• Ksiądz na to zasłużył
  • Get Adobe Flash player
Książki
2011-12-30

Śpiewnik kolęd
Wyboru dokonał Jerzy Kropiwnicki

ISBN 978–83–926398-8-6
nakład 10 000 egz., wyd. I, 2011 r., druk: StarCo
Śpiewnik kolędWyboru dokonał Jerzy Kropiwnicki

Powrót dnia wolnego w Święto Trzech Króli
6. stycznia w r. 2011, po wielu dziesięcioleciach niechlubnej przerwy, ponownie stał się w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Tak zadecydował w 2010 Sejm, potwierdził to Senat, a ustawę podpisał Prezydent. Stało się to po dwukrotnym wcześniejszym odrzuceniu przez Sejm społecznego projektu ustawy w tej sprawie, pod którym podpisało się ponad milion dorosłych Polaków. Święto Objawienia Pańskiego (Epifanii), znane w Polsce pod nazwą Święta Trzech Króli jest najstarszym świętem chrześcijańskim odnoszącym się do Narodzin Jezusa Chrystusa. Obchodzone było nawet wcześniej niż dzień Bożego
Narodzenia. Niezwykłe znaczenie tego święta wynikało stąd, iż upamiętniało ono objawienie się Jezusa jako Mesjasza reprezentantom elit tamtych czasów i to elit spoza narodu żydowskiego i spoza ziem związanych z historią i tradycją Izraela. W późniejszej tradycji pasterze – pierwsi goście w Grocie Narodzenia w Betlejem reprezentowali lud Izraela. Mędrcy ze Wschodu, z czasem nazwani „Królami” reprezentowali elity i władców krajów wówczas pogańskich. Z czasem legenda powiązała jednego z nich z Azją, drugiego z Afryką, a trzeciego – z Europą. Tradycja przydała im też imiona: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Znaczenie Święta Trzech Króli dla Polaków potwierdza wielowiekowa tradycja jego traktowania jako dnia wolnego od pracy. Tak było w I Rzeczypospolitej, począwszy od Chrztu Polski. Szanowały tę tradycję władze państw rozbiorowych i okupacyjnych. Dla władz niepodległej Rzeczypospolitej Polski, odrodzonej po rozbiorach i I wojnie światowej było oczywiste, że musi się ono znaleźć w katalogu świąt państwowych – dni ustawowo wolnych od pracy. Tego prawa nie odważono się zakwestionować również po II wojnie światowej i powierzeniu władzy w Polsce komunistom przez kierownictwo Związku Sowieckiego. W ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy wśród świąt imiennie wymienionych jako dni wolne od pracy znajdowało się Święto Trzech Króli. Decyzję o „likwidacji Święta Trzech Króli” podjął I Sekretarz PZPR Władysław Gomułka, korzystając ze swej chwilowej popularności „przeciwnika stalinizmu”. Z jego polecenia przeforsowano ustawę (z dnia 10 listopada 1960 r.), którą święto to – w wymiarze państwowym – zostało zlikwidowane. Tą samą ustawą skreślono jako dzień wolny od pracy 15 sierpnia w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W 1989 r. przywrócono dzień wolny w Święto Wniebowzięcia NMP. Sejm „kontraktowy” nie zdobył się na ustawowe przywrócenie
Święta Trzech Króli. Święto Trzech Króli, mimo ciągle trwających skutków komunistycznej represji, pozostawało jednym z najważniejszych świąt kościelnych. Jak wskazuje się w stanowisku Episkopatu Polski: „W ostatnich latach Kościół w Polsce przeniósł na niedzielę, względnie obniżył rangę liturgiczną kilku zniesionych w ten sposób świąt, by nie prowadzić do konfliktu sumienia u ludzi wierzących, zobowiązanych do pracy w dzień świąteczny”. Ale – jak podkreślają Biskupi – nie uczyniono tego w odniesieniu do Święta Trzech Króli „ze względu na wyjątkową wagę tej uroczystości oraz uniwersalne przesłanie, jakie jest jej treścią; objawienie Chrystusa wszystkim narodom i kulturom”. Jest to święto, do którego Polacy są bardzo przywiązani. Tego dnia kościoły były pełne. Kupowano kadzidło i kredę i – po ich poświęceniu – okadzano
mieszkania, a kredą nad drzwiami pisano litery K+M+B. Z żalem należy stwierdzić, iż część dawnych zwyczajów związanych z tym Świętem w Polsce, zostało wypartych z życia społecznego wskutek przytłoczenia ludzi w tym dniu „roboczą codziennością”. Ale mimo zniesienia dnia wolnego od pracy w świadomości Polaków zachowało się przekonanie o ważności tego święta. Badania sondażowe przeprowadzone w okresie zbierania podpisów pod wspomnianym społecznym projektem ustawy jednoznacznie potwierdzały, że ponad 60% Polaków zdecydowanie opowiadało się za przywróceniem dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli. Polska starała się o przywrócenie czegoś, co tkwiło w jej historii od ponad tysiąca lat i co nadal jest rzeczywistością Europy. Obecnie Święto Trzech Króli, jako dzień wolny od pracy, jest obchodzone w dziewięciu krajach Unii Europejskiej, np. w: Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, a co interesujące – ze względu na nieco odmienny światopogląd – także w krajach protestanckich – w Szwecji i Finlandii. Przeciwnicy przywrócenia dnia wolnego w Święto Trzech Króli, wywodzący się z kręgów postkomunistycznych i liberalnych wysuwali przeciw temu szereg fałszywych i obłudnych argumentów. Determinacja społeczna wyrażająca się we wzroście liczby wolontariuszy zbierających podpisy oraz liczby podpisów pod kolejnymi projektami społecznymi ustawy sprawiły, że Rząd, Sejm i Senat postanowiły zrezygnować z oporu i przejąć inicjatywę w tym względzie. Przywrócony został dzień wolny. Teraz zadanie polega na przywróceniu tradycji jego spędzania, nieco zatartych w pamięci społecznej. Nie wolno dopuścić, by był to kolejny składnik kolejnego „długiego weekendu”, spędzany głównie
przy telewizorze i na rozrywkach nie mających z tym świętem nic wspólnego. Wszak był to dzień kolędników i tradycji wiejskich i miejskich festynów. Powrócić muszą publiczne inscenizacje zdarzeń biblijnych i tych owianych pobożną legendą. Powrócić muszą ludowe i narodowe zwyczaje odnoszące się do tego święta. A przede wszystkim – nie wolno zapominać, że to jest święto kościelne. I to jedno z najważniejszych.
Jerzy Kropiwnicki

Pozostałe informacje

 
2022-10-03
Rafał Leszczyński Rozmówki łużyckie dla Polaków Wersja dolnołużycka

Rafał Leszczyński
Rozmówki łużyckie dla Polaków
Wersja dolnołużycka

ISBN 978-83-62101-16-0
nakład 120 egz., wyd. I, 2022 r.
druk: DRUKARNIA CYFROWA druk-24h.com.pl
Projekt okładki: Beata Haba
 
2018-03-27
Barbara Leszczyńska Słony skarb

Barbara Leszczyńska
Słony skarb

ISBN 978-83-62101-15-3
nakład 200 egz., wyd. I, 2018 r.
druk: DRUKARNIA CYFROWA druk-24h.com.pl

Tomik łódzkiej poetki Barbary Leszczyńskiej ukazuje się w setną rocznicę odzyskania niepodległości i utworzenia Marynarki Wojennej (28 XI 1918). Autorka od wielu lat należy do Ligi Morskiej i Rzecznej w Łodzi. Część publikowanych w książce wierszy zamieszczał wcześniej łódzki biuletyn LMiR „Łódka”. Autorka pragnie złożyć nimi hołd wszystkim, którzy oddali życie za wolność Polski oraz ma nadzieję, że ten tomik będzie przydatny w pracy wychowawczej z młodzieżą i przypadnie do serc tym, którzy kochają polskie morze.
Projekt okładki: Beata Haba

 
2018-01-05
Śpiewnik kolęd (wydanie VII) Wyboru dokonał Jerzy Kropiwnicki

Śpiewnik kolęd (wydanie VII)
Wyboru dokonał Jerzy Kropiwnicki

ISBN 978-83-62101-14-6
nakład 5 000 egz., wyd. VII (zmienione), 2018 r., druk: Proxima
 
2017-08-31
Lista odznaczonych*

Lista odznaczonych*

ISBN 978-83-62101-13-9 nakład 800 egz., wyd. I, 2017 r., druk: Proxima
 
2017-01-08
Śpiewnik kolęd (wydanie VI) Wyboru dokonał Jerzy Kropiwnicki

Śpiewnik kolęd (wydanie VI)
Wyboru dokonał Jerzy Kropiwnicki

ISBN 978-83-62101-12-2
nakład 5 000 egz., wyd. VI (zmienione), 2017 r., druk: Proxima
 
2016-01-05
Śpiewnik kolęd (wydanie V) Wyboru dokonał Jerzy Kropiwnicki

Śpiewnik kolęd (wydanie V)
Wyboru dokonał Jerzy Kropiwnicki

ISBN 978-83-62101-11-5
nakład 5 000 egz., wyd. V (zmienione), 2016 r., druk: StarCo
 
2015-12-29
Kolędy. Śpiewnik (wydanie III)

Kolędy. Śpiewnik (wydanie III)

ISBN 978-83-62101-10-8
nakład 1000 egz., wyd. III (zmienione), 2015 r., druk: StarCo

Drodzy Pabianiczanie

Święto Trzech Króli jest szczególnie bliskie naszej społeczności. Od setek już lat Pabianice szczycą się herbem, w którym lśnią wspaniałe symbole królewskiej mocy, władzy, mądrości i panowania. Jednocześnie przypominają one o wydarzeniach zapisanych w Nowym Testamencie. Wtedy prominentni przedstawiciele ludów Ziemi nie wahali się oddać hołdu nowonarodzonemu Królowi Wszechświata, odnajdując światło wiary.
Życzę, aby Gwiazda Betlejemska, która prowadziła Kacpra, Melchiora i Baltazara, także i nam ukazywała drogę do miłości, zgody i pokoju.

Pabianice, grudzień 2015 r.

Grzegorz Mackiewicz
Prezydent Miasta Pabianic

 
2015-11-04
Joanna Czajkowska, Marcin Sikora Versus

Joanna Czajkowska, Marcin Sikora
Versus

ISBN 978-83-62101-09-2
nakład 500 egz., wyd. I, 2015 r., druk: StarCo
 
2015-01-02
Śpiewnik kolęd (wydanie IV)Wyboru dokonał Jerzy Kropiwnicki

Śpiewnik kolęd (wydanie IV)
Wyboru dokonał Jerzy Kropiwnicki

ISBN 978-83-62101-08-5
nakład 5 000 egz., wyd. IV (zmienione), 2015 r., druk: StarCo
 
2014-10-15
Kolędy. Śpiewnik (wydanie II)

Kolędy. Śpiewnik (wydanie II)

ISBN 978-83-62101-07-8
nakład 1000 egz., wyd. II (zmienione), 2014 r., druk: StarCo
 
2014-08-25
Rafał Leszczyński Ksiądz Stanisław Czernik. Służył Bogu i Ojczyźnie

Rafał Leszczyński
Ksiądz Stanisław Czernik.
Służył Bogu i Ojczyźnie

ISBN 978-83-62101-06-1
nakład 3000 egz., wyd. I, 2014 r., druk: StarCo
 
2014-03-19
Joanna Czajkowska i Katarzyna Wielgus Sonety na dwa głosy

Joanna Czajkowska i Katarzyna Wielgus
Sonety na dwa głosy

ISBN 978-83-62101-05-4
nakład 1000 egz., wyd. I, 2014 r., druk: StarCo

Konstantynowskie poetki Joanna Czajkowska i Katarzyna Wielgus wspólnie wydały Sonety na dwa głosy. Dla Joanny to już dwunasty tomik, dla Katarzyny to debiut. Sonety na dwa głosy to publikacja konstantynowskiego Wydawnictwa Bernard Cichosz.
Książkę w nakładzie 1000 egz. wydrukowała zgierska firma StarCo, ISBN 978-83-62101-05-4
Projekt okładki: Katarzyna Wielgus, zdjęcie na okładce: Włodzimierz Ślasko

 
2014-02-28
Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, tom X 2013

Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, tom X 2013

ISSN 2081-030X
nakład 500 egz., wydanie I, 2014 r., druk: StarCo
 
2014-01-05
Śpiewnik kolęd (wydanie III) Wyboru dokonał Jerzy Kropiwnicki

Śpiewnik kolęd (wydanie III)
Wyboru dokonał Jerzy Kropiwnicki

ISBN 978-83-62101-04-7
nakład 5 000 egz., wyd. III (zmienione), 2014 r., druk: StarCo
 
2013-12-30
Ben Budar, przekład: Rafał Leszczyński Kocurek Stani (oryg. Ja, kocor Stani)

Ben Budar, przekład: Rafał Leszczyński
Kocurek Stani (oryg. Ja, kocor Stani)

ISBN 978-83-62101-03-0
nakład 120 egz., wyd. I, 2013 r., druk: ARSA Pasja & Kolor
 
2013-09-28
Kolędy. Śpiewnik (wydanie I)

Kolędy. Śpiewnik (wydanie I)

ISBN 978-83-62101-02-3
nakład 1000 egz., wyd. I, 2013 r., druk: StarCo
 
2013-01-05
Śpiewnik kolęd (wydanie II) Wyboru dokonał Jerzy Kropiwnicki

Śpiewnik kolęd (wydanie II)
Wyboru dokonał Jerzy Kropiwnicki

ISBN 978-83-62101-01-6
nakład 10 000 egz., wyd. II (zmienione), 2013 r., druk: StarCo
 
2012-11-16
Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, tom IX 2012

Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, tom IX 2012

ISSN 2081-030X
nakład 700 egz., wydanie I, 2012 r., druk: StarCo
 
2012-08-30
Joanna Bolimowska-Żuberek, Martyna Bujnowicz, Alfreda Cegiełka, Kinga Cichosz, Joanna Czajkowska i in.Jesteśmy Constans

Joanna Bolimowska-Żuberek, Martyna Bujnowicz, Alfreda Cegiełka, Kinga Cichosz, Joanna Czajkowska i in.
Jesteśmy Constans

ISBN 978-83-62101-00-9
nakład 500 egz., wyd. I, 2012, druk: StarCo
 
2012-06-22
Adrian Kmiecik Lutomiersk 1918-1939. Z dziejów miasta

Adrian Kmiecik
Lutomiersk 1918-1939. Z dziejów miasta

ISBN 978–83–926398-9-3
nakład 700 egz., wyd. I, 2012 r., druk: StarCo
 
2012-02-29
Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, tom VIII 2011

Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, tom VIII 2011

ISSN 2081-030X
nakład 600 egz., wydanie I, 2012 r., druk: StarCo
 
2010-11-26
Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, tom VII 2010

Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, tom VII 2010

ISSN 2081-030X
nakład 700 egz., wydanie I, 2010 r., druk: StarCo
 
2010-06-17
Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, tom VI 2009

Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, tom VI 2009

ISSN 2081-030X
nakład 600 egz., wydanie I, 2010 r., druk: StarCo
 
2010-03-10
Waldemar Woźniak & Massimo Lattanzi Stalking – między przemocą a uzależnieniem

Waldemar Woźniak & Massimo Lattanzi
Stalking
– między przemocą a uzależnieniem

ISBN 978–83–926398-7-9
nakład 200 egz., wyd. I, 2010 r., druk: StarCo
współwydawca: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 
 
  • Kontakt

    Redaktor naczelny: Bernard Cichosz 

    ■ tel. 603 44 43 43 ■ 43bis@post.pl

  • Wydawnictwo Bernard Cichosz
    Bernard Chichosz

    Wydawnictwo powstało 13 grudnia 1989 roku z zamiarem wydawania (sub)lokalnej prasy w Konstantynowie Łódzkim. Pierwszym wydawanym tytułem były "WIADOMOŚCI - 43bis", potem na prasowym rynku Konstantynowa pojawiły się kolejne tytuły: "SUPLEMENT 43bis", "BIULETYN 43bis", "EKSPRES 43bis", "EX LIBRIS 43bis". To ostatnie pismo zainicjowało wiele lokalnych przedsięwzięć kulturalnych m.in. konkursy poetyckie. Publikacja wierszy nagrodzonych twórców nie ograniczyła się tylko do łamów gazet.

    Wydanie debiutanckiego tomiku Joanny Czajkowskiej sprawiło, że WBC stało się oficyną edytującą książki. Wydawnictwo edytuje również widokówki - w Konstantynowie w bieżącej sprzedaży jest kilkanaście wzorów.

    Wydawnictwo zachęca firmy i osoby prywatne do współpracy na rzecz miasta. Ich wspólny mecenat nad konstantynowską kulturą stwarza szansę konstantynowskim twórcom na artystyczny debiut i ciągły rozwój.

     

    Bernard Cichosz

  • O nas

    Dziennik „43bis”

    Adres REDAKCJI i BIURA OGŁOSZEŃ:

    ul. Sucharskiego 15/21

    95-050 Konstantynów Łódzki
    Wydawca i redaktor naczelny:
    Bernard Cichosz, tel. 603 44 43 43

    dyżur: pn. - pt. 17–21, sob. 11–15
    (tel. 42 211 43 43, 42 211 18 16)

     

    Konstantynowska prasa wydawana przez Bernarda Cichosza w wersji internetowej zaistniała w wakacje roku 1998 (www.polska.lex.pl./prasa/43bis). 
    Od maja 2000 roku pięć drukowanych tytułów (WIADOMOŚCI - 43bis, SUPLEMENT 43bis, BIULETYN 43bis, EX LIBRIS 43bis i EKSPRES 43bis) tego konstantynowskiego wydawcy miało już swoje miejsce w sieci pod aktualnym adresem www.43bis.media.pl. W Sądzie Okregowym w Łodzi dziennik "43bis" został wpisany do rejestru dzienników i czasopism pod numerem 704 w dniu 18.01.2002 r.
    Od 24 października 2008 roku ten portal wygląda zupełnie inaczej aniżeli wcześniej. Nie jest on już internetową wersją pięciu drukowanych czasopism. Teraz „43bis” (www.43bis.media.pl) to autonomiczny internetowy dziennik. Wprawdzie portal zawiera i będzie zawierał teksty ze wspomnianych gazet (i odwrotnie), ale w zmienionym samoistnym układzie, jest więc samodzielnym pismem aktualizowanym na bieżąco (także w soboty i niedziele) z szybszą i obszerniejszą niż w gazetach drukowanych prezentacją kolorowych zdjęć.
    Czytelnicy lokalnych gazet lubią o sobie przeczytać choćby tylko wzmiankę, ale o wiele większą satysfakcję sprawia im oglądanie na naszych łamach siebie lub kogoś bliskiego. W gazecie drukowanej ograniczona powierzchnia nie pozwala na publikację oczekiwanej przez czytelnika ilości zdjęć. Ta szansa pojawia się na łamach dziennika internetowego "43bis". Zdjęcia w prasie drukowanej wydawanej przez Bernarda Cichosza dokumentują lokalne wydarzenia z ostatnich lat w Konstantynowie Łódzkim. Tu w dzienniku internetowym, na tej stronie jest podobnie. Fotoreportaże uzupełniają opis zdarzeń. Na stronie określonej jako galeria znajdą się fotografie związane nie tylko z bieżącymi wydarzeniami.
    Szybka i regularna aktualizacja dotyczy następujących stron: wiadomości i ogłoszenia. Inne - będą uzupełniane okolicznościowo.
    Wielu zamiejscowym osobom, zwłaszcza łodzianom, Konstantynów Łódzki kojarzy się raczej z linią tramwajową (43BIS to numer linii łączącej te miasta już blisko sto lat). Dla konstantynowian "43bis" oznacza również tytuł konstantynowskiej gazety (WIADOMOŚCI - 43bis na rynku wydawniczym są obecne 20 lat). Ciekawostką jest jednak to, że kiedyś dzieci z konstantynowskiego przedszkola zapytane co to jest „43bis" prawie wszystkie, a było ich na spotkaniu blisko 50, odpowiedziały, że to „nasza gazeta", a żadne nie skojarzyło tego najpierw z tramwajem. Czyżby wszystkie dzieci jeździły tylko samochodami?
     

    Bernard Cichosz
    Wydawca i redaktor naczelny "43bis"
     

    Rozpowszechnianie informacji zamieszczonych w naszym dzienniku "43bis" będzie mile widziane pod warunkiem podania źródła i adresu internetowego tego źródła (w internecie adres powinien być aktywny).