1995-10-10

Joanna Czajkowska
Najpierwsze słowo

ISBN 83-904659-0-6 i ISBN 83-904659-1-4
nakład 1000 egz., wydanie I, 1995 r., druk StarCo
Joanna CzajkowskaNajpierwsze słowo

Joanna Czajkowska urodziła się 28.03.1970 r. Mieszka w rodzinnym Konstantynowie. W roku 1994 ukończyła łódzką Akademię Medyczną. Jest żoną Włodzimierza i matką dwuletniej Weroniki. Do jej największych osiągnięć artystycznych należą audycje literackie w Polskim Radiu, nagradzany udział w licznych konkursach, druk w ogólnopolskim almanachu "A duch wieje kędy chce" oraz publikacje w czasopismach lokalnych i krajowych. Należy do Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Tomik ten jest jej debiutem książkowym. Poezja Joanny Czajkowskiej jest ciągłą próbą nazwania tego, co czuje autorka i jak te uczucia funkcjonują w świecie, na który składają się przede wszystkim jej najbliżsi. W jej wierszach nie ma miejsca na patos, czy wielkie uogólnienia. Autorka nie ukrywa się za parawanem zbędnych słów. Jest ich mało, ale całe piękno tej poezji kryje się nie w ich ilości, ale w tym, co uważny czytelnik odkryje między nimi.

Bernard Cichosz

NAKŁAD WYCZERPANY