• RAPORT o stanie gminy 2023
 • Radio Wnet
 • TVREPUBLIKA
 • STOP Zielonemu Ładowi
 • transmisja sesji rm
 • transmisja sesji
 • transmisja sesji rp
 • przegladsportowy
 • wpolityce.pl
 • Gazeta Polska Codziennie
 • https://PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
 • https://Zbigniew Herbert Zbigniew Herbert (29.10.1924 – 28.07.1998)
 • https://Warto pamiętać w roku 2023 Warto pamiętać w roku 2023
 • KROS
 • SIP
 • PAPsamorząd
 • Radio Maryja
 • TV Trwam
 • ERA
 • Baszyński
 • https://SPONSOR PREMIUM Sponsor KAS-y
 • MPK Łódź
 • https://KOMUNIKACJAPabianice BUS 3 LINIA ES-KA-ES: Konstantynów Łódzki - Pabianice
 • https://KOMUNIKACJAPabianice BUS LINIA Szadek - Łódź
 • https://NIEDZIELA
 • https://40 lat Solidarności
 • HLI POLSKA
 • Polskie Radio24
 • Prawo dla samorządu
 • portalsamorzadowy
 • WSPOLNOTA
 • BO 2018 III edycja, 2018
 • WSPÓLNOTA RANKING GMIN
 • Do Rzeczy
 • wSieci
 • gazetaprawna.pl
 • Rzeczpospolita
 • Igrzyska Olimpijskie PKOl
 • Dołącz do nas na Facebooku Bernard Cichosz, red. nacz. "43bis"
 • X Bieg Wdzięczności ZDJĘCIA
 • PRO-LIFE
 • www.pzps.pl/
 • http://siatka.org/kategoria/aktualnosci/
 • Rodzina500+
 • chrzest966.pl
 • Telewizyjny Kurier GCI
 • OBLICZA MANIPULACJI
 • Radio Warszawa
 • GRUDZIEŃ 1970 Przemówienie PREZYDENTA Andrzeja Dudy o świcie w Gdyni-Stocznia wejdzie do historii Polski. Każdy patriota powinien go wysłuchać! (Krzysztof Wyszkowski)
 • Klub im. Romana Dmowskiego
 • CitizenGO to społeczność aktywnych obywateli
 • https://Big Ben NIEPLANOWANE
 • niezalezna.pl/
 • http://www.wsieci.pl/
 • Radio Łódź
 • http://www.naszdziennik.pl/
 • Dziennik Łódzki
 • https://Express Ilustrowany
 • KŻ Orzeł
 • www.ordoiuris.pl/
 • www.ordoiuris.pl/
 • IPN
 • SJP Doroszewskiego
 • LIRYKA, LIRYKA… Słowa i muzyka LIRYKA, LIRYKA...
  Słowa i muzyka
 • Szczególna misja europosła Ks. prof. Czesław S. Bartnik Szczególna misja europosła
 • Rodzinny Konstantynów Łódzki
 • Wydawnictwo Bernard Cichosz
 • http://patriotyczna.lodz.pl/
 • Rodzina ma Gďż˝os
 • LO oferta
 • LO oferta
 • LO oferta
 • http://patriotyczna.listastron.pl/
 • http://www.oneofus.eu/pl/
 • JEDYNKI gazet
 • Get Adobe Flash player
 • Mała Ojczyzna
 • PKS
 • KMST
 • PORT LOTNICZY ŁÓDŹ
 • LIVETIMING
Wiadomości
2024-06-05
KONDYCJA FINANSOWA 2020-2022. NASZ RAPORT: Obniżyła się, w odniesieniu do innych miast, kondycja finansowa Konstantynowa Łódzkiego. W zakończonej właśnie kadencji spadliśmy ze 192. na 272. miejsce

KONDYCJA FINANSOWA 2020-2022. NASZ RAPORT: Obniżyła się, w odniesieniu do innych miast, kondycja finansowa Konstantynowa Łódzkiego. W zakończonej właśnie kadencji spadliśmy ze 192. na 272. miejsce

Ranking dwutygodnika WSPÓLNOTA

■ Klasyfikacje Rankingu nadwyżki operacyjnej netto dwutygodnika WSPÓLNOTA obejmujące dwie ostatnie kadencje (dane z lat 2017-2019 i 2020-2022) dokumentują obniżającą się, na tle innych MIASTECZEK, kondycję finansową Konstantynowa Łódzkiego. W zakończonej właśnie kadencji w odniesieniu do kadencji poprzedniej odnotowaliśmy wprawdzie solidny wzrost nadwyżki per capita, ale i tak tracimy dystans do innych miast. Nastąpił wzrost nadwyżki z 342,61 zł do 430,42 zł, ale w rankingu spadliśmy z miejsca 192 na pozycję 272.

■ Wcześniejszy sygnał o niepokojącym spadku stanu finansów naszej gminy wynikał już z oddzielnej klasyfikacji opracowanej wyłącznie za rok 2019. Ta jednoroczna klasyfikacja wyraźnie – zdaniem autorów rankingu – wskazywała, że Konstantynów Łódzki znalazł się wśród gmin, w których następowało wówczas „stopniowe pogarszanie się kondycji finansowej” (nadwyżka operacyjna naszej gminy w roku 2019 w wys. 277,33 zł okazała się wyraźnie niższa w stosunku do średniej nadwyżki w latach 2017-2019 w wys. 342,61 zł). Wówczas (2019 r.) takich gmin, wśród 23 w woj. łódzkim, było 8 (łącznie z Konstantynowem). Teraz wszystkie te osiem gmin ma wzrost nadwyżki per capita, ale tylko dwie poprawiły swoje miejsca w rankingu. Niestety, nie ma wśród tej dwójki Konstantynowa Łódzkiego.

    Raport miesięcznika „Wiadomości - 43bis” i dziennika „43bis” o kondycji finansowej Konstantynowa Łódzkiego opracowany na podstawie Rankingu nadwyżki operacyjnej netto 2020-2022 dwutygodnika WSPÓLNOTA.

   21 listopada 2023 na swoim portalu sieciowym (wspolnota.org.pl/rankingi/) dwutygodnik WSPÓLNOTA opublikował Ranking nadwyżki operacyjnej netto 2020-2022 (per capita). Dane dot. lat 2017-2019 były publikowane27 kwietnia 2021.
   Redakcja miesięcznika „Wiadomości - 43bis” i dziennika „43bis” przeanalizowała sytuację Konstantynowa Łódzkiego w Polsce i w Łódzkiem porównując dane z obu publikacji.
   Poprzedni Ranking nadwyżki operacyjnej netto dwutygodnika WSPÓLNOTA dokumentował dobrą kondycję finansową naszego miasta w latach 2017-2019, ale wskazywał też niepokojący spadek finansów gminy w roku 2019. Niestety, wyniki z lat 2020-2022 nie odwróciły tego trendu.
   Konstantynów Łódzki – zdaniem autorów rankingu – w roku 2019 znalazł się wśród gmin, w których następowało „stopniowe pogarszanie się kondycji finansowej”. Nadwyżka operacyjna netto (per capita) w roku 2019 (277,33 zł) była wyraźnie niższa w stosunku do średniej nadwyżki w trzech latach łącznie 2017-2019 (342,61 zł). Dwa dobre lata 2017-2018 przesądziły jednak o dobrej kondycji finansowej naszego miasta w trzyletnim okresie 2017-2019.
Teraz dane z lat 2020-2022 dotyczące Konstantynowa Łódzkiego wskazują solidny wzrost nadwyżki per capita, ale i tak tracimy dystans do innych miast. Nastąpił wzrost nadwyżki z 342,61 zł do 430,42 zł, ale w rankingu spadliśmy o 80 miejsc.
   W zakończonej właśnie kadencji (dane z lat 2020-2022) w Polsce wśród 631 MIASTECZEK (miast innych aniżeli wojewódzkie, powiatowe i na prawach powiatu) Konstantynów Łódzki zajął 272. pozycję. W poprzedniej (2017-2019) nasze miasto było na 192. miejscu.
   Obecnie (2020-2022) w Łódzkiem wśród 27 MIASTECZEK Konstantynów Łódzki zajmuje 15. pozycję. W poprzedniej (2017-2019) nasze miasto było na 6. miejscu. To niżej o 9 lokat.
   Warto analizować budżet jednostek samorządu terytorialnego pod kątem utrzymywania na dobrym poziomie nadwyżki operacyjnej netto. Może to pomóc w wygospodarowaniu oszczędności w wydatkach bieżących. Z kolei utrzymywanie nadwyżki operacyjnej netto jest istotne z punktu widzenia kondycji finansowej samorządu pozwalającej na pozyskiwanie środków europejskich i z programów krajowych.
   Autorzy Rankingu nadwyżki operacyjnej netto opublikowanego przez dwutygodnik WSPÓLNOTA Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska piszą m.in.:
— W naszym rankingu przyglądamy się kondycji finansowej przez pryzmat nadwyżki operacyjnej netto. Od nadwyżki operacyjnej (brutto) obliczanej zgodnie z metodologią stosowaną przez Ministerstwo Finansów odejmujemy kwoty spłat zadłużenia samorządów.
   W naszej redakcyjnej analizie, na podstawie takich danych, porównujemy ten podstawowy wskaźnik, jakim jest średnia wartość nadwyżki operacyjnej netto z lat 2017–2019 oraz 2020-2022.
   Przed kilku laty autorzy analizując okres 2017-2019 dokonali oddzielnej klasyfikacji dotyczącej wyłącznie roku 2019. Zauważyli oni niepokojący spadek stanu finansów niektórych gmin. Ta jednoroczna klasyfikacja wyraźnie – zdaniem autorów rankingu – wskazywała, że w niektórych gminach już wówczas następowało „stopniowe pogarszanie się kondycji finansowej” (nadwyżka operacyjna naszej gminy w roku 2019 w wys. 277,33 zł okazała się wyraźnie niższa w stosunku do średniej nadwyżki w latach 2017-2019 w wys. 342,61 zł). Wówczas (2019 r.) takich gmin, wśród 23 w woj. łódzkim, było 8 (łącznie z Konstantynowem). Teraz wszystkie te osiem gmin ma wzrost nadwyżki per capita, ale tylko dwie poprawiły swoje miejsca w rankingu. Niestety, nie ma wśród tej dwójki Konstantynowa Łódzkiego.
Bernard Cichosz

 

RANKING NADWYŻKI OPERACYJNEJ NETTO W KOŃCZĄCEJ SIĘ KADENCJI (2020-2022) W ODNIESIENIU DO KADENCJI POPRZEDNIEJ (2017-2019)
Pozycja Konstantynowa Łódzkiego (wśród MIASTECZEK) w województwie łódzkim i w kraju w zakończonej właśnie kadencji (2020-2022) w odniesieniu do kadencji poprzedniej (2017-2019)
W województwie łódzkim:
♦ 15. miejsce w zakończonej właśnie kadencji,
♦ 6. miejsce w kadencji poprzedniej.
Różnica na niekorzyść kończącej się kadencji wynosi 9 pozycji.
W kraju:
♦ 272. miejsce w zakończonej właśnie kadencji,
♦ 192. miejsce w kadencji poprzedniej.
Różnica na niekorzyść zakończonej właśnie kadencji wynosi 80 pozycji.

 

Klasyfikacja MIASTECZEK w Łódzkiem (27) i w Polsce (631) w zakończonej właśnie kadencji (2020-2022) w odniesieniu do kadencji poprzedniej (2017-2019):
♦ MIASTECZKA (miasta inne aniżeli wojewódzkie, powiatowe i na prawach powiatu)
[pozycja w latach 2020-2022 (a w nawiasie 2017-2019) w woj. łódzkim / w Polsce – miasto – nadwyżka operacyjna netto w zł per capita odpowiednio w latach 2020-2022 (a w nawiasie 2017-2019)]
1. (1) / 4. (9) Kamieńsk 2921,38 (1336,32)
2. (2) / 11. (13) Rzgów 1544,43(1064,99)
3. (3) / 12. (15) Stryków 1529,78 (1048,14)
4. / 72. (461*) Lutomiersk 771,13 (374,57)
5. / 95. (419*) Lututów 707,47
6. (4) / 109. (120) Koluszki 665,21 (436,15)
7. (8) / 117. (230) Drzewica 647,20 (303,66)
8. / 120. (443*) Bolimów 646,64
9. / 139. (578*) Piątek 609,92
10. (14) / 145. (337) Uniejów 592,95 (233,48)
11. (21) / 157. (475) Warta 569,61 (144,62)
12. (13) / 162. (329) Działoszyn 561,85 (237,26)
13. (7) / 184. (200) Tuszyn 535,98 (337,41)
14. (5) / 262. (122) Wolbórz 440,91 (432,84)
15. (6) / 272. (192) Konstantynów Łódzki 430,42 (342,61)
16. (9) / 273. (241) Błaszki 428,55 (292,61)
17. (11) / 291. (284) Zelów 418,41 (266,41)
18. (17) / 312. (363) Przedbórz 402,46 (223,01)
19.(16) / 313. (357) Szadek 402,39 (224,66)
20. (10) / 328. (272) Głowno 392,00 (276,73)
21. (12) / 397. (290) Krośniewice 322,15 (264,56)
22. (18) / 448. (370) Ozorków 276,89 (216,80)
23. (19) / 453. (400) Sulejów 274,23 (191,83)
24. (22) / 493. (485) Żychlin 225,04 (131,76)
25. (23) / 512. (501) Biała Rawska 205,37 (118,59)
26. (15) / 587. (342) Aleksandrów Łódzki 97.90 (231,29)
27. (20) / 589. (442) Złoczew 95,04 (169,82)
*miejsce wśród gmin wiejskich

 

RANKING NADWYŻKI OPERACYJNEJ NETTO 2019
Pozycja Konstantynowa Łódzkiego w województwie łódzkim
♦ MIASTECZKA (miasta inne aniżeli wojewódzkie, powiatowe i na prawach powiatu)
[pozycja w roku 2019 i w latach 2017-2019 w woj. łódzkim – miasto – nadwyżka operacyjna netto w zł per capita w roku 2019 (i średnia w latach 2017-2019)]
1. (1) Kamieńsk 1776,33 (1336,32)
2. (3) Stryków 1265,13 (1048,14)
3. (2) Rzgów 1181,77 (1064,99)
4. (14) Uniejów 477,17 (233,48)
5. (5) Wolbórz* 424,23 (432,84)
6. (7). Tuszyn 386,97 (337,41)
7. (16). Szadek 383,65 (224,66)
8. (12). Krośniewice 383,45 (264,56)
9. (21). Warta 376,00 (144,62)
10. (11). Zelów 372,09 (266,41)
11. (4). Koluszki* 368,96 (436,15)
12. (19). Sulejów 305,71 (191,83)
13. (15). Aleksandrów Łódzki 301,68 (231,29)
14. (9). Błaszki* 284,47 (292,61)
15. (6). Konstantynów Łódzki* 277,33 (342,61)
16. (18). Ozorków 265,24 (216,80)
17. (17). Przedbórz 265,20 (223,01)
18. (8). Drzewica* 222,06 (303,66)
19. (10). Głowno* 208,08 (276,73)
20. (20). Złoczew 178,76 (169,82)
21. (22). Żychlin 162,32 (131,76)
22. (13). Działoszyn* 118,99 (237,26)
23. (23). Biała Rawska* 114,97 (118,59)
*gminy, w których w 2019 r. nastąpiło „stopniowe pogarszanie się kondycji finansowej”

Poniżej liderzy i outsiderzy
RANKINGU NADWYŻKI OPERACYJNEJ NETTO 2020-2022
we wszystkich kategoriach
[pozycja w latach 2020-2022 (2017-2019) w Polsce – miasto, województwo – nadwyżka operacyjna netto w zł per capita w latach 2020-2022 (a w nawiasie w latach 2017-2019)]

♦ MIASTECZKA
1. (5) Łeba pomorskie 6 661,89
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
15. (6) / 272. (192) Konstantynów Łódzki 430,42 (342,61)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
631. (606) Łagów świętokrzyskie -1 065,50 (-890,72)

 

♦ WOJEWÓDZTWA:
1. (11) zachodniopomorskie 163,85
>>>>>
12. (12) łódzkie 97,01 (34,72)
>>>>>
16. (15) warmińsko-mazurskie 58,78

 

♦ MIASTA WOJEWÓDZKIE:
1. (6) Szczecin 874,07
>>>>>
15. (15) Łódź 232,42 (254,93)
>>>>>
18. (17) Kielce (-335,72)

 

♦ POWIATY:
1. (9) wrocławski dolnośląskie 376,44
>>>>>
246. (218) pabianicki łódzkie 57,45 (45,26)
>>>>>
314. limanowski małopolskie -99,64
Wśród 21 sklasyfikowanych powiatów z woj. łódzkiego, najwyżej plasuje się łódzki wschodni (11), najniżej jest łowicki (301).

 

♦ MIASTA NA PRAWACH POWIATU:
1. (2) Świnoujście 1 271,96 (1 281,49)
>>>>>
14. (14) Piotrków Trybunalski 504,54 (400,79)
>>>>>
41. (44) Skierniewice 79,91 (66,25)
>>>>>
48. (48) Tarnów -369,61 (-107,17)
Wśród sklasyfikowanych miast na prawach powiatu są tylko dwa z woj. łódzkiego (bez Łodzi jako miasta wojewódzkiego).

 

♦ MIASTA POWIATOWE:
1. (216) Puck pomorskie 1 470,21
>>>>>
74. (96) Pabianice łódzkie 438,10 (292,58)
>>>>>
267. (267) Choszczno zachodniopomorskie -226,46 (-265,69)
Wśród 18 sklasyfikowanych miast powiatowych (bez tych na prawach powiatu) woj. łódzkiego, najwyżej plasują się Poddębice (3), najniżej jest Zgierz (251).

 

♦ GMINY WIEJSKIE:
1. (1) Kleszczów łódzkie 9095,25 (14 652,78)
>>>>>
18. (79) Ksawerów łódzkie 1 704,82 (773,51)
>>>>>
131. (290) Dłutów łódzkie 934,72 (458,95)
>>>>>
371. (108) Pabianice łódzkie 696,85 (688,25)
>>>>>
795. (224) Dobroń łódzkie 481,18 (508,51)
>>>>>
1513. Raciechowice małopolskie (-2 150,48)
W tej ostatniej kategorii zaprezentowaliśmy lokaty wszystkich gmin wiejskich naszego powiatu pabianickiego.


Opracowanie na podstawie materiału dwutygodnika WSPÓLNOTA
Bernard Cichosz

 

Pełne RANKINGI NADWYŻKI OPERACYJNEJ NETTO
2017-2019:
https://wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Nr_08-2021_Nadwyzka_operacyjna.pdf
2020-2022:
https://wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Ranking_do_nr_23-2023_Nadwyzka_operacyjna.pdf
……………………….
*Paweł Swianiewicz jest profesorem ekonomii, kierownikiem Zakładu Studiów Społeczno-Ekonomicznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
Julita Łukomska jest adiunktem w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu WarszawskiegoŹródła: wspolnota.org.pl/ oraz 43bis.media.pl/

Pozostałe informacje

 
2024-06-13
RANKING SSM 2023. W Łódzkiem: Konstantynów Łódzki na 12. miejscu (wśród 177 gmin)

RANKING SSM 2023. W Łódzkiem: Konstantynów Łódzki na 12. miejscu (wśród 177 gmin)

Analiza redakcji dziennika „43bis” i miesięcznika „Wiadomości - 43bis”. Ranking Systemu Sportu Młodzieżowego
 
2024-06-12
RANKING SSM 2023. W Polsce: Konstantynów Łódzki na 157. miejscu (wśród 2477 gmin)

RANKING SSM 2023. W Polsce: Konstantynów Łódzki na 157. miejscu (wśród 2477 gmin)

Analiza redakcji dziennika „43bis” i miesięcznika „Wiadomości - 43bis”. Ranking Systemu Sportu Młodzieżowego
 
2024-06-11
Bez rankingu ani rusz

Bez rankingu ani rusz

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI w rankingach gmin
 
2024-06-11
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja Najświętszego Sakramentu

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI Kościół pw. Świętego Józefa Robotnika, 14 czerwca 2024 (czwartek) 18:15

W czwartek 14 czerwca 2024 o godz. 18:15 parafia pw. Świętego Józefa Robotnika w Konstantynowie Łódzkim zaprasza na – prowadzoną przez wspólnotę Oazy Rodzin – Adorację Najświętszego Sakramentu do kościoła parafialnego przy ul. Jana Pawła II nr 31.
BC
Fot. Bernard Cichosz

 
2024-06-10
Polacy wybrali 53 posłów do Parlamentu Europejskiego

Polacy wybrali 53 posłów do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego, 9 czerwca 2024
 
2024-06-09
ŁKS pokonał rezerwy Włókniarza

ŁKS pokonał rezerwy Włókniarza

PIŁKA NOŻNA Klasa B (Łódź grupa 1)
 
2024-06-09
Zadłużenie gminy Konstantynów Łódzki, w okresie 2021-2029, osiągnie maksymalny poziom (36,1 mln zł) w roku 2024. Po najbliższej sesji (10 czerwca 2024) ta kwota ma jeszcze wzrosnąć o ponad 0,5 mln zł

Zadłużenie gminy Konstantynów Łódzki, w okresie 2021-2029, osiągnie maksymalny poziom (36,1 mln zł) w roku 2024. Po najbliższej sesji (10 czerwca 2024) ta kwota ma jeszcze wzrosnąć o ponad 0,5 mln zł

Rekordowe zadłużenie gminy Konstantynów Łódzki w roku 2024
 
2024-06-09
Jan Paweł II, do młodzieży, o wolności

Jan Paweł II, do młodzieży, o wolności

PIELGRZYMUJĄC Z JANEM PAWŁEM II
 
2024-06-08
Włókniarz przegrał z liderem

Włókniarz przegrał z liderem

PIŁKA NOŻNA Klasa A (Łódź grupa 3)
 
2024-06-08
Dziś piłkarki Włókniarza wygrały w Brzezinach. Dwa dni wcześniej przegrały w Pabianicach

Dziś piłkarki Włókniarza wygrały w Brzezinach. Dwa dni wcześniej przegrały w Pabianicach

PIŁKA NOŻNA IV liga kobiet grupa łódzka
 
2024-06-07
KAS przegrała z GKS Ksawerów

KAS przegrała z GKS Ksawerów

PIŁKA NOŻNA Klasa okręgowa (Łódź grupa 1)
 
2024-06-06
Ulica ks. Czernika będzie zamknięta (od 10 czerwca 2024)

Ulica ks. Czernika będzie zamknięta (od 10 czerwca 2024)

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
 
2024-06-06

SPORT. SPRINTEM PO WYNIK

 
2024-06-05
W Srebrnej, z wyborcami, spotkali się kandydaci PiS do PE

W Srebrnej, z wyborcami, spotkali się kandydaci PiS do PE

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 4 czerwca 2024
 
2024-06-04
KONDYCJA FINANSOWA 2020-2022. W Łódzkiem: Konstantynów Łódzki na 15. miejscu (wśród 27 MIASTECZEK)

KONDYCJA FINANSOWA 2020-2022. W Łódzkiem: Konstantynów Łódzki na 15. miejscu (wśród 27 MIASTECZEK)

Ranking dwutygodnika WSPÓLNOTA
 
2024-06-03
Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie gminy Konstantynów Łódzki 2023 rok

Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie gminy Konstantynów Łódzki 2023 rok

RAPORT i WZÓR zgłoszenia do debaty
 
2024-06-03
KONDYCJA FINANSOWA 2020-2022. W Polsce: Konstantynów Łódzki na 272. miejscu (wśród 631 MIASTECZEK)

KONDYCJA FINANSOWA 2020-2022. W Polsce: Konstantynów Łódzki na 272. miejscu (wśród 631 MIASTECZEK)

Ranking dwutygodnika WSPÓLNOTA
 
2024-06-02
Piłkarki Włókniarza nie pojechały do Szczercowa

Piłkarki Włókniarza nie pojechały do Szczercowa

PIŁKA NOŻNA IV liga kobiet grupa łódzka
 
2024-06-02
Pięcioboiści Piątki bez sukcesów w MP młodzieżowców i juniorów

Pięcioboiści Piątki bez sukcesów w MP młodzieżowców i juniorów

PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY (U24, U19) Mistrzostwa Polski 2024 (Drzonków, 30 maja – 2 czerwca 2024)
 
2024-06-02
Rezerwy Włókniarza pokonały GKS II Ksawerów

Rezerwy Włókniarza pokonały GKS II Ksawerów

PIŁKA NOŻNA Klasa B (Łódź grupa 1)
 
2024-06-02
5 lat temu zmarł Maciej Parowski – odkrywca i wychowawca kilku pokoleń polskich autorów

5 lat temu zmarł Maciej Parowski – odkrywca i wychowawca kilku pokoleń polskich autorów

 
2024-06-01
84 tys. zł, z programu rządowego, dla klubów z Konstantynowa Łódzkiego

84 tys. zł, z programu rządowego, dla klubów z Konstantynowa Łódzkiego

Lista beneficjentów z Konstantynowa Łódzkiego
 
2024-05-31
„WIADOMOŚCI - 43bis” nr 837/838

„WIADOMOŚCI - 43bis” nr 837/838

Pismo lokalne – ukazuje się od 13 grudnia 1989 roku
 
 
 • Bez kalendarza ani rusz
 • https://Sprintem po wynik
 • najnowsze Wiadomości 43bis
 • https://WojciechKorkuc
 • https://TV WIADOMOŚCI - 43bis Zbigniew Macias w TV WIADOMOŚCI - 43bis: Bardzo chętnie wracam do Konstantynowa (mat. arch. z 2006-05-16)
 • Jarosław Daszkiewicz i Grzegorz Palka wyróżnieni przez Wiadomości - 43bis 2004 12 07
 • https://KŁZAMUNDUREM
 • https://WOT
 • https://KRYSZTOPA
 • Przemysław Gintrowski Pamiątkieszcze dzień
 • https://TySol
 • https://SPONSOR PREMIUM # WASZE GROBY W NASZYCH SERCACH
 • https://Warto pamiętać w roku 2021
 • https://POD BIAŁO-CZERWONĄ
 • https://pl-pl.facebook.com/Magdalena-Korzekwa-Kaliszuk-1051043068243338/
 • IPN
 • Katalogi IPN Katalogi IPN
 • Inwentarz archiwalny IPN Inwentarz archiwalny IPN
 • https://KlanMROWISKO
 • Kalendarz
 • https://prognoza POGODY
 • RAPORT