• wpolityce.pl
 • Baszyński
 • https://SPONSOR PREMIUM Sponsor KAS-y
 • MPK Łódź
 • https://KOMUNIKACJAPabianice BUS 3 LINIA ES-KA-ES: Konstantynów Łódzki - Pabianice
 • https://KOMUNIKACJAPabianice BUS LINIA Szadek - Łódź
 • https://PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
 • https://NIEDZIELA
 • https://40 lat Solidarności
 • https://Millennium Trwa REKRUTACJA do LOdD
 • przegladsportowy
 • https://PiS Konstantynów Łódzki
 • PAPsamorząd
 • HLI POLSKA
 • fines
 • SIP
 • Polskie Radio24
 • Prawo dla samorządu
 • portalsamorzadowy
 • WSPOLNOTA
 • BO 2018 III edycja, 2018
 • WSPÓLNOTA RANKING GMIN
 • TV Trwam
 • Do Rzeczy
 • wSieci
 • gazetaprawna.pl
 • Rzeczpospolita
 • Igrzyska Olimpijskie PKOl
 • Dołącz do nas na Facebooku Bernard Cichosz, red. nacz. "43bis"
 • OMEGA
 • X Bieg Wdzięczności ZDJĘCIA
 • PRO-LIFE
 • www.pzps.pl/
 • http://siatka.org/kategoria/aktualnosci/
 • Rodzina500+
 • chrzest966.pl
 • Telewizyjny Kurier GCI
 • WARTO ROZMAWIAĆ
 • OBLICZA MANIPULACJI
 • Radio Warszawa
 • GRUDZIEŃ 1970 Przemówienie PREZYDENTA Andrzeja Dudy o świcie w Gdyni-Stocznia wejdzie do historii Polski. Każdy patriota powinien go wysłuchać! (Krzysztof Wyszkowski)
 • Radio Maryja 25 lat na antenie
 • Klub im. Romana Dmowskiego
 • CitizenGO to społeczność aktywnych obywateli
 • https://Big Ben NIEPLANOWANE
 • niezalezna.pl/
 • http://www.wsieci.pl/
 • Radio Łódź
 • http://www.naszdziennik.pl/
 • Dziennik Łódzki
 • https://Express Ilustrowany
 • KŻ Orzeł
 • www.ordoiuris.pl/
 • www.ordoiuris.pl/
 • IPN
 • SJP Doroszewskiego
 • LIRYKA, LIRYKA… Słowa i muzyka LIRYKA, LIRYKA...
  Słowa i muzyka
 • STOP ABORCJI
 • Bez LO ani rusz!
 • Szczególna misja europosła Ks. prof. Czesław S. Bartnik Szczególna misja europosła
 • Nie Szkodzić
 • Rodzinny Konstantynów Łódzki
 • Wydawnictwo Bernard Cichosz
 • http://patriotyczna.lodz.pl/
 • Rodzina ma Gďż˝os
 • LO oferta
 • LO oferta
 • LO oferta
 • http://patriotyczna.listastron.pl/
 • http://www.oneofus.eu/pl/
 • JEDYNKI gazet
 • Get Adobe Flash player
 • Mała Ojczyzna
 • PKS
 • KMST
 • PORT LOTNICZY ŁÓDŹ
 • Gazeta Polska Codziennie
Wiadomości
2020-12-21
Drugi rok kadencji pod znakiem renowacji targowiska miejskiego (całość)

Drugi rok kadencji pod znakiem renowacji targowiska miejskiego (całość)

Uzupełniona wstępem całość materiału umieszczonego, w pięciu częściach, w naszym portalu w kilku ostatnich dniach. BC

   Pierwszy rok VIII kadencji konstantynowskiego samorządu (2018-2019) upłynął pod znakiem podwyżki podatku od nieruchomości (przed rokiem zaznaczyliśmy to, w tytule obszernego artykułu na ten temat). Następstwem podwyżki była bezskuteczna petycją do władz miasta o ponowne przeanalizowanie niektórych elementów stosownej uchwały.
   Drugi rok kadencji (2019-2020), z dzisiejszej perspektywy, upłynął pod znakiem trwającej jeszcze renowacji targowiska miejskiego.
   Przed rokiem w podtytule wspomnianego artykułu napisaliśmy, że mieszkańcom brakuje łatwo dostępnej informacji o istotnych dla gminy działaniach burmistrza, rady miejskiej i jednostek organizacyjnych gminy.
   Teraz można powiedzieć, że w drugim roku kadencji konstantynowskiego samorządu urząd miejski starał się, w większym stopniu aniżeli przed rokiem, informować mieszkańców o poczynaniach władz gminy. Świadczą o tym publikowane w oficjalnym portalu samorządowym Konstantynowa Łódzkiego dość liczne informacje oparte na materiałach otrzymywanych od jednostek organizacyjnych gminy oraz konstantynowskich klubów sportowych. Szczególnie cieszą (zwłaszcza środowiska sportowe) – umieszczane od kilku miesięcy – dokładne i regularne notki o wydarzeniach sportowych organizowanych przez nasze kluby.
   Pojawiły się jednak nowe wyzwania. Nie na wszystkie jest oczekiwana przez mieszkańców reakcja urzędu miejskiego.
   W listopadzie 2020 minął drugi rok bieżącej VIII kadencji samorządu terytorialnego wyznaczonej na lata 2018-2023. Wybory odbyły się 21 października 2018 r., natomiast 16 listopada 2018 upłynęła kadencja rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W ciągu 7 dni od tego terminu odbyły się pierwsze sesje rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim miała miejsce 22 listopada 2018 r.
   W pierwszym dwuleciu VIII kadencji rada miejska, podczas 26 sesji podjęła 224 uchwały, burmistrz wydał 556 zarządzeń (tyle opublikowano w BIP-ie do 21.11.2020 włącznie) [odpowiednio w pierwszym roku kadencji: 112 uchwał (podczas 12 sesji), 273 zarządzenia (do 22.11.2019)]. Te dokumenty są uzupełnieniem ustaw sankcjonujących działania władz gminy (tzn. mieszkańców podejmujących rozstrzygnięcia bezpośrednio lub za pośrednictwem organów gminy) na rzecz gminy i w interesie wspólnoty samorządowej. Realizacja tych przedsięwzięć przez całą wspólnotę samorządową wymaga stworzenia tej wspólnocie – przez organy gminy (radę miejską i burmistrza) – warunków współpracy na rzecz dobra gminy. Stwarzanie warunków to nieustanny proces. Na pewno sprzyja mu zachęcanie całej wspólnoty samorządowej do działań na rzecz gminy. Aktywne działania wspólnoty są dowodem dobrej pracy organów gminy na tym obszarze i na pewno wpływają na rozwój gminy. To może mieć decydujące znaczenie przy podsumowaniu każdej kadencji dokonywanym kartą wyborczą. Warto o tym pamiętać.
❶Z dzisiejszej perspektywy drugi rok (listopad 2019 – listopad 2020) trwającej pięcioletniej kadencji samorządu Konstantynowa Łódzkiego upływa pod znakiem renowacji targowiska miejskiego.
  
Renowacja targowiska miejskiego przy ul. Sucharskiego trwa cztery miesiące, powinna zakończyć się po upływie kolejnych czterech miesięcy. Na razie, jak na tę porę roku, pogoda sprzyja robotom budowlanym. Warto podkreślić, że jest to praktycznie realizacja rozległego nowego obiektu opartego na wybudowaniu zupełnie innej ulicy Sucharskiego wraz z nową infrastrukturą techniczną. Nie pomniejszając roli typowego targowiska trzeba stwierdzić, że jest ono tylko uzupełnieniem wielkich, jak na nasze miasto, robót drogowych. Nie można nie przypomnieć, że połowa pieniędzy na przebudowę ulicy Sucharskiego (według kosztów podanych przed rozpoczęciem budowy) pochodzi z będącego w dyspozycji ministra infrastruktury Funduszu Dróg Samorządowych.
   Przez wielu mieszkańców budowa targowiska jest postrzegana łącznie z rewitalizacją pobliskich skwerów. To powiększa rozmach inwestycji. Skwery planowano oddać do użytku 31 października, a teraz terminem wskazanym na tablicy budowy jest 5 grudnia 2020.
   Co można jeszcze powiedzieć już teraz, kiedy trwają prace przy renowacji targowiska miejskiego i sąsiadujących z nim skwerów? Na pewno zanosi się na poprawę wizerunku Konstantynowa Łódzkiego już dobrze postrzeganego szczególnie przez osoby pojawiające się w naszym mieście przejazdem. Renowacja i rozbudowa wygląda efektownie. Wprawdzie miłośnicy przyrody narzekają na wycinkę licznych drzew. Teren został przetrzebiony, to widać, ale czynione były starania, aby skutki zminimalizować. Jest i będzie dużo nasadzonych nowych drzew, ale jesienią jeszcze nie robi to wrażenia.
   Najważniejsze jednak jest to, jaka będzie opinia użytkowników targowiska i ostateczne koszty budowy.

❷ W drugim roku bieżącej kadencji konstantynowskiego samorządu gminnego jest kontynuowana zmiana obsady kierowniczych stanowisk w jednostkach organizacyjnych gminy oraz w urzędzie miejskim.
  
Naturalną konsekwencją zmiany personalnej na stanowisku burmistrza są zmiany obsady kierowniczych stanowisk w jednostkach organizacyjnych gminy oraz w urzędzie miejskim. W bieżącej kadencji na te zmiany mają wpływ również inne powody (szczególnie przejścia na emeryturę).
   Poprzedni burmistrz należał do Platformy Obywatelskiej, która w ostatnich latach jego kadencji coraz bardziej próbowała zdominować stowarzyszenie Konstantynowskie Porozumienie Samorządowe (PO to jedyna partia, która od lat miała swoich kandydatów do RM na listach KPS-u). Upartyjnienie KPS-u zakończyło nieprzerwane pasmo ok. 10 jego zwycięstw wyborczych dotkliwymi porażkami w wyborach samorządowych 2018. Ta ekspansja PO była głównym powodem porażki KPS-u w wyborach rady miejskiej oraz kandydata KPS-u na burmistrza, który wówczas należał do PO, a teraz już z niej wystąpił.
   Burmistrz bieżącej kadencji jest bezpartyjny (według naszych redakcyjnych źródeł nigdy nie należał do żadnej partii politycznej).
   Zmiany obsady kierowniczych stanowisk w jednostkach organizacyjnych gminy oraz w urzędzie miejskim budzą duże zainteresowanie i ogromne emocje wśród mieszkańców. Niezależnie od powodu i procedury zmiany warto zauważyć, że niemal wszyscy aktualni kierownicy jednostek organizacyjnych (nie analizujemy tu przedszkoli i szkół) to inne osoby aniżeli te, które pełniły owe funkcje pod koniec minionej kadencji. Nowych szefów mają MOPS (od 29.07.2019), KCPR (od 30.07.2019), MOK (od 2.09.2019), MBP (od 30.12.2019), CSiR (od 8.01.2020). Tylko SPZOZ na czas nowej sześcioletniej kadencji (od 2020) ma tego samego szefa, zresztą po wygraniu przez niego konkursu. W bieżącej kadencji nowego szefa ma również Przedsiębiorstwo Komunalne (od 2.01.2019), Straż Miejska (od 2.09.2019). W urzędzie miejskim, po ostatnich wyborach samorządowych, zmieniła się obsada ważnych stanowisk: skarbnika miasta (1.05.2019), sekretarza miasta (już dwukrotnie, ostatnio 28.09.2020), kierowników kilku referatów oraz rzecznika prasowego (4.03.2019). Trzeba dodać, że po ostatnich wyborach struktura organizacyjna urzędu miejskiego została znacząco zmodyfikowana.
❸ Urząd miejski, w większym stopniu aniżeli przed rokiem, informuje o działaniach burmistrza, rady miejskiej i jednostek organizacyjnych gminy oraz o wydarzeniach sportowych. Pojawiły się jednak nowe wyzwania.
  
Przed rokiem, w podobnym tekście podsumowującym pierwsze 12 miesięcy kadencji samorządu, podkreślaliśmy niewystarczające, ze strony urzędu miejskiego, informowanie mieszkańców. Opisaliśmy to na przykładzie zamierzonego czy przypadkowego braku łatwo dostępnej informacji o podwyżce stawek podatku od nieruchomości. Postawiliśmy tezę, iż jest to swoiste przetestowanie reakcji konstantynowian na taką sytuację. Tezę postawiliśmy śledząc zaradność mieszkańców dysponujących Internetem.
   W drugim roku kadencji można zauważyć wiele starań o poprawę opisanej przed rokiem sytuacji, ale teraz pojawiły się nowe wyzwania, głównie pandemia. I na tym obszarze burmistrz i jego służby informacyjne starają się stanąć na wysokości zadania. Niedomaga jednak informacja o rozwoju naszej gminy w odniesieniu do innych gmin w Polsce i w Łódzkiem. W oficjalnym portalu miasta brak w ogóle informacji o prestiżowych rankingach dziennika RZECZPOSPOLITA, dwutygodnika WSPÓLNOTA oraz klasyfikacji zrównoważonego rozwoju POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. A tam sytuacja Konstantynowa Łódzkiego wygląda niepokojąco. Mieszkańcom (a może jeszcze w większym stopniu władzom miasta) potrzeba analizy uwarunkowań takiego stanu rzeczy.
❹ Niepokój budzi coraz niższa, co roku, pozycja Konstantynowa Łódzkiego w najważniejszych klasyfikacjach samorządów (rankingi WSPÓLNOTY, Ranking Samorządów RZECZPOSPOLITEJ oraz Ranking Zrównoważonego Rozwoju POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ).
  
Nasza redakcja na bieżąco analizuje pozycję Konstantynowa Łódzkiego w prestiżowych klasyfikacjach, do których zaliczają się: rankingi dwutygodnika WSPÓLNOTA, Ranking Samorządów dziennika RZECZPOSPOLITA oraz Ranking Zrównoważonego Rozwoju POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. Analizy dokumentują niebezpieczną dla Konstanntynowa Łódzkiego tendencję w minionym czasie, w niewielkim zakresie obejmującym dwuletni okres pracy obecnych władz gminy. Wspomniane rankingi już przed rokiem dokumentowały najtrudniejszą od lat sytuację gminy. Teraz najnowsze rankingi publikowane w roku 2020, niestety pokazują, że sytuacja jest jeszcze bardziej niepokojąca.
Nasz redakcyjne analizy znalazły się m.in. w artykułach (na końcu tekstu internetowe linki do naszych publikacji na ten temat*):
Konstantynów Łódzki w środku XV Rankingu „Rzeczypospolitej” <nr 727/728>;
W ostatnim roku minionej kadencji (2018) znów niższy poziom rozwoju naszego miasta (Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST 2018 Politechniki Warszawskiej) <nr 735/736>;
Koniec dobrej sześcioletniej tendencji? Konstantynów Łódzki był 143. jest 200. Bliżej nam do outsiderów niż do czołówki (Zamożność samorządów 2019. Ranking dwutygodnika WSPÓLNOTA. Bogactwo samorządów ’20 Ranking dochodów JST per capita w 2019) <nr 747/748>;
Nasze miasto outsiderem inwestycji. Niepokoi również tendencja spadkowa (Wydatki inwestycyjne samorządów 2017-2019. Ranking dwutygodnika WSPÓLNOTA) <nr 751/752>;
Najniższe miejsce Konstantynowa Łódzkiego w Rankingu wykorzystania środków europejskich (Wykorzystanie środków europejskich przez samorządy 2014-2019. Ranking dwutygodnika WSPÓLNOTA) <nr 753/754>.
   W oficjalnym portalu gminy brakuje jakichkolwiek analiz dotyczących uwarunkowań takiego stanu rzeczy. Nieoficjalne tłumaczenie tego, przez rzecznik prasową, pandemią nie ma racji bytu, bo niekorzystne dla Konstantynowa Łódzkiego rankingi pokazują przede wszystkim pozycję naszego miasta na tle innych gmin, które tak samo zmagają się z pandemią, Konstantynowianom pilnie potrzebna jest analiza uwarunkowań takiego stanu rzeczy. Za dwa lata, na kilka miesięcy przed wyborami samorządowymi – jeśli tendencja nie zmieni się bardzo wyraźnie – będzie już za późno.
* LINKI:
♦ 2019-11-19 Obszerniej o XV Rankingu dziennika Rzeczpospolita
♦ 2020-02-17 W ostatnim roku minionej kadencji (2018) znów niższy poziom rozwoju naszego miasta
♦ 2020-10-05 Koniec dobrej sześcioletniej tendencji? Konstantynów Łódzki był 143. jest 200. Bliżej nam do outsiderów niż do czołówki
♦ 2020-10-22 Nasze miasto outsiderem inwestycji. Niepokoi również tendencja spadkowa
♦ 2020-10-29 Najniższe miejsce Konstantynowa Łódzkiego w Rankingu wykorzystania środków europejskich
❺ Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, spółka Centralny Port Komunikacyjny zgodziła się na wariant wylotu Kolei Dużych Prędkości z Łodzi, który omija Konstantynów Łódzki. Jednocześnie zadeklarowała dofinansowanie odbudowy linii tramwajowej do Konstantynowa i Lutomierska.
  
Mobilizacja całej naszej wspólnoty samorządowej sprawiła, że realizowana przez CPK linia kolejowa (nr 85) będzie skierowana od dworca Łódź Fabryczna tunelem przebiegającym pod centrum miasta i dworcem Łódź Kaliska, a następnie pod ul. Karolewską i Bratysławską na południowo-wschodnim skraju osiedla Retkinia. Zakończenie tunelu planowane jest w pobliżu istniejącej linii kolejowej (nr 14) na odcinku Łódź Kaliska – Lublinek. Tym samym zgodnie z wolą mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego (petycję podpisało 4258 konstantynowian) Kolej Dużych Prędkości – łącząca Warszawę, CPK, Łódź i Sieradz – ominie nasze miasto. Jednocześnie spółka Centralny Port Komunikacyjny, dbając o dostęp do transportu publicznego dla jak największej liczby mieszkańców aglomeracji łódzkiej, zapewni konstantynowianom możność korzystania z transportu szynowego. W tym celu dofinansuje odbudowę linii tramwajowej 43 do Konstantynowa i Lutomierska.
Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2027.
Bernard Cichosz

Pozostałe informacje

 
2021-02-15
Kto potrzebuje najwięcej

Kto potrzebuje najwięcej

SPORT Dotacje od gminy na realizację zadań w 2021 roku
 
2021-02-15
Kto wystąpił o pomoc do gminy

Kto wystąpił o pomoc do gminy

SPORT Dotacje od gminy na realizację zadań w 2021 roku.
 
2021-02-14
W piłce ręcznej mężczyzn Włókniarz 96-97. w Polsce i 3-4. w Łódzkiem

W piłce ręcznej mężczyzn Włókniarz 96-97. w Polsce i 3-4. w Łódzkiem

SYSTEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO Dyscypliny, które promują Konstantynów Łódzki
 
2021-02-14
W piłce ręcznej plażowej mężczyzn Włókniarz 41-43. w Polsce i 4-5. w Łódzkiem

W piłce ręcznej plażowej mężczyzn Włókniarz 41-43. w Polsce i 4-5. w Łódzkiem

SYSTEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO Dyscypliny, które promują Konstantynów Łódzki
 
2021-02-14
W piłce siatkowej kobiet Lider 32. w Polsce i 4. w Łódzkiem

W piłce siatkowej kobiet Lider 32. w Polsce i 4. w Łódzkiem

SYSTEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO Dyscypliny, które promują Konstantynów Łódzki
 
2021-02-13
W podnoszeniu ciężarów Włókniarz 45-48. w Polsce i 4. w Łódzkiem

W podnoszeniu ciężarów Włókniarz 45-48. w Polsce i 4. w Łódzkiem

SYSTEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO Dyscypliny, które promują Konstantynów Łódzki
 
2021-02-13
W pływaniu Piątka 40. w Polsce i 6. w Łódzkiem

W pływaniu Piątka 40. w Polsce i 6. w Łódzkiem

SYSTEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO Dyscypliny, które promują Konstantynów Łódzki
 
2021-02-13
W pięcioboju nowoczesnym Piątka 3. w Polsce i 1. w Łódzkiem

W pięcioboju nowoczesnym Piątka 3. w Polsce i 1. w Łódzkiem

SYSTEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO Dyscypliny, które promują Konstantynów Łódzki
 
2021-02-13
Dyscypliny, które promują Konstantynów Łódzki

Dyscypliny, które promują Konstantynów Łódzki

SYSTEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO
 
2021-02-13
Klubowe MP Juniorów: Piątka dziesiąta

Klubowe MP Juniorów:
Piątka dziesiąta

PŁYWANIE Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Dębica (12-13.02.2021)
 
2021-02-13
Kto oceni wnioski

Kto oceni wnioski

SPORT Dotacje od gminy na realizację zadania w 2021 roku

Zarządzeniem z dnia 9 lutego 2021 roku (opublikowanym w BIP-ie 12.02.2021) Burmistrz powołał komisję ds. oceny wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu sportu na 2021 rok. Komisja ma wnioski ocenić merytorycznie i rekomendować Burmistrzowi podział dotacji.
Skład komisji:
1/ Dorota Tyszka – sekretarz miasta Konstantynowa Łódzkiego, przewodnicząca komisji;
3/ Grzegorz Grzelak – zastępca skarbnika miasta Konstantynowa Łódzkiego;
4/ Paulina Kukielińska – kierownik Referatu Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim;
5/ Paweł Furtak – inspektor w Referacie Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.
Nie podano terminu zakończenia prac komisji.
BC

 
2021-02-12
Kluby wnioskują o 872 946,50 zł. Na dotacje jest o 500 tys. zł mniej

Kluby wnioskują o 872 946,50 zł.
Na dotacje jest o 500 tys. zł mniej

SPORT Dotacje od gminy na realizację zadania w 2021 roku
 
2021-02-12
Basen znów otwarty

Basen znów otwarty

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
 
2021-02-11
Konstantynowianin Komendantem Powiatowym PSP w Pabianicach

Konstantynowianin Komendantem Powiatowym PSP w Pabianicach

 
2021-02-10
A jednak szczypiorniści nie zagrają

A jednak szczypiorniści nie zagrają

PIŁKA RĘCZNA II liga mężczyzn, grupa finałowa ( IIIF)

NAJNOWSZA INFORMACJA:
♦ Kolejka 8: Mecz KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki – KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka PLANOWANY na 13 lutego 2021 (sobota) został PRZEŁOŻONY na termin późniejszy.
   
Po naszym artykule (2021-02-08 Szczypiorniści zagrają już w sobotę) otrzymaliśmy z KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki informację, że zaplanowany na najbliższy weekend mecz konstantynowian jednak nie odbędzie się (u zawodników gości stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem).
Bernard Cichosz

 
2021-02-10
Beata Kowalczyk odeszła z UM

Beata Kowalczyk odeszła z UM

Biuro Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim bez kierownika od 1 lutego 2021.
 
2021-02-07
Trzeba wciąż czuwać, wciąż budzić ludzkie sumienia, wciąż przestrzegać przed naruszaniem prawa moralnego

Trzeba wciąż czuwać, wciąż budzić ludzkie sumienia, wciąż przestrzegać przed naruszaniem prawa moralnego

W naszym cyklu PIELGRZYMUJĄC Z JANEM PAWŁEM II fragmenty dwóch przemówień Świętego Jana Pawła II.
 
2021-02-06
Kiedy szczypiorniści wrócą na parkiet?

Kiedy szczypiorniści wrócą na parkiet?

PIŁKA RĘCZNA II liga mężczyzn, grupa finałowa ( IIIF)
 
2021-02-05
Od kwietnia 2021 zmiana trasy linii 43A i 43B?

Od kwietnia 2021 zmiana trasy linii 43A i 43B?

Niemożliwa będzie przesiadka z tramwaju nr 9 do autobusu linii 43A i 43B.
 
2021-02-04
Lider powalczy o miejsce 5-6

Lider powalczy o miejsce 5-6

PIŁKA SIATKOWA Rozgrywki wojewódzkie kadetek
 
2021-02-04
Gratulacje – za co, komu, od kogo

Gratulacje – za co, komu, od kogo

Godne odnotowania osiągnięcia w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego, w kat. wiekowych SSM oraz w kat. seniorów w roku 2020.
 
2021-02-03
Twoja książka, w naszej Bibliotece!

Twoja książka, w naszej Bibliotece!

 
2021-02-03
Gmina wspiera kluby sportowe. Nabór wniosków do 5 lutego 2021

Gmina wspiera kluby sportowe.
Nabór wniosków do 5 lutego 2021

Zarządzenie o naborze wniosków na realizację zadania z zakresu sportu w 2021 roku.
 
2021-02-02
Biblioteka stawia na dostępność

Biblioteka stawia na dostępność

Troska o osoby starsze i z niepełnosprawnościami.
 
2021-02-01
Ryszard Szurkowski nie żyje

Ryszard Szurkowski nie żyje

Najbardziej utytułowany polski kolarz w historii.

Ryszard Szurkowski nie żyje. Najbardziej utytułowany polski kolarz w historii miał 75 lat. Od dwóch lat zmagał się z wieloma zdrowotnymi problemami, po tym jak odniósł bardzo groźny wypadek podczas kolarskich zawodów dla weteranów.
Z Twittera:
Michał Kwiatkowski@kwiato
Legend. The best Polish rider of all times. Ryszard Szurkowski 1946-2021. RIP

 

POLECAMY:
Smutny dzień dla polskiego sportu. Nie żyje Ryszard Szurkowski, jeden z najwybitniejszych rodzimych kolarzy w historii. Miał 75 lat
 

 
 
 • https://SPONSOR PREMIUM # WASZE GROBY W NASZYCH SERCACH
 • najnowsze Wiadomości 43bis
 • https://Warto pamiętać w roku 2021
 • https://POD BIAŁO-CZERWONĄ
 • https://Sprintem po wynik
 • https://szkolawlodzi.jezuici Szkoła Podstawowa im. św. Ignacego Loyoli w Łodzi
 • I LOdD
 • https://pl-pl.facebook.com/Magdalena-Korzekwa-Kaliszuk-1051043068243338/
 • LOdD
 • IPN
 • Katalogi IPN Katalogi IPN
 • Inwentarz archiwalny IPN Inwentarz archiwalny IPN
 • Przemysław Gintrowski Jeszcze dzień Jeszcze dzień
 • Kalendarz
 • https://prognoza POGODY