Wielki Bilet 2013, fot. Sławomir Barwiński

Hotel Kacperski, 4 marca 2013