MONOGRAFIA

MONOGRAFIA

„Konstantynów Łódzki. Dzieje miasta” pod redakcją Marii Nartonowicz-Kot
Łódź 2006, ISBN 83–913417–8–X

SPIS TREŚCI
PRZEDMOWA - Henryk Brzyszcz burmistrz Konstantynowa Łódzkiego
WSTĘP - Redaktor
DZIEJE WSI ŻABICE DO 1821 ROKU - Tadeusz Nowak, Hanka Żerek-Kleszcz
1. Miejsce na mapie – przynależność administracyjna i topografia
2. Majątek ziemski i jego właściciele
3. Mieszkańcy Żabic
POWSTANIE I ROZWÓJ KONSTANTYNOWA DO 1869 ROKU - Eugeniusz Workert
1. Powstanie osady fabrycznej
2. Podniesienie Konstantynowa do rangi miasta. Gospodarka municypalna
3. Szkolnictwo, opieka medyczna
4. Przemysł
5. Cechy
6. Handel
7. Stosunki ludnościowe
8. Życie religijne
9. Konstantynowianie wobec powstań narodowych
OSADA KONSTANTYNÓW W LATACH 1869-1918 - Marta Sikorska-Kowalska
1. Zmiany administracyjne i stosunki ludnościowe w okresie popowstaniowym
2. Obszar i zabudowa osady
3. Stosunki społeczne i kulturalne
4. Oświata
5. Życie religijne
6. I wojna światowa
KONSTANTYNÓW JAKO OŚRODEK PRZEMYSŁOWO-RĘKODZIELNICZY 1870-1914 - Kazimierz Badziak
1. Zakłady Gotfrieda Wendego i jego losy do wybuchu I wojny światowej
2. Wykończalnia i farbiarnia Walfisza i Hantwurzela
3. Tkalnia ręczna wełniana Eisertów, później Schweikertów
4. Inne przedsięwzięcia produkcyjne w Konstantynowie
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI W POLSCE ODRODZONEJ 1918-1939 - Maria Nartonowicz-Kot
1. Miasto i jego mieszkańcy
2. Władza samorządowa
3. Oświata
4. Kultura i życie społeczne
5. Życie polityczne
6. Gospodarka i sprawy socjalne
7. Życie religijne
KONSTANTYNÓW W LATACH OKUPACJI NIEMIECKIEJ 1939-1945 - Julian Baranowski

1. Wojna obronna w rejonie Konstantynowa
2. Pod zarządem wojskowym (8 IX - 25 X 1939 r.)
3. Pod rządami namiestnika Kraju Warty
4. Polityka okupanta
5. Ruch oporu
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI W LATACH 1945-1989 - Leszek Olejnik
1. Ludność i sprawy narodowościowe. Przynależność administracyjna. Nazwa miasta. Zmiany nazewnictwa ulic. Powierzchnia
2. Władze miasta. Partie polityczne
3. Oświata. Kultura. Sport
4. Życie gospodarcze. Gospodarka miejska
5. Życie codzienne
6. Struktury niezależne i inne organizacje
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI PO 1989 ROKU - Leszek Olejnik
1. Władze samorządowe. Życie polityczne
2. Kultura. Oświata. Sport
3. Życie gospodarcze. Gospodarka miejska
4. Życie społeczne
HERBY KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO - Marek Adamczewski
ANEKSY
WYKAZ PLACÓW I ULIC
WYKAZ SKRÓTÓW
SPIS TABEL
SPIS ILUSTRACJI
INDEKS OSOBOWY
ILUSTRACJE