Pierwsze były "WIADOMOŚCI - 43bis"

Pierwszy numer "WIADOMOŚCI - 43bis" nosi datę 13 grudnia 1989 roku. W podtytule wtedy było to jeszcze PISMO CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW NSZZ "SOLIDARNOŚĆ", ale zakładano, że będzie zajmować się sprawami Konstantynowa Łódzkiego i wszystkich jego mieszkańców. W stopce od numeru 7, a w podtytule od numeru 37 gazeta stała się PISMEM LOKALNYM - UKAZUJĄCYM SIĘ TRZYNASTEGO I OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA. Dzisiaj jest chyba najstarszą w województwie łódzkim (a może w kraju) gazetą lokalną w III RP, ale już po kilku latach obecności na rynku wydawniczym, w łódzkiej telewizji w swoim cyklicznym programie goszcząc Bernarda Cichosza, obok redaktorów poważnych łódzkich tytułów, Wojciech Słodkowski o "WIADOMOŚCIACH - 43bis" powiedział (wtedy raczej proroczo?): gazeta - legenda.

Z czasem pojawiały się dodatki, później zarejestrowane jako autonomiczne pisma. Od Bożego Narodzenia 1993 roku "WIADOMOŚCI - 43bis" wzbogacił "SUPLEMENT 43bis", a od 13 sierpnia 1995 roku - dodatek samorządowy "BIULETYN 43bis". W styczniu 1996 roku pojawił się "EX LIBRIS 43bis" (KONSTANTYNÓW KULTURALNY), a 27 marca 1998 roku - "EKSPRES - 43bis" (NIEREGULARNY INFORMATOR MIEJSKI).

Wydawana przez Bernarda Cichosza, lokalna prasa ulega ciągłym przemianom, a w Internecie pojawiła się po raz pierwszy już w wakacje roku 1998 (www.polska.lex.pl/prasa/43bis). Dzisiaj po blisko dwudziestu latach obecności na konstantynowskim rynku przeobrażone pisma mają zmienione podtytuły. "EX LIBRIS 43bis" to kilkunastostronicowy (12 lub 16) miesięcznik zajmujący się tylko kulturą. "SUPLEMENT" to też miesięcznik w dalszym ciągu omawiający w każdym numerze inny temat. "BIULETYN 43bis" ma podtytuł NIEREGULARNY INFORMATOR MIEJSKI (ale ukazuje się raz pod koniec miesiąca poprzedzając sesję rady miejskiej), a "EKSPRES 43bis" to nieregularny BŁYSKAWICZNY INFORMATOR MIEJSKI, który już niekiedy bywał dziennikiem, bo ukazywał się kilka razy w tygodniu.

"WIADOMOŚCI" zwiększyły ilość stron od 2 do 16 (niekiedy do 20). Ta ostatnia gazeta z kolorowymi okładkami) od pewnego czasu ma praktycznie ok. 60 stron, bo we wspólnym grzbiecie ma zawsze wszyte cztery wcześniej wymienione tytuły, chociaż każdy z nich ukazuje się też autonomicznie.

Poszczególnym gazetom zdarzało się już kilka razy przekroczyć nakład 5000 egzemplarzy, ale było to przy sprzyjających okolicznościach. Od lat nakład WIADOMOŚCI i EKSPRESU utrzymuje się na poziomie po 1100 - 2100 egz., a łączny jednorazowy nakład wszystkich pięciu tytułów to zawsze ponad 6 tys. egz. Wpływy ze sprzedaży "Wiadomości - 43bis" nie pokrywają kosztów druku (pozostałe czasopisma są bezpłatne). Reklamy jednak pozwalają na dofinansowanie książek WYDAWNICTWA BERNARD CICHOSZ.

Wszystkie pisma zawierają w zdecydowanej większości publikacje o Konstantynowie lub w jakiś sposób odnoszące się do miasta i przeznaczone są głównie dla konstantynowian. Niewielka część nakładu gazet trafia do Łodzi, Lutomierska i Kazimierza.

Bernard CICHOSZ, wydawca i redaktor naczelny tych pism (od powstania do dzisiaj) redaguje również, ukazujące się od pewnego czasu tylko w internecie, pismo Zjednoczenia Chrześcijańsko - Narodowego (Region Łódzki) "Oblicze" (www.oblicze.stt.pl). Jest on też redaktorem naczelnym nieregularnie drukowanych pism politycznych: "ZChN KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI" oraz "ChRS KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI". Ten drugi tytuł ma swoją wzbogaconą aktualnościami wersję elektroniczną (www.chrs.konstantynow.stt.pl). Kilka internetowych gazet: "ChRS Pabianice" (www.chrs.pabianice.stt.pl), "ChRS Lutomiersk" (www.chrs.lutomiersk.stt.pl), "ChRS Łask" (www.chrs. lask.stt.pl), "ChRS Bełchatów" (www.chrs.belchatow.stt.pl) oraz Inicjatywa Trzech Króli (www.trzechkroli.pl) redaguje też Bernard Cichosz. Czasowo nie ukazują się jego "Telewizyjne Wiadomości - 43bis" (Multimedia zawiesiły emisję lokalnego programu w "kablówce"), a za zakończone ostatecznie należy uznać ukazywanie się Biuletynu Informacyjnego Samorządu (drukiem i w Internecie). BIS w Internecie był jeszcze do wiosny 2008 roku.

Całe redakcje wszystkich wspomnianych czasopism to właściwie jedna osoba (poza opisanymi gazetami w okresie powstawania nowej wersji "43bis" w Konstantynowie ukazują się jeszcze miesięczniki: "Kurier GCI" wydawany przez Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim oraz "Miedzy Blokami" edytowany przez Konstantynowską Spółdzielnię Mieszkaniową). Nie znaczy to, że nikt inny nic nie zrobił w czasopismach redagowanych przez Bernarda Cichosza. Teksty nie napisane przez redaktora naczelnego zdarzają się w pismach sporadycznie, ale systematycznie pojawiają się "obce" rysunki Grzegorza Szafulery i zdjęcia Grzegorza Sasko. Kiedyś bardzo często reprodukowane były prace szczecińskiego rysownika Arkadiusza Gacparskiego, dzisiaj goszczącego na stałe tylko z rysunkiem tramwajarza głoszącego hasło firmowe BEZ 43BIS ANI RUSZ! Ten rysunek wykonany według pomysłu Bernarda Cichosza, teraz w "dymkach" zamieszcza najkrótsze uwagi naczelnego do jego artykułów. Podobnie rysunek Joanny Olejniczak z pieskiem zagościł na stałe na trzeciej stronie "Wiadomości - 43bis". Bisio cytując nieznanego czytelnikom, swojego pana komentuje bieżące fakty w Konstantynowie.

Dziennik internetowy "43bis" (www.43bis.media.pl) jest nową wersją funkcjonującej do wakacji 2008 roku strony pod tym samym adresem. Ma już on nie być elektronicznym zapisem pięciu drukowanych gazet: WIADOMOŚCI - 43bis, SUPLEMENTU 43bis, BIULETYNU 43bis, EX LIBRISU 43bis i EKSPRESU 43bis, ale będzie również zawierał teksty z wspomnianych tytułów (lub przygotowane do publikacji w nich), jednak w zmienionym samoistnym układzie. Winietka dziennika internetowego "43bis" to kompilacja kadrów: przerobionego przez nas rysunku firmowego wykonanego przez Arkadiusza Gacparskiego, historycznego tramwaju zobrazowanego przez Grzegorza Szafulerę i fotografii zrobionej przez Bernarda Cichosza.