• https://OrszakTzrechKróli
 • HOMILIA Homilia abp. Marka Jędraszewskiego 2 sierpnia 2019
 • Marsz Niepodległości 2017 Marsz Niepodległości 2018
 • MN2018
 • KALENDARZ
 • https://Narodowy Marsz Życia
 • EURO2016
 • WYNIKI X Biegu Wdzięczności WYNIKI X BIEGU WDZIĘCZNOŚCI
 • nszz-solidarnosc
 • IX Bieg Wdzięczności
 • Radosław Radwański Bezzwrotne 60 mln zł dla naszego miasta
 • http://www.pzekonst.pl.pl/
 • VIII Bieg Wdzięczności WYNIKI: 5 km
 • WYNIKI: 1200 m WYNIKI: 1200 m
 • WIELKI BILET 2014 FOT WIELKI BILET 2014
 • LO studniówka LO ZDJĘCIA
 • Zapal światło wolności
 • SKARGA do MAiC w sprawie TV TRWAM
 • Wydawnictwo Bernard Cichosz
 • Tydzień Patriotyczny w Łodzi
 • http://www.basen-konstantynow.pl/ WYNIKI
 • Obudź się Polsko
 • PKS
Archiwum :
2021-06-14
XXXIV sesja Rady Miejskiej

XXXIV sesja Rady Miejskiej

15 czerwca 2021 roku (wtorek) o godzinie 12.00
 
2021-06-12
Msza św. w intencji Ojczyzny

Msza św. w intencji Ojczyzny

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI Kościół Nawiedzenia NMP w Srebrnej, 13 czerwca 2021 (niedziela) 16:30

PRZYPOMINAMY:

■ Kościół Nawiedzenia NMP w Srebrnej, Msza św. za Ojczyznę: 13 czerwca 2021 (niedziela) 16:30.
   W niedzielę 13 czerwca 2021 o godz. 16:30 w kościele Nawiedzenia NMP w Srebrnej (Konstantynów Łódzki ul. Kościelna 9) sprawowana będzie Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny. Wcześniej o godz 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
BC

 

 
2021-06-11
Mecz KAS-y o dziewiąte miejsce

Mecz KAS-y o dziewiąte miejsce

PIŁKA NOŻNA Klasa okręgowa grupa I (Łódź)
 
2021-06-11
Piłkarze Włókniarza do Rokitnicy

Piłkarze Włókniarza do Rokitnicy

PIŁKA NOŻNA Klasa A (grupa Łódź III)
 
2021-06-11
Piłkarki Włókniarza do Kutna

Piłkarki Włókniarza do Kutna

PIŁKA NOŻNA KOBIET IV liga (grupa łódzka)
 
2021-06-08
KAS z outsiderem

KAS z outsiderem

PIŁKA NOŻNA Klasa okręgowa grupa I (Łódź)

♦ Kolejka 32: 9 czerwca 2021 (środa) 20.00
KAS – GLKS Dłutów
  
W środę 9 czerwca 2021 w piłkarskiej klasie okręgowej Konstantynowska Akademia Sportu Konstantynów Łódzki, u siebie, zagra z drużyną GLKS Dłutów (jesienią, na wyjeździe KAS zremisowała 1:1). KAS walczy o cenne punkty. Każdy punkt oddali konstantynowian od strefy spadkowej.
KAS, wśród 18 zespołów, zajmuje 11 lokatę, ma: 38 pkt (11-5-14, 62:64). GLKS Dłutów jest na 17 pozycji, ma 13 pkt (3-4-23, 16:97).
Bernard Cichosz

 
2021-06-06
Posiedzenia komisji RM

Posiedzenia komisji RM

7, 8, 9, 10 maja 2021 roku
 
2021-06-05
Ważny mecz Włókniarza

Ważny mecz Włókniarza

PIŁKA NOŻNA Klasa A (grupa Łódź III)

♦ Kolejka 16: 6 czerwca (niedziela) 17.00 <przełożony z 3.04>
Włókniarz – LKS Sazan Pęczniew
  
W niedzielę 6 czerwca 2021 piłkarze KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki, u siebie, zagrają z LKS Sazan Pęczniew (jesienią na wyjeździe Włókniarz wygrał 3:2). To ważny mecz dla obu zespołów. Zmierzą się drużyny niemal sąsiadujące w tabeli.
Włókniarz, wśród 14 zespołów, zajmuje miejsce dziewiąte: 26 pkt (7-5-9, 34:47). LKS Sazan jest jedenasty: 22 pkt (7-1-13, 52:77).
Bernard Cichosz

 
2021-06-05
KAS walczy o cenne punkty

KAS walczy o cenne punkty

PIŁKA NOŻNA Klasa okręgowa grupa I (Łódź)

UWAGA ZMIANA TERMINU:

♦ Kolejka 31: 6 czerwca 2021 (niedziela) 15.00
Orzeł Parzęczew – KAS
  
W niedzielę 6 czerwca 2021 w piłkarskiej klasie okręgowej Konstantynowska Akademia Sportu Konstantynów Łódzki, na wyjeździe, zagra z drużyną Orła Parzęczew (jesienią, u siebie KAS wygrała 3:0). KAS walczy o cenne punkty. Każdy punkt oddali konstantynowian od strefy spadkowej.
KAS zajmuje 11 lokatę, ma: 38 pkt (11-5-13, 60:60). Orzeł Parzęczew jest na 16 pozycji, ma 23 pkt (7-2-20, 48:92).
Bernard Cichosz

 
2021-06-02
Włókniarz znów do Łasku

Włókniarz znów do Łasku

PIŁKA NOŻNA Klasa A (grupa Łódź III)

♦ kolejka 15: 3 czerwca (czwartek) 16.00 <przełożony z 27-28.03>
UMKS Korab Łask – Włókniarz
  
W czwartek 3 czerwca 2021 piłkarze KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki, na wyjeździe, zagrają z UMKS Korab Łask (jesienią na u siebie Włókniarz przegrał 2:3).
Włókniarz, wśród 14 zespołów, zajmuje miejsce dziewiąte: 25 pkt (7-4-9, 34:47), UMKS Korab Łask jest na pozycji 5 i ma 32 pkt (9-5-6, 48:35).
Bernard Cichosz

 
 • Kontakt

  Redaktor naczelny: Bernard Cichosz 

  ■ tel. 603 44 43 43 ■ 43bis@post.pl

 • Szept krzykacza
 • Egzemplarz obowiązkowy

  Dz. U.  z 1996 r. nr 152 poz. 722
  USTAWA

  z dnia 7 listopada 1996 r.

  o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

  (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1996 r.)


  Art. 1. Ustawa określa obowiązki wydawców w zakresie przekazywania dzieł oraz obowiązki bibliotek w zakresie gromadzenia dorobku wydawniczego.

   

  Art. 2. 1. Przez określenie "wydawca" należy rozumieć osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną, która prowadzi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na publikowaniu dzieł; domniemywa się, że wydawcą jest osoba, której nazwę lub nazwisko uwidoczniono w tym charakterze na egzemplarzach publikacji.
  2. Przez określenie "publikacja" należy rozumieć dzieła zwielokrotnione dowolną techniką w celu rozpowszechnienia, a w szczególności:
  1) piśmiennicze, jak: książki, broszury, gazety, czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe, druki ulotne, afisze,
  2) graficzne i graficzno-piśmiennicze, jak: mapy, plakaty, plany, wykresy, tabele, rysunki, ilustracje, nuty,
  3) audiowizualne utrwalające dźwięk, obraz lub obraz i dźwięk, jak: płyty, taśmy, kasety, przeźrocza, mikrofilmy, mikrofisze,
  4) zapisane na nośnikach elektronicznych,
  5) oprogramowanie komputerowe.

   

  Art. 3. 1. Wydawca, który udostępnia publicznie egzemplarze publikacji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, obowiązany jest do nieodpłatnego przekazania uprawnionym bibliotekom liczby egzemplarzy publikacji (egzemplarze obowiązkowe), określonej w art. 5 ust. 1-3.
  2. Obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1, podlega również bezpośredni producent dzieła wyprodukowanego w kraju dla wydawcy zagranicznego.
  3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązane są także do przekazywania uprawnionym bibliotekom egzemplarzy obowiązkowych:
  1) kolejnych wydań tego samego dzieła,
  2) poszczególnych mutacji gazet i czasopism, w tym również poszczególnych wersji językowych,
  3) wydań bibliofilskich,
  4) reprintów dzieł wcześniej już publikowanych,
  5) dzieł, które pierwotnie nie były publicznie udostępniane, w tym takich, które utraciły charakter tajny lub poufny.
  4. W przypadku gdy to samo dzieło wydawca publikuje w różnych standardach edytorskich, obowiązek przekazania egzemplarzy obowiązkowych odnosi się do standardu najwyższego.
  5. Minister Kultury i Sztuki określi, w drodze rozporządzenia, w zakresie niezbędnym do zachowania dorobku wydawniczego, wykaz bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasady i tryb ich przekazywania.

   

  Art. 4. 1. Osoby, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, nie są obowiązane do przekazywania egzemplarzy obowiązkowych:
  1) druków przeznaczonych wyłącznie do użytku służbowego organów administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, wojska oraz do użytku wewnętrznego organizacji politycznych, społecznych i innych, jeżeli takie przeznaczenie zostało określone przed wykonaniem druku,
  2) papierów i znaków wartościowych,
  3) druków artystycznych o charakterze oryginału,
  4) druków, zapisów utrwalających dźwięk, obraz lub obraz i dźwięk, dokonywanych na dowolnym nośniku lub dowolną techniką, przeznaczonych do użytku osobistego,
  5) formularzy, biletów, etykiet i opakowań.
  2. Minister Kultury i Sztuki może, w drodze rozporządzenia, wyłączyć z obowiązku przekazywania egzemplarzy obowiązkowych także inne rodzaje dzieł niż określone w ust. 1.

   

  Art. 5. 1. Bibliotece Narodowej w Warszawie i Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie przekazuje się po dwa egzemplarze obowiązkowe.
  2. Bibliotece Sejmowej w Warszawie przekazuje się po jednym egzemplarzu obowiązkowym dzienników urzędowych organów administracji rządowej.
  3. Pozostałym bibliotekom uprawnionym przekazuje się po jednym egzemplarzu obowiązkowym.
  4. Biblioteki, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek wieczystego archiwizowania jednego egzemplarza obowiązkowego.

   

  Art. 6. Filmotece Narodowej w Warszawie przekazuje się po jednym egzemplarzu kopii filmu kinowego i telewizyjnego. Obowiązek ten ciąży na producencie filmu. Przepisy art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

   

  Art. 7. Przesyłki egzemplarzy obowiązkowych, wysyłane do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania, są zwolnione z opłat pocztowych.

   

  Art. 8. 1. Kto uchyla się od obowiązku przekazania uprawnionej bibliotece lub Filmotece Narodowej w Warszawie egzemplarza obowiązkowego, podlega karze grzywny.
  2. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

   

  Art. 9. Tracą moc przepisy art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 12, poz. 63, z 1984 r. Nr 26, poz. 129, z 1989 r. Nr 29, poz. 155 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198).

   

  Art. 10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 • https://BOŻE NARODZENIE 2020
 • RUSSIA2018
 • Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_2018
 • Igrzyska OlimpijskieWIKIPEDIA
 • http://www.43bis.media.pl/wiadomosci,11970,3,komunikat-obroncow-zycia,konstantynow-lodzki,wiadomosci.html KOMUNIKAT OBROŃCÓW ŻYCIA