2003-06-14

Krystyna Ciesielska-Tarkowska
Okruchy z życia

ISBN 83-917238-0-1
nakład 1000 egz., wydanie II poszerzone, 2003 r., druk StarCo
Krystyna Ciesielska-TarkowskaOkruchy z życia

Krystyna Ciesielska-Tarkowska urodziła się i mieszka w Łodzi. Ukończyła Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1981-1995 przebywała w Danii. W tym okresie odbyła wiele podróży do: Ameryki Północnej, Australii, Afryki, Azji i krajów Europy. Tworzy od najmłodszych lat. Pisanie - istotna cząstka jej życia - to forma osobistej wypowiedzi o najważniejszych dla człowieka sprawach. Ma w dorobku trzy tomiki wierszy (w nawiasie rok wydania): „Okruchy z życia” I wyd. (1993), „Niepokój rozstań” (1994) i „Nabrzmiały czas...” (1999). Poezja tam zamieszczona pełna jest prostoty, ciepła, zadumy nad życiem i przemijaniem. Wzrusza szczerością uczuć, miłością do świata i ludzi. Drugie wydanie tomiku „Okruchy z życia” poszerzono o nowe wiersze, które powstały w latach 1993-2003 r. Związane są one z nieustannie powracającym w różnych okolicznościach uczuciem żalu po utracie ukochanej siostry.     Bernard Cichosz