Wielki Bilet 2011, fot. Grzegorz Sasko

Hotel Kacperski, 7 marca 2011