2012-08-30

Joanna Bolimowska-Żuberek, Martyna Bujnowicz, Alfreda Cegiełka, Kinga Cichosz, Joanna Czajkowska i in.
Jesteśmy Constans

ISBN 978-83-62101-00-9
nakład 500 egz., wyd. I, 2012, druk: StarCo
Joanna Bolimowska-Żuberek, Martyna Bujnowicz, Alfreda Cegiełka, Kinga Cichosz, Joanna Czajkowska i in.Jesteśmy Constans

Konstantynowski Klub Literacki CONSTANS powstał w roku 1995 przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim. Ma w dorobku wydany w roku 1998 Almanach poetów konstantynowskich (nakład 150 ponumerowanych egzemplarzy), opublikowany w roku 2006 w ilości 1300 egz. tomik Ścieżki i ślady oraz wydrukowaną właśnie książkę Jesteśmy Constans (500 egz.).
Każdą z tych publikacji wypełniają utwory wybrane przez autorów. W Jesteśmy Constans znajdziemy wiersze następujących twórców: Joanna Bolimowska-Żuberek, Martyna Bujnowicz, Alfreda Cegiełka, Kinga Cichosz, Joanna Czajkowska, Bożenna Krajewska (Imena), Karolina Mierzwa, Agnieszka Paprotna, Mirosława Pawlak, Karol Serwa, Marcin Sikora, Ewa Szurgot, Agata Zawadzka, Ewa Zawadzka. Niektórzy z nich mają już wydany niejeden własny tomik poezji.
CONSTANS jest organizatorem licznych imprez literackich. Najpopularniejsze - spotkania autorskie i konkursy poetyckie - umożliwiają, uczestniczącym w nich poetom, bieżącą prezentację dorobku literackiego. Posumowaniem kilkuletniej pracy twórczej jest zawsze tomik poezji ukazujący się staraniem, przede wszystkim, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim.
Od lat CONSTANS promuje Konstantynów Łódzki podczas Jarmarku Wojewódzkiego w Łodzi. Na coroczne spotkanie przybywają poeci z całego kraju, zdarza się, że również - z zagranicy. Członkowie CONSTANSU uczestniczą też w zjazdach organizowanych przez zaprzyjaźnione środowiska m.in. w Łodzi, Sieradzu i Zgierzu.
Konstantynowski Klub Literacki CONSTANS ustanowił wdzięczną nagrodę honorową. Gwiazdka z nieba jest przyznawana wszystkim przyjaciołom CONSTANSU mającym serce dla poezji. Do grona laureatów tej nagrody dołączyć może każdy.
Bernard Cichosz