2007-09-24

Prace i materiały historyczne
Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi
i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, tom IV

ISBN 978-83-917238-8-3 (całość, do 2006 r.: 83-917238-8-7)
ISBN 978-83-923283-8-4 (t. IV)
nakład 600 egz., wydanie I, 2007 r., druk: StarCo
Prace i materiały historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, tom IV

Periodyk „Prace i materiały historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej” już na stałe wpisuje się w historię Kościoła łódzkiego. Wydane dotychczas trzy tomy, przybliżają czytelnikowi prace dwóch instytucji archidiecezji łódzkiej – jej Archiwum i Muzeum. Przede wszystkim jednak rozpatrują fakty i wydarzenia z dziejów naszej archidiecezji, z zastosowaniem nowoczesnych metod badawczych. Podobnie jest z niniejszym, czwartym już, tomem tego pisma. Jego zawartość jest również imponująca.
Jak zaznaczono na stronie tytułowej, tom IV wydany został z racji siedemdziesięciolecia Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi oraz Muzeum Archidiecezji Łódzkiej. Obchodzona rocznica pozwoliła Redaktorom tomu i jego Autorom, zwrócić uwagę na dzieje tych dwóch ważnych instytucji diecezjalnych, na ich obecną działalność i kierunki rozwoju. Szczególnie cenne są artykuły, które omawiają współpracę Archiwum i Muzeum z analogicznymi instytucjami miasta Łodzi – z jej archiwami i muzeami. W tomie rozpatruje się również konkretne fakty z dziejów Kościoła łódzkiego, jak np. budowa bazyliki archikatedralnej, zjawisko konwersji czy historia wybranych obiektów sakralnych. Dużo uwagi poświęca się metodologii badań naukowych i sporządzania inwentaryzacji zabytków. Autorami prac są znani specjaliści w dziedzinie historii, muzealnictwa i archiwistyki. Artykuły napisane zostały językiem prostym, komunikatywnym i przekonującym, dlatego czyta się je z zainteresowaniem, a nawet z rosnącym zaciekawieniem.
Na ręce Wydawców i Autorów niniejszego tomu składam słowa uznania i życzę bardzo serdecznie, aby ich wspólne dzieło mogło osiągnąć te cele, które wcześniej zamierzyli.

†Władysław Ziółek, Arcybiskup Metropolita Łódzki
Łódź, 14 sierpnia 2007 r.