Wielki Bilet 2013, fot. Grzegorz Sasko

Hotel Kacperski, 4 marca 2013