2009-02-10

Joanna Czajkowska
Rozwiązanie

ISBN 978-83-926398-3-1
nakład 2000 egz., wydanie I, 2009 r., druk: StarCo
Joanna Czajkowska Rozwiązanie

Rozwiązanie to dziewiąty tomik wierszy Joanny Czajkowskiej. Pytana o genezę tytułu zbioru poetka powiedziała: Podoba mi się wieloznaczność tego słowa. To nie tylko wynik, odpowiedź w matematycznym sensie - ale również wyzwolenie się z więzów, uwolnienie, a nieco po staroświecku – poród. Każdy wiersz jest poniekąd „rozwiązaniem”, efektem pewnego procesu, ucieleśnieniem, nagrodą.
Utwory zamieszczone w książce jak zwykle inspirowane są życiem, obcowaniem z ludźmi, podróżami. Motywem przewodnim zbioru jest od zawsze obecna u autorki fascynacja liczbami, symbolami, „matematyczna próba opisu życia”, najzręczniej wyrażona w wierszu o takim właśnie tytule. Jak zwykle wiele tu odniesień do Boga, nawiązań do Biblii, z których najbardziej zaskakujący jest poemat „osiem błogosławieństw”, będący dość jednoznacznie śmiałym erotykiem. W licznych wierszach inspirowanych zachwytem nad pięknem i zmiennością natury – urzeka tak charakterystyczna dla Joanny Czajkowskiej oszczędność wielkich słów, młodzieńcza świeżość i bezpośredniość reagowania na rzeczy powszednie, banalne, często w ogóle niezauważalne. Dzięki uważnej lekturze Rozwiązania może i nam uda się przystanąć, dostrzec urodę życia i zapragnąć „kupić tę chwilę na własność”
Joanna Czajkowska urodziła się 28 marca 1970 r. Jest mężatką, matką czwórki dzieci. Pracuje jako lekarz psychiatra. Należy do Unii Polskich Pisarzy Lekarzy oraz do Konstantynowskiego Klubu Literackiego Constans, którego jest współzałożycielem. Dotychczas wydała osiem tomików wierszy: Najpierwsze słowo, Popołudnia, Mur z porcelany, Kobieta trzydziestoletnia, Lady M, I Cing, Mój rok, Kolejny marzec – wieczna świeżość życia. Dziewiąty tomik Rozwiązanie można postrzegać jako kontynuację Kolejnego marca, wydanego dwa lata wcześniej. Dominują tu te same wątki – zachwyt nad ulotnością i zmienności świata, śledzenie „matematycznych” prawidłowości życia, nie brakuje też subtelnej ironii i łagodnego dystansu do poruszanych tematów.
Bernard Cichosz