2006-04-14

Ks. Waldemar Woźniak
Charakter biofilityczny Jana Pawła II

ISBN 83-923283-3-7
nakład 300 egz., wydanie I, 2006 r., druk: StarCo
Ks. Waldemar Woźniak Charakter biofilityczny Jana Pawła II

Podstawą refleksji zaprezentowanej w niniejszym opracowaniu jest Ericha Fromma pojęcie biofilii – „to namiętna miłość do życia i wszystkiego co żywe; to pragnienie dalszego rozwoju odnoszące się tak do ludzi, jak i roślin, idei czy grup społecznych”. Artykuł ks. W. Woźniaka stanowi próbę ukazania charakteru biofilitycznego Ojca Świętego Jana Pawła II. Myśl ta została następnie podjęta przez prof. Leszczyńskiego i ks. Przesmyckiego. Także artykuł prof. Chmielewskiego, mimo że jest swoistym rejestrem, może wskazywać na elementy charakteru biofilitycznego.     Ks. Waldemar Woźniak
NAKŁAD WYCZERPANY