1999-05-28

Krystyna Ciesielska-Tarkowska
Nabrzmiały czas...

ISBN 83-904659-4-9
nakład 500 egz., wydanie I, 1999r., druk StarCo
Krystyna Ciesielska-TarkowskaNabrzmiały czas...

Krystyna Ciesielska - Tarkowska urodziła się i mieszka w Łodzi. Ukończyła Uniwersytet Łódzki na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. W latach 1981 - 1995 przebywała w Danii. W tym okresie odbyła wiele podróży: do Ameryki Północnej, Australii, Afryki, Azji i krajów Europy. Tworzy od najmłodszych lat. Pisanie jest ważną cząstką jej życia, formą osobistej wypowiedzi o najważniejszych dla człowieka sprawach. Wydała tomiki wierszy: "Okruchy z życia" w 1993 r. i "Niepokój rozstań" w 1994 r. Wiersze tam zamieszczone pełne są prostoty, ciepła, zadumy nad życiem i przemijaniem. Wzruszają szczerością uczuć, miłością do świata i ludzi. W tomiku pt. "Nabrzmiały czas" autorka przekazuje swoje zwątpienia, ulega naporowi złej wizji współczesnego świata. Wieloletni pobyt w Danii pozwolił jej na bliskie i serdeczne kontakty ze środowiskiem polonijnym. Wśród rodaków, którzy nie z własnej woli żyją na obcej ziemi, doświadczyła uczucia głębokiej miłości, tęsknoty za ojczyzną. W kilku wierszach stara się przekazać wrażliwość serc emigrantów. W latach 1993 - 1996 była w zespole redakcyjnym kwartalnika polonijnego "Informator Polski".     Bernard Cichosz