2004-07-23

Bernard Cichosz
Bilety z Konstantynowa Wielkiego

ISBN 83-917238-3-6
nakład 2000 egz., wydanie I, 2004 r., druk StarCo
Bernard CichoszBilety z Konstantynowa Wielkiego

Mój Konstantynów jest Łódzki. Bilety raczej są dokądś a nie skądś i w konkursach konstantynowskiego miesięcznika "Ex Libris 43bis" to właśnie one są wielkie, ale błędu w tytule książki nie ma. Dla niektórych poetów Konstantynów jest Wielki, bo tak adresowali listy do redakcji, która przyznaje im WIELKIE BILETY za najlepsze wiersze.
W Konstantynowie jest raj dla poetów. Mają oni możliwość publikacji w istniejącym już piętnaście lat wydawnictwie prasowym i książkowym. Jednorazowe nakłady tytułów książkowych osiągają

2 000 egzemplarzy, gazetowe - niekiedy przekraczają 5000.
WIELKI BILET to honorowa nagroda w corocznym konkursie PODRÓŻ POETYCKA. Dzięki popularyzacji tego współzawodnictwa przez Internet swoje prace każdego roku nadsyła kilkuset twórców, w tym kilku z różnych kontynentów. W tej publikacji prezentuję 41 najładniejszych wierszy spośród blisko 1500 tekstów nadesłanych na konkursy w latach 1994-2004.
À propos:
Mnie - internautę z Konstantynowa Łódzkiego - cieszy, że żyję w Konstantynowie Ludzkim.
Bernard Cichosz

 


 

 

Bernard Cichosz urodził się 10.07.1950 roku w Działdowie. Ukończył tamtejsze LO i Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. W wyuczonym zawodzie pracował do 1995 roku. Równolegle od roku 1989, stanowiąc jednoosobowe wydawnictwo i jednoosobową redakcję, wydaje i redaguje lokalną prasę w Konstantynowie Łódzkim (m.in.: "Wiadomości - 43bis", "Ex Libris 43bis", "Ekspres 43bis"). Od sześciu lat regularnie edytuje również swoje czasopisma w Internecie. Dzisiaj internetowe "43bis" to dziennik, natomiast pismo "Oblicze" to tytuł popularny wśród prawicowych internautów z całego kraju. Ponadto od roku konstantynowski wydawca redaguje i współprodukuje "Telewizyjne Wiadomości - 43bis" emitowane w Telewizji Miejskiej (TvM-TELETOP). Sam prowadzi biuro ogłoszeń, jest też dziennikarzem i fotoreporterem w swoich mediach, ale przede wszystkim sprawuje funkcję rzecznika prasowego burmistrza. W roku 1999 opublikował książkę "ABC Cicho...sza" o swojej dziesięcioletniej pracy w konstantynowskiej prasie. Trzy lata później ukazał się opracowany przez niego informator "Konstantynowskie teleadresy 2002".
Leksykon biograficzny szwajcarskiego wydawnictwa Hubnera "Who is Who w Polsce", w którym biografia Bernarda Cichosza, jako jednego z kilku konstantynowian, jest obecna od pierwszego wydania - podaje, że lubi on poezję Norwida i Herberta, a muzykę - Niemena.
Joanna Czajkowska