2000-05-10

Jan Jaworski
Polsko-afrykańskie koneksje

ISBN 83-904659-7-3
nakład 1000 egz., wydanie I, 2000 r., druk StarCo
Jan JaworskiPolsko-afrykańskie koneksje

Autor książki - ks. infułat dr Jan Jaworski urodził się w Polsce. W Warszawie ukończył Uniwersytet, gdzie otrzymał dyplom z patrologii. Jest zawodowym pisarzem i członkiem Związku Zawodowych Pisarzy na Obczyźnie. Napisał 35 książek i wiele artykułów do pism całego świata. Jest znany ze swoich pogadanek radiowych i telewizyjnych. Zdobył kwalifikacje urzędnika stanu cywilnego, notariusza i tłumacza przysięgłego w Sądzie Najwyższym w RPA. W 1994 roku został wyniesiony przez Stolicę Apostolską do godności Infułata. 15 czerwca 1999 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. O swojej książce mówi: "Książka ta ma być przyczynkiem historycznych czasów przeżywanych przez Polaków w Afryce Południowej na początku nowego millenium."