2012-06-22

Adrian Kmiecik
Lutomiersk 1918-1939. Z dziejów miasta

ISBN 978–83–926398-9-3
nakład 700 egz., wyd. I, 2012 r., druk: StarCo
Adrian Kmiecik Lutomiersk 1918-1939. Z dziejów miasta

Lutomiersk posiada bogatą i odległą przeszłość, sięgającą około dziesięciu tysięcy lat wstecz, jak dowiodły wykopaliska archeologiczne prowadzone przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Pomimo tego nie doczekał się całościowego opracowania historycznego. Na ten niedostatek zwrócił uwagę w 1994 roku ks. Jerzy Spychała, który już wcześniej wydał kilka publikacji o swojej poprzedniej placówce - Widawie. Podczas duszpasterzowania w Łodzi
spotkał się z dr. Ryszardem Rosinem z Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizującym się w studiach nad dziejami miast, aby zachęcić go do podjęcia pracy nad publikacją o Lutomiersku. Jednakże zły stan zdrowia i wiek nie pozwoliły dr. Rosinowi podjąć się tego zadania.
Poprzestał na udzieleniu porad, jak przystąpić do nakreślenia monografii historycznej miasteczka. Z wielu przyczyn nie doszło jednak do powołania zespołu autorsko-redakcyjnego.
Okazją do realizacji cennego pomysłu ks. Jerzego Spychały była informacja o przygotowywanej na Uniwersytecie Łódzkim przez rodowitego lutomierszczanina Adriana Kmiecika pracy dyplomowej o Lutomiersku. W roku 2009 Adrian Kmiecik obronił pracę magisterską, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Nartonowicz-Kot, pt. Dzieje Lutomierska w latach 1918-1939. Ks. Spychała postanowił ją uzupełnić i opublikować pt. Lutomiersk 1918-1939. Z dziejów miasta, z nadzieją, że stanie się to zachętą dla innych do kompleksowego opracowania dziejów Lutomierska.
Praca mgr. Kmiecika została, po drobnych uzupełnieniach autora, wzbogacona o ANEKS, w którym przedstawiono: kalendarium historyczne, galerię proboszczów pracujących w Lutomiersku po 1945 roku i księży pochodzących z parafii lutomierskiej oraz zdjęcia Lutomierska.
Mam nadzieję, że ta książka spotka się z zainteresowaniem czytelników i stanie się dowodem, że także mały Lutomiersk posiada swoją ciekawą historię, a nie tylko takie miasta, jak Kraków, Poznań czy Warszawa.                                              Bernard Cichosz

 

Adrian Michał Kmiecik, ur. 18 czerwca 1985, mieszka w Lutomiersku. Absolwent Szkoły Podstawowej w Lutomiersku (2000 r.) i XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi (2004 r.). W roku 2009 ukończył historię na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii). Od roku 2010 jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi.