Redaktor naczelny

Redaktor naczelny

Bernard Cichosz (rys. Arkadiusz Gacparski)

Bernard Cichosz - z zawodu mgr inżynier elektryk, z praktyki wydawca, dziennikarz, fotoreporter.
Urodził się 10.07.1950 roku w Działdowie. Ukończył tam LO i potem Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. W wyuczonym zawodzie pracował do 1995 roku. Wcześniej w roku 1989 rozpoczął w Konstantynowie Łódzkim wydawanie lokalnej prasy. Teraz, po zaprzestaniu pracy w wyuczonym zawodzie, jest wydawcą, dziennikarzem, fotoreporterem, ale przede wszystkim rzecznikiem prasowym burmistrza Konstantynowa Łódzkiego.

 

W momencie uruchamiania zmodyfikowanej wersji tej strony (24.10.2008) Bernard Cichosz jest redaktorem naczelnym poniższych tytułów (chronologicznie według daty ukazania się pierwszego numeru):
© „WIADOMOŚCI - 43bis"

Pismo lokalne - ukazuje się od 13 grudnia 1989 roku (ISSN 1232 - 0773, dwutygodnik, pismo lokalne - ukazuje się od 13 grudnia 1989 roku);
© „SUPLEMENT 43bis"

(ISSN 1232 - 0781, miesięcznik monotematyczny - ukazuje się od grudnia 1993 roku);
© „BIULETYN 43bis"

Nieregularny Informator Samorządowy (ISSN 1425 - 4972, raz w miesiącu - ukazuje się od 13 sierpnia 1995 roku);
© „EX LIBRIS 43bis"

Konstantynów Kulturalny (ISSN 1426 - 0778, miesięcznik kulturalny - ukazuje się od stycznia 1996 roku);
© „EKSPRES 43bis"

Błyskawiczny Informator Miejski (ISSN 1505 - 4756, minimum raz w miesiącu do kilku razy w tygodniu - ukazuje się od 27 marca 1998 roku);
© „43bis"

Dziennik Internetowy (ISSN 2080-5829, ukazuje się od 1 lipca 1998 r., formalnie jako dziennik zarejestrowany w sądzie - 18 stycznia 2002 roku, numeracja w portalu pojawiła się 31 grudnia 2010)
oraz

tytułów niezarejestrowanych w sądzie:
© „ChRS Konstantynów Łódzki”

(pismo nieregularne - ukazuje się od 11 grudnia 2004);
© „ZChN Konstantynów Łódzki”

(pismo nieregularne - ukazuje się od 3 lipca 2006).
Nakłady, zarejestrowanych w sądzie gazet drukowanych, wynoszą: 1100 do 5100 egz.
Ponadto, poza dziennikiem internetowym „43bis”, Bernard Cichosz redaguje tytuły ukazujące się tylko w Internecie: „Oblicze”, „ChRS Pabianice”, „ChRS Bełchatów”, „ChRS Lutomiersk”.

 

Wyróżnienia

za działalność dziennikarską i edytorską:
■ Przyjaciel „Gazety Lutomierskiej” - za pomoc przy powstawaniu i popularyzację pisma, 1.01.1997;

■ Dyplom za ofiarność na rzecz obrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci przyznany przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w dowód wdzięczności za zaangażowanie w obronę życia dzieci poczętych, 16.02.2004. Wydanie naszej gazety (poświęcone obronie życia) miało, po raz pierwszy, nakład ponad 5 tys. egz.;

■ Przyjaciel Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia - za życzliwość i wieloletnią współpracę, 9.10.2004;

■ Srebrna Odznaka Związku Piłki Ręcznej w Polsce - za zasługi dla rozwoju piłki ręcznej, 9.11.2004 (Bernard Cichosz jest też posiadaczem Złotej Honorowej Odznaki Polskiego Związku Koszykówki, ale w tym przypadku zasługi w minimalnym stopniu wiązały się z propagowaniem sportu na łamach gazet);

■ „Gwiazdka z nieba" - za dostrzeganie, promowanie i publikowanie twórczości członków Konstantynowskiego Klubu Literackiego CONSTANS, 3.03.2008;

■ Tytuł „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego” przyznany przez Radę Miejską w Konstantynowie Łódzkim - za wieloletnią działalność dziennikarską, fotoreporterską i wydawniczą oraz za inicjowanie wielu udanych przedsięwzięć promujących Konstantynów Łódzki, 25.02.2010 (wręczono 1.03.2010);

■ Dyplom Związku Harcerstwa Polskiego (Hufiec Konstantynów Łódzki im. Janusza Korczaka) z podziękowaniem od zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów;

■ Złota Odznaka Związku Piłki Ręcznej w Polsce - za zasługi dla rozwoju piłki ręcznej, 24.10.2011 (wręczono 5.03.2012);

■ Redagowany jednoosobowo przez Bernarda Cichosza portal „43bis" (www.43bis.media.pl) został laureatem konkursu „Polski Internet 2011” w kategorii PORTALE INFORMACYJNE, 20.01.2012;

■ Odznaka Honorowa w uznaniu zasług w działaniach na rzecz przywrócenia wolnego w Święto Objawienia Pańskiego i narodowych tradycji jego obchodów w naszej Ojczyźnie przyznana przez Stowarzyszenie „Powrót Trzech Króli” (wręczono 16.06.2012).

■ Złoty Krzyż Zasługi, 17.01.2013 (wręczono 4.03.2013).

■ „Gwiazdka z nieba" (po raz drugi) - za serce dla poezji, dostrzeganie lokalnych twórców, hojność i nieustanne wspieranie członków Konstantynowskiego Klubu Literackiego CONSTANS w Podróży Poetyckiej, 5.09.2013;

Ponadto

■ Medal za Zasługi w Walce o Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 - 4 VI 1989 (oraz dyplom z datą 13.12.2001) otrzymany od Jerzego Kropiwnickiego - to wyróżnienie Bernard Cichosz bardzo ceni. Otrzymał je m.in. za kolportaż prasy, ale nie swojej, była to prasa podziemna stanu wojennego.