2009-01-10

Iwona Cierpicka-Almby
Wierna pamięć

ISBN 978-83-926398-2-4
nakład 300 egz., wydanie I, 2009 r., druk: StarCo
Iwona Cierpicka-Almby Wierna pamięć

Iwona Cierpicka-Almby spędziła młodość w Warszawie. Tam ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała jako polonistka w V Gimnazjum im. Józefa Poniatowskiego oraz na Uniwersytecie Robotniczym.
Od roku 1972 mieszka w Sztokholmie. Po wymaganym przeszkoleniu była zatrudniona w służbie zdrowia, a następnie jako nauczycielka języka ojczystego dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego. Należy do Stowarzyszenia Polek w Szwecji. Bierze czynny udział w życiu kulturalnym sztokholmskiej Polonii.
Autorka pisze w sposób prosty i bezpośredni, nazywając po imieniu wszystkie emocje. Poczucie utraty - najbliższych, ukochanej ojczyzny a przede wszystkim młodości - jest równoważone w jej wierszach przez zachwyt nad codziennością, powszednią przyjemnością życia, dzieloną z ulubionymi przedmiotami, starymi fotografiami i mądrym towarzyszem - kotem. Tomik zamyka najtrwalsze wspomnienie z dzieciństwa - Ostatnia wigilia.
Bernard Cichosz