2003-05-29

Ewa Stompor-Nowicka
Grzegorz Wyszogrodzki
XX lat samorządu radcowskiego
w Łodzi

ISBN 83-917238-1-X
nakład 1350 egz., wydanie I, 2003 r., druk Tęcza
Ewa Stompor-NowickaGrzegorz WyszogrodzkiXX lat samorządu radcowskiegow Łodzi

Książka jest chronologicznym przeglądem ważniejszych wydarzeń, przewodnikiem po historii samorządu radcowskiego, opracowanym w dwadzieścia lat po wejściu ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych. Autorzy świadomie zrezygnowali z przypisów, z podawania źródeł tworząc swego rodzaju opowieść o Samorządzie, mającą cechy szczegółowego kalendarium.