Wielki Bilet 2012, fot. Sławomir Barwiński

Hotel Kacperski, 5 marca 2012