Bez Internetu ani rusz

Od dwudziestu lat z drukowanej dokumentacji korzysta wielu konstantynowian (czasem też łodzian), którzy odwiedzają redakcję poszukując materiałów do prac dyplomowych i wszelkich innych publikacji. Na pewno wielokrotnie korzystali z niej autorzy monografii naszego miasta. Prof. Maria Nartonowicz-Kot, która kierowała zespołem autorów wyczerpanej już książki KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI. DZIEJE MIASTA zauważyła nawet, że nazwisko redaktora „WIADOMOŚCI - 43bis” jest najwięcej razy (23) wymienione w indeksie wspomnianej pracy. Po sprawdzeniu okazało się, że jednak założyciel miasta Mikołaj Krzywiec-Okołowicz jest wymieniony o trzy razy więcej.

Wszystkie archiwalne egzemplarze gazet drukowanych znajdują się w bibliotece miejskiej, powiatowej i w Gminnym Centrum Informacji. Od początku ukazywania się pism wszystkimi archiwalnymi egzemplarzami dysponują łódzkie placówki: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego i Biblioteka Wojewódzka oraz wszystkie w kraju upoważnione do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych.

Od dziesięciu lat materiały z prasy drukowanej są już łatwo dostępne dla każdego na wszystkich kontynentach. Dziennik internetowy „43bis” dotrze wszędzie...

Bernard Cichosz