Pierwszoklasiści 2013
fot. Wiesława Przybyło-Cieślik

Gimnazjum nr 1 w Konstantynowie Łódzkim

Konstantynów Łódzki, 15 października 2013
Na zdj. kolejno:
Ia - wychowawca p. M. Funkowicz-Krata
Ib - wychowawca p. Anna Adaszyńska
Ic - wychowawca p. Marlena Ciesielska
Id - wychowawca p. Joanna Szczesio-Gawrońska
Ie - wychowawca p. Marzena Wojtysiak
If - wychowawca p. Wiesława Przybyło-Cieślik