2005-10-18

Joanna Czajkowska
Mój rok

ISBN 83-917238-7-9
nakład 500 egz., wydanie I, 2005 r., druk: StarCo
Joanna CzajkowskaMój rok

„Mój rok” to kalendarz ścienny spełniający formalne wymogi książki. Jego atrakcją jest poezja Joanny Czajkowskiej i fotografie Iwony Paprotnej. Konstantynów Łódzki – miasto niskich podatków do niedawna miał opinię gminy przychylnej przedsiębiorcom. Teraz potwierdza się również, że nasze miasto jest przychylne poetom, artystom.     Bernard Cichosz 
NAKŁAD WYCZERPANY