Wielki Bilet 2009, fot. Sławomir Barwiński

Hotel Kacperski, 11 lutego 2009