Wielki Bilet 2014, fot. Zygmunt Chabowski

Hotel Kacperski, 3 marca 2014