2006-05-12

Piotr Wężyk Widawski
Utwory polskie

ISBN 83-923283-4-5
nakład 150 egz., wydanie I, 2006 r., druk: StarCo
Piotr Wężyk Widawski Utwory polskie

Przesadą byłoby napisać, że Piotr Wężyk Widawski jest pisarzem nieznanym czy zupełnie zapomnianym. Nie! Nieodzowna dla polonistów Bibliografi a literatury polskiej ‘Nowy Korbut’ na informacje o życiu Piotra Wężyka, wyliczenie jego utworów i opracowań na temat tego autora poświęciła niemal stronę1, co na przykład wynosi zaledwie dziesiątą część hasła poświęconego w Nowym Korbucie Piotrowi Skardze, ale wytrzymuje porównanie z miejscem poświęconym w tym kompendium wielu autorom, o których pamiętają tylko badacze literatury. Nie pominięto naszego autora w akademickim podręczniku literatury polskiej ani w poczytnym leksykonie; druki, które wyszły spod jego pióra notuje fundamentalna Bibliografi a polska.
A jednak wiedza o literackim dorobku Piotra Wężyka Widawskiego jest ułamkowa, zaś informacje biograficzne sprzeczne.     Prof. dr hab. Rafał Leszczyński