2005-12-05

Konferencja Krajowa
Potrzeby Konserwatorskie
Obiektów Sakralnych
na przykładzie makroregionu łódzkiego - stan, zagrożenia
i możliwości przeciwdziałania
Łódź, 9-10 grudnia 2005 r.

ISBN 83-923283-0-2
nakład 300 egz., wydanie I, 2005 r., druk: StarCo
Konferencja KrajowaPotrzeby KonserwatorskieObiektów Sakralnychna przykładzie makroregionu łódzkiego - stan, zagrożeniai możliwości przeciwdziałaniaŁódź, 9-10 grudnia 2005 r.

Artykuły umieszczone w książce dostępne są w wersji elektronicznej:
http://thermo.p.lodz.pl/sacrum/