Wielki Bilet 2012, fot. Grzegorz Sasko

Hotel Kacperski, 5 marca 2012