• https://OrszakTzrechKróli
 • HOMILIA Homilia abp. Marka Jędraszewskiego 2 sierpnia 2019
 • Marsz Niepodległości 2017 Marsz Niepodległości 2018
 • MN2018
 • KALENDARZ
 • https://Narodowy Marsz Życia
 • EURO2016
 • WYNIKI X Biegu Wdzięczności WYNIKI X BIEGU WDZIĘCZNOŚCI
 • nszz-solidarnosc
 • IX Bieg Wdzięczności
 • Bez LO ani rusz!
 • Radosław Radwański Bezzwrotne 60 mln zł dla naszego miasta
 • http://www.pzekonst.pl.pl/
 • VIII Bieg Wdzięczności WYNIKI: 5 km
 • WYNIKI: 1200 m WYNIKI: 1200 m
 • WIELKI BILET 2014 FOT WIELKI BILET 2014
 • LO studniówka LO ZDJĘCIA
 • Zapal światło wolności
 • SKARGA do MAiC w sprawie TV TRWAM
 • Wydawnictwo Bernard Cichosz
 • Tydzień Patriotyczny w Łodzi
 • http://www.basen-konstantynow.pl/ WYNIKI
 • Obudź się Polsko
 • PKS
Archiwum :
2022-01-19
XLIV Sesja Rady Powiatu

XLIV Sesja Rady Powiatu

20 stycznia(czwartek) 13.00
 
2022-01-18
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

19 stycznia 2022 roku (środa) 16.45

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 19 stycznia 2022 roku (środa) o godz. 16.45 w trybie pracy zdalnej z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2.Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego oraz zaopiniowanie projektu uchwały w tej sprawie.
3.Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w roku 2021.
4.Przyjęcie planu pracy na rok 2022.
5.Sprawy różne.

 
2022-01-18
Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

19 stycznia 2022 roku (środa) 16.00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, odbędzie się 19 stycznia 2022 roku (środa) o godz. 16.00 w trybie pracy zdalnej z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z posiedzenia w dniu 20 grudnia 2021 r. (Nr 28).
2) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2021.
3) Przyjęcie planu pracy na rok 2022.
4) Sprawy różne.

 
2022-01-18
Komisja Mieszkaniowa

Komisja Mieszkaniowa

19 stycznia 2022 (środa) 15.00

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej, odbędzie się 19 stycznia 2022 roku (środa) o godz. 15.00 w trybie pracy zdalnej z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dniu 30 listopada 2021 r. (nr 30) oraz w dniu 7 grudnia 2021 r. (Nr 31).
2) Rozpatrzenie podań o umieszczenie na liście osób oczekujących na przydział mieszkania.
3) Przekazanie informacji o osobach wnioskujących w sprawie przyśpieszenia przydziału lokalu.
4) Przydział lokalu.
5) Sprawy mieszkaniowe.
6) Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej w roku 2021.
7) Przyjęcie planu pracy na rok 2022.
8) Sprawy różne.

 
2022-01-15
Młodziczki UKS Lider II u siebie

Młodziczki UKS Lider II u siebie

PIŁKA SIATKOWA Rozgrywki wojewódzkie MŁODZICZEK

■ 2022-01-16 (niedziela) 10.00
(gr. 2: Konstantynów Łódzki, ul. Sadowa 5/7)
UMKS Tuszyn – UKS Lider II Konstantynów Łódzki
WKS Wieluń – UKS Czwórka I Aleksandrów Łódzki
  
W niedzielę, 16 stycznia 2022 w swoim piątym turnieju rundy zasadniczej, wystąpią młodziczki UKS Lider II Konstantynów Łódzki. Zagrają w gr. 2, w Konstantynowie. Wcześniej konstantynowianki zaczynały walkę w grupie 5, potem walczyły kolejno w gr. 4 i 3, a ostatnio awansowały do grupy 2.
   Zwycięzcy powyższych spotkań będą walczyć o miejsca 1-2, przegrani o poz. 3-4 w grupie. Pierwszy zespół awansuje do gr. 1. Ostatni, czwarty zespół spada do grupy 3.
   Terminy kolejnych turniejów MŁODZICZEK (gr. 2): 23 stycznia; 6 i 27 lutego 2022.
BC

 
2022-01-15
Młodziczki UKS Lider I w Łodzi

Młodziczki UKS Lider I w Łodzi

PIŁKA SIATKOWA Rozgrywki wojewódzkie MŁODZICZEK

■ 2022-01-16 (niedziela) 10.00
(gr. 1: Łódź, ul. Skorupki 21)
SMS Ostrów Łaskovia Łask – ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź
UKS Lider I Konstantynów Łódzki – UKS Volley 34 Łódź
  
W niedzielę, 16 stycznia 2022 w swoim piątym turnieju rundy zasadniczej, wystąpią młodziczki UKS Lider I Konstantynów Łódzki. Zagrają w gr. 1, w Łodzi. Konstantynowianki cały czas grają w gr. 1, najsilniejszej.
   Zwycięzcy powyższych spotkań będą walczyć o miejsca 1-2, przegrani o poz. 3-4 w grupie. Ostatni, czwarty zespół spada do grupy 2.
   Terminy kolejnych turniejów MŁODZICZEK (gr. 2): 23 stycznia; 6 i 27 lutego 2022.
BC

 
2022-01-14
Młodziczki po czterech turniejach

Młodziczki po czterech turniejach

PIŁKA SIATKOWA Rozgrywki wojewódzkie MŁODZICZEK
 
2022-01-08
Młodziczki UKS Lider I, czwarty turniej, mają zagrać 9 stycznia

Młodziczki UKS Lider I, czwarty turniej, mają zagrać 9 stycznia

PIŁKA SIATKOWA Rozgrywki wojewódzkie MŁODZICZEK

■ 2022-01-09 (niedziela) godz. 10.30
(gr. 1: Łódź, ul. Ćwiklińskiej 9)
SMS Ostrów Łaskovia Łask – UKS Volley 34 Łódź
UKS Lider I – UMKS Tuszyn
   Przesuwany na kolejne terminy czwarty turniej rundy zasadniczej gr. 1 – z udziałem młodziczek UKS Lider I Konstantynów Łódzki – ma odbyć się 9 stycznia 2022 (niedziela) w Łodzi. Konstantynowianki cały czas grają w gr. 1, najsilniejszej.
Zwycięzcy powyższych spotkań będą walczyć o miejsca 1-2, przegrani o poz. 3-4 w grupie. Ostatni, czwarty zespół spada do grupy 2.
Terminy kolejnych turniejów MŁODZICZEK (gr. 1): 16, 23 stycznia; 6 i 27 lutego 2022)
BC

 
2022-01-06
UM i PKGKŁ nieczynne 7 stycznia

UM i PKGKŁ nieczynne 7 stycznia

Urząd Miejski i Przedsiębiorstwo Komunalne będą nieczynne 7 stycznia 2022

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim i Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki będą nieczynne w piątek 7 stycznia 2022.
BC
 

 
2022-01-05
Kadetki kończą rundę zasadniczą

Kadetki kończą rundę zasadniczą

PIŁKA SIATKOWA Rozgrywki wojewódzkie KADETEK

♦ 41/ 2022-01-06 (czwartek) 10.30
UKS Volley 34 Łódź – Lider
W czwartek 6 stycznia 2022 kadetki UKS Lider Konstantynów Łódzki zagrają na wyjeździe z UKS Volley 34 Łódź. Będzie to ostatni mecz naszych zawodniczek w rundzie zasadniczej grających w grupie 1. Konstantynowianki po 11 spotkaniach w tej rundzie mają 17 pkt. Rywalki w 10 meczach zdobyły 22 pkt.
BC

 
 • Kontakt

  Redaktor naczelny: Bernard Cichosz 

  ■ tel. 603 44 43 43 ■ 43bis@post.pl

 • Szept krzykacza
 • Egzemplarz obowiązkowy

  Dz. U.  z 1996 r. nr 152 poz. 722
  USTAWA

  z dnia 7 listopada 1996 r.

  o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

  (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1996 r.)


  Art. 1. Ustawa określa obowiązki wydawców w zakresie przekazywania dzieł oraz obowiązki bibliotek w zakresie gromadzenia dorobku wydawniczego.

   

  Art. 2. 1. Przez określenie "wydawca" należy rozumieć osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną, która prowadzi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na publikowaniu dzieł; domniemywa się, że wydawcą jest osoba, której nazwę lub nazwisko uwidoczniono w tym charakterze na egzemplarzach publikacji.
  2. Przez określenie "publikacja" należy rozumieć dzieła zwielokrotnione dowolną techniką w celu rozpowszechnienia, a w szczególności:
  1) piśmiennicze, jak: książki, broszury, gazety, czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe, druki ulotne, afisze,
  2) graficzne i graficzno-piśmiennicze, jak: mapy, plakaty, plany, wykresy, tabele, rysunki, ilustracje, nuty,
  3) audiowizualne utrwalające dźwięk, obraz lub obraz i dźwięk, jak: płyty, taśmy, kasety, przeźrocza, mikrofilmy, mikrofisze,
  4) zapisane na nośnikach elektronicznych,
  5) oprogramowanie komputerowe.

   

  Art. 3. 1. Wydawca, który udostępnia publicznie egzemplarze publikacji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, obowiązany jest do nieodpłatnego przekazania uprawnionym bibliotekom liczby egzemplarzy publikacji (egzemplarze obowiązkowe), określonej w art. 5 ust. 1-3.
  2. Obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1, podlega również bezpośredni producent dzieła wyprodukowanego w kraju dla wydawcy zagranicznego.
  3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązane są także do przekazywania uprawnionym bibliotekom egzemplarzy obowiązkowych:
  1) kolejnych wydań tego samego dzieła,
  2) poszczególnych mutacji gazet i czasopism, w tym również poszczególnych wersji językowych,
  3) wydań bibliofilskich,
  4) reprintów dzieł wcześniej już publikowanych,
  5) dzieł, które pierwotnie nie były publicznie udostępniane, w tym takich, które utraciły charakter tajny lub poufny.
  4. W przypadku gdy to samo dzieło wydawca publikuje w różnych standardach edytorskich, obowiązek przekazania egzemplarzy obowiązkowych odnosi się do standardu najwyższego.
  5. Minister Kultury i Sztuki określi, w drodze rozporządzenia, w zakresie niezbędnym do zachowania dorobku wydawniczego, wykaz bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasady i tryb ich przekazywania.

   

  Art. 4. 1. Osoby, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, nie są obowiązane do przekazywania egzemplarzy obowiązkowych:
  1) druków przeznaczonych wyłącznie do użytku służbowego organów administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, wojska oraz do użytku wewnętrznego organizacji politycznych, społecznych i innych, jeżeli takie przeznaczenie zostało określone przed wykonaniem druku,
  2) papierów i znaków wartościowych,
  3) druków artystycznych o charakterze oryginału,
  4) druków, zapisów utrwalających dźwięk, obraz lub obraz i dźwięk, dokonywanych na dowolnym nośniku lub dowolną techniką, przeznaczonych do użytku osobistego,
  5) formularzy, biletów, etykiet i opakowań.
  2. Minister Kultury i Sztuki może, w drodze rozporządzenia, wyłączyć z obowiązku przekazywania egzemplarzy obowiązkowych także inne rodzaje dzieł niż określone w ust. 1.

   

  Art. 5. 1. Bibliotece Narodowej w Warszawie i Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie przekazuje się po dwa egzemplarze obowiązkowe.
  2. Bibliotece Sejmowej w Warszawie przekazuje się po jednym egzemplarzu obowiązkowym dzienników urzędowych organów administracji rządowej.
  3. Pozostałym bibliotekom uprawnionym przekazuje się po jednym egzemplarzu obowiązkowym.
  4. Biblioteki, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek wieczystego archiwizowania jednego egzemplarza obowiązkowego.

   

  Art. 6. Filmotece Narodowej w Warszawie przekazuje się po jednym egzemplarzu kopii filmu kinowego i telewizyjnego. Obowiązek ten ciąży na producencie filmu. Przepisy art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

   

  Art. 7. Przesyłki egzemplarzy obowiązkowych, wysyłane do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania, są zwolnione z opłat pocztowych.

   

  Art. 8. 1. Kto uchyla się od obowiązku przekazania uprawnionej bibliotece lub Filmotece Narodowej w Warszawie egzemplarza obowiązkowego, podlega karze grzywny.
  2. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

   

  Art. 9. Tracą moc przepisy art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 12, poz. 63, z 1984 r. Nr 26, poz. 129, z 1989 r. Nr 29, poz. 155 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198).

   

  Art. 10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 • https://BOŻE NARODZENIE 2020
 • RUSSIA2018
 • Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_2018
 • Igrzyska OlimpijskieWIKIPEDIA
 • http://www.43bis.media.pl/wiadomosci,11970,3,komunikat-obroncow-zycia,konstantynow-lodzki,wiadomosci.html KOMUNIKAT OBROŃCÓW ŻYCIA