URZĄD MIEJSKI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

przyjmuje interesantów:

pon., śr. czw. 8.00 - 16.00, wt. 9.00 - 17.00, pt. 8.00 - 15.00

 

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, 
tel. centrala 42 211 11 73, 42 211 19 03, fax 42 211 11 68
www.konstantynow.plkancelaria@konstantynow.pl

 

■■■ Biuro Obsługi Interesanta

centrala urzędu: 42 211-11-73, 211-19-03, fax 211-11-68 

kancelaria@konstantynow.pl

■■■ Sekretariat Burmistrza 42 211 12 12, fax 42 211-12-12
sekretariat@konstantynow.pl

■■■ Rzecznik Prasowy Burmistrza 603 44 43 43, 42 211 15 52
rz@konstantynow.plrzecznik@konstantynow.pl

■■■ Gminne Centrum Informacji, pl. Kościuszki 8, 42 211 60 02
gci@konstantynow.pl

■■■ Straż Miejska 986 (połączenie bezpłatne), 42 211 15 17, 603 058 313
strazmiejska@konstantynow.pl

■■■ Sekretarz Miasta 42 211 12 12 w. 168
sekretarzmiasta@konstantynow.pl

■■■ Skarbnik Miasta 42 211 17 42
skarbnik@konstantynow.pl

■ Główny Księgowy 42 211 17 42
finanse@konstantynow.pl

■  Finanse / kasa 42 211 12 43
finanse@konstantynow.pl

■ Podatki 42 211 12 43
podatki@konstantynow.pl; podatki2@konstantynow.pl

■■■ Biuro Rady Miejskiej 42 211 15 94
biurorady@konstantynow.pl

■■■ Urząd Stanu Cywilnego 42 211 62 37
usc@konstantynow.pl

■■■ Referat Spraw Obywatelskich 42 211 12 13
so@konstantynow.pl

■■■ Referat Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, 42 211 18 22
oswiata@konstantynow.pl

■■■ Referat Techniczno-Inwestycyjny, 42 211 10 52
ti@konstantynow.pl

■ Rolnictwo, Ochrona Środowiska, 42 211 10 52
srodowisko@konstantynow.pl

■ Ewidencja Działalności Gospodarczej, 42 211 11 73 w. 130
edg@konstantynow.pl

■■■ Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości (gospodarka nieruchomościami) , 42 211 12 49, 42 211 62 36, 42 211-11-73 wew. 126
gmii@konstantynow.pl

■ Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości (planowanie i zagospodarowanie przestrzenne), 42 211-11-73 wew. 125 lub 42 211-62-36
gp@konstantynow.pl

■■■ Referat Pozyskiwania Funduszy i Promocji, 42 211 11 73 w. 144
ue@konstantynow.pl

■■■ Stanowisko ds. Kadr 42 211 11 73 w. 168
kadry@konstantynow.pl

■■■ Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, 42 211-12-12

sekretariat@konstantynow.pl
■■■ Stanowisko ds. Obrony Cywilnej, Ochrony Przeciwpożarowej i Zarządzania Kryzysowego, 42 211 11 73 w. 144
ocippoz@konstantynow.pl