2004-09-29

Eugeniusz Workert
50 lat Liceum Ogólnokształcącego
im. Ks. Kard.
Stefana Wyszyńskiego
Prymasa 1000-lecia
w Konstantynowie Łódzkim

ISBN 83-917238-6-0
nakład 700 egz., wydanie I, 2004 r., druk StarCo
Eugeniusz Workert50 lat Liceum Ogólnokształcącegoim. Ks. Kard. Stefana WyszyńskiegoPrymasa 1000-leciaw Konstantynowie Łódzkim

1 września 1993 r. zainaugurowano nowy czterdziesty rok szkolny. Placówka otrzymała imię wielkiego Polaka i patrioty: Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia (tak dokładnie zapisano w akcie nadania imienia, chociaż późniejszy zapis na sztandarze jest inny). W uroczystości wzięli udział m.in. ówczesny marszałek Sejmu p. Wiesław Chrzanowski, arcybiskup łódzki Władysław Ziółek, przedstawiciele Ministerstwa Oświaty i Wychowania, władze oświatowe z Łodzi oraz władze Konstantynowa. Podczas uroczystości odczytano list Papieża Jana Pawła II, w którym chwalił trafność wyboru patrona oraz błogosławił uczniów i pracowników szkoły.     Eugeniusz Workert