2003-12-19

Violetta Stasiak
... bo mnie potrzebujesz

ISBN 83-917238-2-8
nakład 1000 egz., wydanie I, 2003 r., druk StarCo
Violetta Stasiak... bo mnie potrzebujesz

Violetta Stasiak urodziła się 20 sierpnia 1972 roku w Łodzi. Jest osobą niepełnosprawną, uczęszcza na zajęcia do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów „Zgoda” w Konstantynowie Łódzkim. Bieżący rok to Rok Osób Niepełnosprawnych. Placówki terapeutyczne przygotowują takie osoby do codziennych czynności życiowych. Ale życie to coś więcej. Osoby niepełnosprawne również tworzą - malują, rysują, piszą. Poezja Violetty Stasiak najlepiej dowodzi, że robią to dobrze. „Lilia”, bo takiego godła artystycznego najczęściej używa autorka, pisze swoje wiersze od blisko 10 lat. Wiele z nich było prezentowanych na wieczorach poetyckich, publikowanych w czasopismach („Integracja”, „Posłaniec”, „Ex Libris 43bis”). Violetta Stasiak należy do Koła Pisarzy i Poetów Niepełnosprawnych „Kamena”. Jest romantyczką, która ciągle szuka swojego miejsca na ziemi. Marzy czując się dzieckiem. Odkrywa ciągle na nowo własną wrażliwą naturę. Ceni sobie przyjaźń, ciepło rodzinne. Chce dzielić się szczęściem, dawać z siebie innym nie oczekując nic w zamian.