2006-06-13

Ścieżki i ślady
Almanach twórców konstantynowskich

ISBN 83-923283-2-9
nakład 1300 egz., wydanie I, 2006 r., druk: Tom-Graf
Ścieżki i śladyAlmanach twórców konstantynowskich

„Almanach twórców konstantynowskich” opublikowano z nadzieją, że zyska on uznanie i będzie dla wszystkich czytelników momentem relaksu, ale także chwilą refleksji nad mijającym czasem, tym co jest tu i teraz oraz nad wydarzeniami, które są już historią – nawet tymi, które zdarzyły się wczoraj.
To właśnie w słowie i obrazie można zakląć czas, utrwalić chwilę i w tej postaci pozwolić im żyć w naszej pamięci. Niewielu spośród nas otrzymało ten dar, dlatego też cieszę się ogromnie, że w jedenastą rocznicę powstania Constansu wydano drukiem drugi już Almanach, będący świadectwem literackiego rozwoju naszych twórców, a to tylko wycinek ich dorobku.
Książka składa się z trzech części – odrębnie prezentujemy poezję osób, które są w Constansie niemalże od początku, bowiem to oni mieli i mają największy udział w rozwoju naszego Klubu Literackiego, tworząc jego historię i pracując na uznanie całego środowiska. Zdobywają liczne nagrody, wydają własne tomiki, wzbogacają swoim słowem naszą codzienność.
Konstantynów jest miastem przyjaznym dla poetów – wszyscy o tym wiemy. Dowodem jest grupa debiutantów, których utwory prezentujemy w drugiej części książki. To młodzi ludzie chcący podzielić się z innymi własnym odczuwaniem świata, mający odwagę pisać o swoim zachwycie, ale także o swojej niezgodzie na otaczającą nas rzeczywistość.
Trzecią część naszego wydawnictwa zajmują prace literackie i plastyczne związane wspólnym tematem, którym jest nasze miasto.
„Moje miasto – mój mały świat” – tak brzmiał tytuł Ogólnomiejskiego Konkursu Literackiego i Plastycznego ogłoszonego w 2005 roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną dla upamiętnienia 175 rocznicy powstania naszego miasta – Konstantynowa Łódzkiego. Tak ważne wydarzenia w życiu lokalnej społeczności są warte szczególnego zachowania w pamięci nie tylko współczesnych, ale także następnych pokoleń. Do udziału w konkursie zaprosiliśmy dzieci, młodzież i dorosłych. Wpłynęło wiele ciekawych prac. Powołane przez organizatorów jury nagrodziło najlepsze, a my postanowiliśmy zaprezentować je na kartach tej książki.
„Ścieżki i Ślady. Almanach twórców konstantynowskich” jest książką w całości związaną z naszym miastem. Powierzyliśmy ją w ręce konstantynowskiemu Wydawnictwu Bernard Cichosz, składem i drukiem zajmie się konstantynowska drukarnia „TomGraf”, grafikę na okładkę wykonał konstantynowianin Grzegorz Szafulera, a wydanie almanachu stało się możliwe dzięki sponsorom, którzy reprezentują konstantynowskie instytucje i prywatne firmy.      Ewa Jabłońska