarz.pl/
<Aktualizacja: 202-09.26>

 
2020-09-25
Pierwszy dzień Finałów MP Młodziczek za nami

Pierwszy dzień Finałów MP Młodziczek za nami

PIŁKA SIATKOWA Finały Mistrzostw Polski Młodziczek (Grudziądz 25-27.09.2020)
 
2020-09-25
Dwie porażki Lidera

Dwie porażki Lidera

PIŁKA SIATKOWA Finały Mistrzostw Polski Młodziczek (Grudziądz 25-27.09.2020)

W piątkowych spotkaniach Finałów Mistrzostw Polski Młodziczek w piłce siatkowej (Grudziądz 25-27.09.2020) UKS Lider Konstantynów Łódzki poniósł dwie porażki.
♦ 9.50 Enea Energetyk Poznań – UKS Lider Konstantynów Łódzki 2:0 (25:14, 25:22)

♦ 15.30 - UKS Lider Konstantynów Łódzki - Energa MKS SMS Kalisz 0:2 (9:25, 18:25)

BC

 
2020-09-24
Finały MP Młodziczek w Grudziądzu

Finały MP Młodziczek w Grudziądzu

PIŁKA SIATKOWA Finały Mistrzostw Polski Młodziczek (Grudziądz 25-27.09.2020)
 
2020-09-23
KAS po dogrywce odpada z PP

KAS po dogrywce odpada z PP

PIŁKA NOŻNA III runda Pucharu Polski (23 września 2020, środa)

■ III runda Pucharu Polski ŁZPN
23 września 2020 (środa)
KAS Konstantynów Łódzki – GKS Ksawerów 1:2, po dogrywce (w czasie regulaminowym 0:0)
W sezonie 2020/2021 Konstantynowska Akademia Sportu w Pucharze Polski ŁZPN zakończyła rywalizację w III rundzie, przegrywając, po dogrywce, z GKS Ksawerów 1:2 (w czasie regulaminowym 0:0).
 

 
2020-09-22
Beata Szymonowicz

Beata Szymonowicz

Radni Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (2018-2023), stan na 20 sierpnia 2020
 
2020-09-21
Michał Szymczak

Michał Szymczak

Michał Szymczak
 
 
 • najnowsze Wiadomości 43bis
 • https://szkolawlodzi.jezuici Szkoła Podstawowa im. św. Ignacego Loyoli w Łodzi
 • I LOdD
 • https://pl-pl.facebook.com/Magdalena-Korzekwa-Kaliszuk-1051043068243338/
 • LOdD
 • IPN
 • Katalogi IPN Katalogi IPN
 • Inwentarz archiwalny IPN Inwentarz archiwalny IPN
 • Przemysław Gintrowski Jeszcze dzień Jeszcze dzień
 • Kalendarz