Wielki Bilet 2014, fot. Grzegorz Sasko

Hotel Kacperski, 3 marca 2014