2022-06-01
XLIX Sesja Rady Powiatu

XLIX Sesja Rady Powiatu

2 czerwca (czwartek) godz. 10.00

PRZYPOMINAMY:

■ Obrady XLIX sesji Rady Powiatu Pabianickiego w dniu 2 czerwca (czwartek) o godz. 10.00, będą odbywać się w formie wideokonferencji, częściowo ze zdalnym udziałem radnych (podobnie jak obrady poprzednich sesji).
■ Link do transmisji>>>

W dniu 2 czerwca (czwartek) o godz. 10.00, w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się XLVIII Sesja Rady Powiatu Pabianickiego

(sesja zdalna)
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Pabianickiego z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.
6. Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego o stanie mienia Powiatu Pabianickiego za rok 2021.
7. Debata nad raportem o stanie Powiatu Pabianickiego za 2021 rok.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Pabianickiego.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2021 rok.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2021 rok.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2027.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą.
14. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
15. Zamknięcie obrad XLIX Sesji RPP.