2004-08-23

Ks. Jerzy Spychała
Organy Trzeciego Tysiąclecia

ISBN 83-917238-4-4
nakład 700 egz., wydanie I, 2004 r., druk StarCo
Ks. Jerzy SpychałaOrgany Trzeciego Tysiąclecia

Dzisiejsze podniosłe uroczystości kościelne bardzo trudno wyobrazić sobie bez pięknie zharmonizowanego dzwięku piszczałkowych organów. Dzisiejszy kształt organów został uformowany przez wiele stuleci. Zasady konstrukcji niewiele zmieniły się od starożytności. Ale ewolucja tego instrumentu trwa nieprzerwanie. Choć chętnie sięga się po wzory dawne, to również zastosowanie znajdują liczne wynalazki i ulepszenia techniczne (np. zastosowanie elektroniki). Nie zmienia się tylko sama zasada funkcjonowania organów - dźwięk powstający w piszczałce pod wpływem kierowanego do niej strumienia powietrza. Wynika z tego kilka faktów: każda piszczałka (będąca na dobrą sprawę oddzielnym instrumentem) wydaje tylko jeden dźwięk określonej barwy i wysokości. Uzyskanie wszystkich dźwięków skali organów wymaga skonstruowania tylu piszczałek (różnej wielkości), ile jest klawiszy w klawiaturze. Taki rząd piszczałek wydających dźwięki różnej wysokości, ale tej samej barwy (np. fletu) nazywamy głosem.
Ks. Jerzy Spychała


Autor niniejszej publikacji urodził się 01.06.1932 r. we Wrzącej k. Łodzi. W roku 1958 ukończył Seminarium Duchowne w Łodzi i otrzymał święcenia kapłańskie. Od roku 1994 jest proboszczem Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Konstantynowie Łódzkim, dziekanem dekanatu konstantynowskiego. Jest również dyrektorem Muzeum Archidiecezji Łódzkiej.
Pełnił funkcję członka Komisji Episkopatu Polski ds. Sztuki Kościelnej (1993-95), przewodniczył Komisji ds. Kościelnego Budownictwa i Ochrony Zabytków podczas III Synodu Archidiecezji Łódzkiej (1996-98).
Był inicjatorem remontu i konserwacji zabytkowych obiektów pobernardyńskich w Widawie. Tam w klasztorze założył muzeum parafialne, zrekonstruował miejscową kronikę parafialną. Opublikował zeszyty poświecone historii Widawy i twórczości poetyckiej z nią związanej. Jego artykuły o tematyce historycznej, społecznej, kulturalnej ukazują się m.in. w "Niedzieli", "Aspekcie Polskim", "Wiadomościach - 43bis". Opracowywał noty haseł do "Encyklopedii Katolickiej" wydanej przez KUL. Wydał reprint starodruku z 1635 r. "Akademia Widawska", zainicjował opracowanie i wydanie monografii Lutomierska.
Otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki - Sybilla za Wydarzenie Muzealne Roku (1999), jest Honorowym Kanonikiem Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej, wyróżniony Honorową Odznaką Miłośnika Ziemi Sieradzkiej, Medalem Mazurka Dąbrowskiego.
Bernard Cichosz