2004-09-03

Przemysław Krygier
Oto nasz Konstantynów

ISBN 83-917238-5-2
nakład 1000 egz., wydanie I, 2004 r., druk StarCo
Przemysław KrygierOto nasz Konstantynów

Konstantynów powstał na gruntach wsi Żabice Wielkie. Wzmianki o tych ziemiach, wówczas należących do książąt mazowieckich, pochodzą już z 1247 roku. Następna informacja jest z 1364 roku, kiedy były po raz pierwszy wymienione Żabice, a ich właścicielem był Mikołaj Żabic. W 1801 roku Żabice Wielkie wraz z wsią Srebrna kupił Mikołaj Krzywiec-Okołowicz, a następnie sprowadził do Żabic tkaczy (126 rodzin). W roku 1821 założył osadę Konstantynów, nazwaną tak na cześć Księcia Konstantego, brata cara Aleksandra Wielkiego. Konstantynów rozwijał się wtedy szybko i dynamicznie, o czym pisał również Stanisław Staszic w 1825 roku w swym raporcie do Rady Administracyjnej.     Przemysław Krygier