• Ksiądz na to zasłużył
 • Get Adobe Flash player
Książki

Książki Wydawnictwa Bernard Cichosz

Oficyna istnieje od 1989 roku. Poniżej pełny dorobek Wydawnictwa Bernard Cichosz. Ponad połowa książek to poezja. W Konstantynowie Łódzkim - raju dla poetów - te książki rozdaje się gratis. Najwyższy (do roku 2010) nakład po 2000 egz. miały: Bernarda Cichosza „ABC Cicho...sza", „Konstantynowskie teleadresy 2002" i „Bilety z Konstantynowa Wielkiego”; Joanny Czajkowskiej „Kolejny marzec - wieczna świeżość życia” i „Rozwiązanie" oraz Marii Magdaleny Człapińskiej „Dzień po dniu”. W roku 2012 „Śpiewnik kolęd" ukazał się w nakładzie 10 000 egz.
Na stronie „Książki" zapis umieszczony przy nocie o książce w miejscu przeznaczonym na informację o czasie wprowadzenia noty do portalu jest równoznaczny z datą ukazania się publikacji. Reprodukcje okładek nie są proporcjonalne do ich naturalnej wielkości.

Uwaga:
Do roku 2008 włącznie publikacja „Prace i materiały historyczne Archiwum Archidiecezjalnego i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej” była zarejestrowana w systemie wydawnictw zwartych ISBN i zakwalifikowana w naszym portalu www.43bis.media.pl do umieszczania w zakładce Książki (dot. tomów II do V).
W roku 2009 publikacja została zarejestrowana w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych ISSN i oznaczona numerem 2081-030X. Następstwem tego jest zmiana pisowni tytułu oraz zakwalifikowanie go jako rocznika do czasopism (w naszym portalu umieszczanych w zakładce Prasa). Od tomu VI „Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej” są formalnie rocznikiem jako czasopismo wydawane w takim właśnie cyklu, ale w naszym portalu pozostają w zakładce Książki.

 

 
2003-05-29
Ewa Stompor-NowickaGrzegorz WyszogrodzkiXX lat samorządu radcowskiegow Łodzi

Ewa Stompor-Nowicka
Grzegorz Wyszogrodzki
XX lat samorządu radcowskiego
w Łodzi

ISBN 83-917238-1-X
nakład 1350 egz., wydanie I, 2003 r., druk Tęcza

Książka jest chronologicznym przeglądem ważniejszych wydarzeń, przewodnikiem po historii samorządu radcowskiego, opracowanym w dwadzieścia lat po wejściu ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych. Autorzy świadomie zrezygnowali z przypisów, z podawania źródeł tworząc swego rodzaju opowieść o Samorządzie, mającą cechy szczegółowego kalendarium.
 

 
2002-10-04
Bernard CichoszKonstantynowskie teleadresy 2002

Bernard Cichosz
Konstantynowskie teleadresy 2002

ISBN 83-904659-9-X
nakład 2000 egz., wydanie I, 2002 r., druk StarCo

KONSTANTYNOWSKIE TELEADRESY 2002 to pierwsza tego typu publikacja danych o firmach naszego miasta. Spis, sporządzony w układzie branżowym, obejmuje głównie firmy konstantynowskie. Przy ich danych nie ma więc miejscowości i kodu (dla całego Konstantynowa: 95-050) oraz numeru kierunkowego (0-42 do Konstantynowa), ale przy nielicznych firmach spoza Konstantynowa oczywiście są podane te informacje. Układ wpisów jest następujący: 

FIRMA, 

adres, 

telefon, 

fax, 

www, 

e-mail.
Książka zawiera również teleadresy konstantynowskich instytucji i organizacji oraz urzędów centralnych. Zarys planu miasta uzupełniono pełnym wykazem ulic i notką o mieście.

 
2002-04-25
Monika PawłowskaAlter ego

Monika Pawłowska
Alter ego

ISBN 83-904659-8-1
nakład 500 egz., wydanie I, 2002 r., druk StarCo

Monika Pawłowska urodziła się 9 sierpnia 1977 roku. Mieszka w Konstantynowie Łódzkim. Jest absolwentką I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Obecnie studiuje filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim. W 1999 roku otrzymała "WIELKI BILET" - główną nagrodę w konkursie konstantynowskiego miesięcznika "EX LIBRIS 43 bis" oraz wyróżnienie w Zduńskiej Woli, w VI regionalnym konkursie poetyckim "O Laur Topoli". W roku następnym zdobyła I miejsce w konkursie literackim "Debiuty '99" organizowanym przez grupę literacką "Centauro" i Ośrodek Kultury ?Górna" w Łodzi, III miejsce w V Pomorskim Konkursie Poetyckim imienia Ks. Janusza Stanisława Pasierba, zorganizowanym w Pelplinie, a także wyróżnienie w sieradzkim konkursie "Dedykacje dla Ojca Świętego Jana Pawła II".

 
2000-05-10
Jan JaworskiPolsko-afrykańskie koneksje

Jan Jaworski
Polsko-afrykańskie koneksje

ISBN 83-904659-7-3
nakład 1000 egz., wydanie I, 2000 r., druk StarCo

Autor książki - ks. infułat dr Jan Jaworski urodził się w Polsce. W Warszawie ukończył Uniwersytet, gdzie otrzymał dyplom z patrologii. Jest zawodowym pisarzem i członkiem Związku Zawodowych Pisarzy na Obczyźnie. Napisał 35 książek i wiele artykułów do pism całego świata. Jest znany ze swoich pogadanek radiowych i telewizyjnych. Zdobył kwalifikacje urzędnika stanu cywilnego, notariusza i tłumacza przysięgłego w Sądzie Najwyższym w RPA. W 1994 roku został wyniesiony przez Stolicę Apostolską do godności Infułata. 15 czerwca 1999 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. O swojej książce mówi: "Książka ta ma być przyczynkiem historycznych czasów przeżywanych przez Polaków w Afryce Południowej na początku nowego millenium."

 
2000-02-14
Marcin SikoraPochwycić swą myśl

Marcin Sikora
Pochwycić swą myśl

ISBN 83-904659-6-5
nakład 300 egz., wydanie I, 2000 r., druk StarCo

Marcin Sikora wygrał konkurs "Ex Librisu 43bis" jako uczeń klasy maturalnej XLV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Pisać zaczął 4 lata wcześniej. W swojej poezji zwraca uwagę nie tylko na słowo, ale także na kompozycję utworu, bo jak to określił: forma jest ekspresją słowa, a słowo ekspresją rzeczy. Określa, że jego wiersze są próbą ukazania absurdu i groteski egzystencji człowieka. Ponieważ nie lubi generalizować czegokolwiek trudno było mu jednoznacznie określić ulubionego pisarza. Spośród obecnie czytanych lektur najwyżej ceni sobie twórczość Haliny Poświatowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Przybosia.

 
1999-12-10
Bernard CichoszABC Cicho...sza

Bernard Cichosz
ABC Cicho...sza

ISBN 83-904659-5-7
nakład 2000 egz. wydanie I, 1999 r., druk StarCo
 
1999-05-28
Krystyna Ciesielska-TarkowskaNabrzmiały czas...

Krystyna Ciesielska-Tarkowska
Nabrzmiały czas...

ISBN 83-904659-4-9
nakład 500 egz., wydanie I, 1999r., druk StarCo
 
1997-02-28
Joanna CzajkowskaMur z porcelany

Joanna Czajkowska
Mur z porcelany

ISBN 83-904659-3-0
nakład 1000 egz., wydanie I, 1997 r., druk StarCo
 
1996-05-23
Joanna CzajkowskaPopołudnia

Joanna Czajkowska
Popołudnia

ISBN 83-904659-2-2
nakład 1000 egz., wydanie I, 1996 r., druk StarCo

Tomik "POPOŁUDNIA" można odebrać jako kontynuację tematów i wątków z poprzedniej książki. Jej poezja jest miejscami sentymentalna, wrażliwa, ale zawsze optymistyczna, z dużym zmysłem spostrzegawczym. W "POPOŁUDNIACH"; jeszcze wyraźniej daje się zauważyć wyczulenie na to co piękne i nietrwałe. Ulotne chwile życia zatrzymywane są nie tylko w słowach, ale i w tej otoczce, która składa się na nastrój i dramaturgię wiersza.

Bernard Cichosz

NAKŁAD WYCZERPANY

 
1995-10-10
Joanna CzajkowskaNajpierwsze słowo

Joanna Czajkowska
Najpierwsze słowo

ISBN 83-904659-0-6 i ISBN 83-904659-1-4
nakład 1000 egz., wydanie I, 1995 r., druk StarCo
 
 
 • Kontakt

  Redaktor naczelny: Bernard Cichosz 

  ■ tel. 603 44 43 43 ■ 43bis@post.pl

 • Wydawnictwo Bernard Cichosz
  Bernard Chichosz

  Wydawnictwo powstało 13 grudnia 1989 roku z zamiarem wydawania (sub)lokalnej prasy w Konstantynowie Łódzkim. Pierwszym wydawanym tytułem były "WIADOMOŚCI - 43bis", potem na prasowym rynku Konstantynowa pojawiły się kolejne tytuły: "SUPLEMENT 43bis", "BIULETYN 43bis", "EKSPRES 43bis", "EX LIBRIS 43bis". To ostatnie pismo zainicjowało wiele lokalnych przedsięwzięć kulturalnych m.in. konkursy poetyckie. Publikacja wierszy nagrodzonych twórców nie ograniczyła się tylko do łamów gazet.

  Wydanie debiutanckiego tomiku Joanny Czajkowskiej sprawiło, że WBC stało się oficyną edytującą książki. Wydawnictwo edytuje również widokówki - w Konstantynowie w bieżącej sprzedaży jest kilkanaście wzorów.

  Wydawnictwo zachęca firmy i osoby prywatne do współpracy na rzecz miasta. Ich wspólny mecenat nad konstantynowską kulturą stwarza szansę konstantynowskim twórcom na artystyczny debiut i ciągły rozwój.

   

  Bernard Cichosz

 • O nas

  Dziennik „43bis”

  Adres REDAKCJI i BIURA OGŁOSZEŃ:

  ul. Sucharskiego 15/21

  95-050 Konstantynów Łódzki
  Wydawca i redaktor naczelny:
  Bernard Cichosz, tel. 603 44 43 43

  dyżur: pn. - pt. 17–21, sob. 11–15
  (tel. 42 211 43 43, 42 211 18 16)

   

  Konstantynowska prasa wydawana przez Bernarda Cichosza w wersji internetowej zaistniała w wakacje roku 1998 (www.polska.lex.pl./prasa/43bis). 
  Od maja 2000 roku pięć drukowanych tytułów (WIADOMOŚCI - 43bis, SUPLEMENT 43bis, BIULETYN 43bis, EX LIBRIS 43bis i EKSPRES 43bis) tego konstantynowskiego wydawcy miało już swoje miejsce w sieci pod aktualnym adresem www.43bis.media.pl. W Sądzie Okregowym w Łodzi dziennik "43bis" został wpisany do rejestru dzienników i czasopism pod numerem 704 w dniu 18.01.2002 r.
  Od 24 października 2008 roku ten portal wygląda zupełnie inaczej aniżeli wcześniej. Nie jest on już internetową wersją pięciu drukowanych czasopism. Teraz „43bis” (www.43bis.media.pl) to autonomiczny internetowy dziennik. Wprawdzie portal zawiera i będzie zawierał teksty ze wspomnianych gazet (i odwrotnie), ale w zmienionym samoistnym układzie, jest więc samodzielnym pismem aktualizowanym na bieżąco (także w soboty i niedziele) z szybszą i obszerniejszą niż w gazetach drukowanych prezentacją kolorowych zdjęć.
  Czytelnicy lokalnych gazet lubią o sobie przeczytać choćby tylko wzmiankę, ale o wiele większą satysfakcję sprawia im oglądanie na naszych łamach siebie lub kogoś bliskiego. W gazecie drukowanej ograniczona powierzchnia nie pozwala na publikację oczekiwanej przez czytelnika ilości zdjęć. Ta szansa pojawia się na łamach dziennika internetowego "43bis". Zdjęcia w prasie drukowanej wydawanej przez Bernarda Cichosza dokumentują lokalne wydarzenia z ostatnich lat w Konstantynowie Łódzkim. Tu w dzienniku internetowym, na tej stronie jest podobnie. Fotoreportaże uzupełniają opis zdarzeń. Na stronie określonej jako galeria znajdą się fotografie związane nie tylko z bieżącymi wydarzeniami.
  Szybka i regularna aktualizacja dotyczy następujących stron: wiadomości i ogłoszenia. Inne - będą uzupełniane okolicznościowo.
  Wielu zamiejscowym osobom, zwłaszcza łodzianom, Konstantynów Łódzki kojarzy się raczej z linią tramwajową (43BIS to numer linii łączącej te miasta już blisko sto lat). Dla konstantynowian "43bis" oznacza również tytuł konstantynowskiej gazety (WIADOMOŚCI - 43bis na rynku wydawniczym są obecne 20 lat). Ciekawostką jest jednak to, że kiedyś dzieci z konstantynowskiego przedszkola zapytane co to jest „43bis" prawie wszystkie, a było ich na spotkaniu blisko 50, odpowiedziały, że to „nasza gazeta", a żadne nie skojarzyło tego najpierw z tramwajem. Czyżby wszystkie dzieci jeździły tylko samochodami?
   

  Bernard Cichosz
  Wydawca i redaktor naczelny "43bis"
   

  Rozpowszechnianie informacji zamieszczonych w naszym dzienniku "43bis" będzie mile widziane pod warunkiem podania źródła i adresu internetowego tego źródła (w internecie adres powinien być aktywny).