Wielki Bilet 2009, fot. Grzegorz Sasko

Hotel Kacperski, 11 lutego 2009