2014-03-19

Joanna Czajkowska i Katarzyna Wielgus
Sonety na dwa głosy

ISBN 978-83-62101-05-4
nakład 1000 egz., wyd. I, 2014 r., druk: StarCo
Joanna Czajkowska i Katarzyna Wielgus Sonety na dwa głosy

Konstantynowskie poetki Joanna Czajkowska i Katarzyna Wielgus wspólnie wydały Sonety na dwa głosy. Dla Joanny to już dwunasty tomik, dla Katarzyny to debiut. Sonety na dwa głosy to publikacja konstantynowskiego Wydawnictwa Bernard Cichosz.
Książkę w nakładzie 1000 egz. wydrukowała zgierska firma StarCo, ISBN 978-83-62101-05-4
Projekt okładki: Katarzyna Wielgus, zdjęcie na okładce: Włodzimierz Ślasko