Wielki Bilet 2013, fot. Bartłomiej Pawlak

Hotel Kacperski, 4 marca 2013