2000-02-14

Marcin Sikora
Pochwycić swą myśl

ISBN 83-904659-6-5
nakład 300 egz., wydanie I, 2000 r., druk StarCo
Marcin SikoraPochwycić swą myśl

Marcin Sikora wygrał konkurs "Ex Librisu 43bis" jako uczeń klasy maturalnej XLV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Pisać zaczął 4 lata wcześniej. W swojej poezji zwraca uwagę nie tylko na słowo, ale także na kompozycję utworu, bo jak to określił: forma jest ekspresją słowa, a słowo ekspresją rzeczy. Określa, że jego wiersze są próbą ukazania absurdu i groteski egzystencji człowieka. Ponieważ nie lubi generalizować czegokolwiek trudno było mu jednoznacznie określić ulubionego pisarza. Spośród obecnie czytanych lektur najwyżej ceni sobie twórczość Haliny Poświatowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Przybosia.