• https://OPTYKOKULISTA Praca w salonie optycznym
 • https://SPONSOR PREMIUM Sponsor KAS-y
 • https://KOMUNIKACJAPabianice BUS 3 LINIA ES-KA-ES: Konstantynów Łódzki - Pabianice
 • https://KOMUNIKACJAPabianice BUS LINIA Szadek - Łódź
 • https://Millennium Trwa REKRUTACJA do LOdD
 • BO 2018 III edycja, 2018
 • Igrzyska Olimpijskie PKOl
 • Dołącz do nas na Facebooku Bernard Cichosz, red. nacz. "43bis"
 • X Bieg Wdzięczności ZDJĘCIA
 • GRUDZIEŃ 1970 Przemówienie PREZYDENTA Andrzeja Dudy o świcie w Gdyni-Stocznia wejdzie do historii Polski. Każdy patriota powinien go wysłuchać! (Krzysztof Wyszkowski)
 • Radio Maryja 25 lat na antenie
 • https://Big Ben NIEPLANOWANE
 • LIRYKA, LIRYKA… Słowa i muzyka LIRYKA, LIRYKA...
  Słowa i muzyka
 • Szczególna misja europosła Ks. prof. Czesław S. Bartnik Szczególna misja europosła
Wiadomości
2021-03-02
Zniszczyć KAS-ę! Zgarnąć kasę…

Zniszczyć KAS-ę! Zgarnąć kasę…

========================szept krzykacza

■ W ostatnich dniach najważniejszym tematem poruszanym w gminie (nie tylko w środowisku sportowym) jest podział dotacji gminnych dla klubów sportowych.
Skutki podziału tak znacznie różnicującego kwoty dla poszczególnych klubów (na jednego zawodnika) bezpośrednio odczują przede wszystkim rodzice dzieci uprawiających sport w naszych konstantynowskich klubach.
Ta osoba, która zdecydowała o takim „sprawiedliwym” i „logicznym” podziale pieniędzy całej wspólnoty samorządowej może oczekiwać rozliczenia z tej decyzji w roku 2023 przy urnach wyborczych. Tam już będzie obowiązywała demokracja bezpośrednia, a nie pośrednia (zresztą wypaczona) jak, to ma miejsce w Konstantynowskiej Radzie Sportu. Skandaliczną pomyłkę (o ile to pomyłka) można jeszcze naprawić …

   Konstantynowska Akademia Sportu w roku 2021 otrzymała od gminy najniższą dotację na zawodnika zgłoszonego do rywalizacji mistrzowskiej (nie tylko wśród sekcji prowadzących gry zespołowe, ale w ogóle wszystkich dotowanych sekcji).
   Rozwój KAS-y powinien budzić podziw. I budzi, ale nie u wszystkich. Dlaczego? Oczywiście, chodzi o pieniądze, które przy sprawiedliwym podziale przysługują najliczniejszej sekcji w gminie. Pamiętajmy, że w grach zespołowych mężczyźni i kobiety tworzą odrębne sekcje, co zresztą potwierdził burmistrz powołując do Konstantynowskiej Rady Sportu przedstawiciela piłki nożnej kobiet z KKS Włókniarz. Wprawdzie nie o to mu chodziło tylko o poprawę funkcjonowania demokracji w KRS, ale liczą się fakty, a nie intencje. Z wniosku KAS-y o dotację na rok 2021 dowiadujemy się, ze liczba zawodników zgłoszonych do rozgrywek to 141. To wyraźnie więcej aniżeli drugi na liście KKS Włókniarz (105). Dokumentując rozwój KAS-y podajemy liczbę zawodników tego klubu w kolejnych latach (od 2017 do 2021): 60, 85, 100, 130, 141.
   Przy podziale dotacji w r. 2016 KAS nie była w ogóle brana pod uwagę, bo nie miała zespołu seniorów. W r. 2021 jest dyskryminowana, bo ma zespół seniorów (na dodatek z istotnym osiągnięciem sportowym, jedynym tej rangi wśród konstantynowskich zespołów piłkarskich).
W r. 2016 nieotrzymanie kilkutysięcznego wsparcia mogło zablokować rozwój KAS-y.
W następnych latach wsparcie, na jakie wówczas zasługiwała KAS było niższe, co najmniej o kilkanaście tysięcy, ale wówczas w pełni obowiązywało widzimisię (kryteria podziału dotacji praktycznie nie były ujęte w żadnym akcie prawnym). W r. 2021 wprowadzono pewne zasady, ale trudno uznać je za kryteria. Widzimisię, więc można stosować dalej, tylko wymaga to ekwilibrystyki. Ekwilibrystyka wymaga jednak zręczności, której zabrakło przy podziale dotacji na rok 2021. Trudno, więc uzasadnić „sprawiedliwy” i „logiczny” podział pieniędzy.

 

   Czy niesprawiedliwy od kilku lat podział dotacji ma zniszczyć najszybciej rozwijający się klub w gminie? Czy ma zniechęcić rodziców do zapisywania dzieci do tej sekcji? Na razie, sekcja piłki nożnej mężczyzn w tym klubie rozwija się i dziś jest najliczniejsza w mieście. Zapewne tegoroczny bezsensowny, dyletancki system naliczania środków (nieumocowany aktem prawnym!) też nie przeszkodzi w rozwoju klubu.
   KAS jest popularna, przybywa jej członków. KAS jest silną sekcją (liczba zawodników zgłoszonych do rozgrywek jest najlepszą miarą, ale pozyskiwane środki pozabudżetowe też o tym świadczą).
Najsilniejszej do niedawna sekcji piłki nożnej w KKS Włókniarz już nie przeszkadzają nowe, małe sekcje, które po raz pierwszy gmina szczodrze zasiliła pieniędzmi. One są i pozostaną słabe, ale przydadzą się, jako sojusznicy w walce z silnym. Silny musi mieć wielu przeciwników, może wtedy polegnie. Na razie na to się nie zanosi. I to budzi ogromną złość osób wspierających słabszych.

Czy podziw dla sprawności i sukcesu innych warto wyrażać własną agresją i nienawiścią?

   Grube nici były potrzebne do uszycia zasłon kryjących zakulisowe działania prowadzące do odwołania szefa KRS. Zza kulis do dziś wydobywa się jednak zapach nienawistnej mściwości. Inspiratorzy zapomnieli nałożyć białe rękawiczki do tej prymitywnej operacji i ślady na dłoniach pozostaną na zawsze.
   Po raz pierwszy tak zdecydowanie staję tu w obronie wyraźnie pokrzywdzonego (już po raz piąty!). Nie ma znaczenia, że jest to KAS. I nie ma znaczenia, że działacze KAS-y (i jeszcze innego konstantynowskiego klubu) do redakcji „43bis” niesłusznie kierowali przykre słowa za redakcyjną troskę (nie po ich myśli) o cały konstantynowski sport. Zainteresowani dobrze wiedzą, o co chodzi, ale na ten temat napiszę jeszcze tylko jedno następne zdanie. W pewnym momencie KAS odmówiła współpracy z redakcją, bo nie mogła znieść, że przedstawiciel innego klubu obraża redaktora naczelnego „43bis”, a ten nie reaguje (zasadą naczelnego jest unikanie polemiki w mediach społecznościowych, a zwłaszcza w odniesieniu do komentarzy nie na temat poruszany w artykule).
I nie ma znaczenia, że naczelny „43bis” najbardziej został uhonorowany przez działaczy KKS Włókniarz. Nawet w tej sytuacji, kiedy największym beneficjentem krzywdy innych jest właśnie KKS Włókniarz, milczeć nie wolno.
Przed składaniem wniosków o dotację niejednokrotnie niżej podpisany służył radą Włókniarzowi (piłka ręczna), Liderowi (piłka siatkowa), KTS (snooker), aby dobrze zadbali o interes swojego klubu. Trochę czasu (z oczekiwanym skutkiem) poświęcił on też dla dobra łódzkiego UKS Volley 34 (korespondencja do Instytutu Sportu, PZPS, ŁZPS i wspomnianego klubu), który przez swoją niestaranność w klasyfikacji SSM znalazł się o ponad 100 pozycji niżej, aniżeli powinien.
Przy tej okazji apel do naszych konstantynowskich klubów. W zgłoszeniach do zawodów i protokołach zawodów używajcie Państwo zawsze dokładnie wpisanej jednolitej wersji nazwy klubu (właśnie Volley 34 używał dwóch wersji nazwy: skróconej i pełnej).
   Analizując przyznane dotacje kluby porównują otrzymaną ostatnią kwotę do otrzymanej poprzednio. A co to ma do rzeczy?
Porównajmy, dla obnażenia absurdalnego podziału dotacji, najistotniejsze dane dot. gier zespołowych. Zastanówmy się czy podział środków na 2021 można uznać za sprawiedliwy i w ogóle logiczny.

■ RANKING GMINNEJ DOTACJI NA ZAWODNIKA ZGŁOSZONEGO DO ROZGRYWEK
(w grach zespołowych):
– 1 440,00 zł KKS Włókniarz (piłka ręczna mężczyzn) 57 600,00 zł (zawodnicy: 60);
– 1 028,57 SKS Progres (piłka nożna mężczyzn) 14 400,00 zł (zawodnicy: 14);
– 1 024,19 zł UKS Lider (piłka siatkowa kobiet) 63 500,00 zł (zawodnicy: 62);
– 625,00 zł (maks.) KKS Włókniarz (piłka nożna kobiet) maks. 25 000,00 zł (zawodnicy: 40);
– 490,48 zł (min.) KKS Włókniarz (piłka nożna mężczyzn) min. 51 500,00 zł (zawodnicy: 105);
– 265,25 zł KAS (piłka nożna mężczyzn) 37 400,00 zł (zawodnicy: 141).
   Trzeba zaznaczyć, iż spośród powyższych podmiotów jedynie KAS w roku 2020 odniosła znaczący sukces.

   Skutki takiego podziału dotacji bezpośrednio odczują przede wszystkim rodzice dzieci uprawiających sport w naszych konstantynowskich klubach.
Ta osoba, która zdecydowała o takim „sprawiedliwym” i „logicznym” podziale pieniędzy całej wspólnoty samorządowej będzie rozliczana w roku 2023 przy urnach wyborczych. Tam już będzie obowiązywała demokracja bezpośrednia, a nie pośrednia (zresztą wypaczona) jak, to ma miejsce w Konstantynowskiej Radzie Sportu. Skandaliczną pomyłkę (o ile to pomyłka) można jeszcze naprawić …
Bernard Cichosz

Pozostałe informacje

 
2021-04-15
KAS podejmie GKS Ksawerów

KAS podejmie GKS Ksawerów

PIŁKA NOŻNA Klasa okręgowa grupa I (Łódź)
 
2021-04-14
Poparcie dla wiceministra pos. Tomasza Rzymkowskiego

Poparcie dla wiceministra
pos. Tomasza Rzymkowskiego

Stanowisko IGR
 
2021-04-14
Jest praca

Jest praca

Spółka AKWEDUKT MP zatrudni Panią (chętnie emerytkę) do sprzątania 3 godziny dziennie (poniedziałek-piątek). Umowa Zlecenie z pełnym oskładkowaniem.
Adres: Konstantynów Łódzki ul. Niesięcin 11, tel.: 601 303 887.

 
2021-04-13
Przegrana KAS-y z Sokołem II

Przegrana KAS-y z Sokołem II

PIŁKA NOŻNA Klasa okręgowa grupa I (Łódź)
 
2021-04-13
Wywieśmy flagę narodową

Wywieśmy flagę narodową

Święto Chrztu Polski, 14 kwietnia

W środę (14 kwietnia) Święto Chrztu Polski. Wywieśmy flagi narodowe. Święto Chrztu Polski jest nowym świętem państwowym, obchodzonym od 2019 roku.
U S T A W A
z dnia 22 lutego 2019 r.o ustanowieniu Święta Chrztu Polski
W celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego, uchwala się co następuje:
Art.1.
Dzień 14 kwietnia ustanawia się Świętem Chrztu Polski.
Art.2.
Święto Chrztu Polski jest świętem państwowym.
Art.3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda
(Dziennik Ustaw 2019 r. poz. 656

 
2021-04-13
Zbrodnia Katyńska

Zbrodnia Katyńska

Zagłada polskich elit. Sowieci zamordowali 22 tysiące obywateli Rzeczypospoltej.

81. rocznica Zbrodni Katyńskiej. IPN oddaje hołd ofiarom sowieckiego mordu
13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Ludobójstwo, dokonane przez funkcjonariuszy NKWD na blisko 22 tys. obywatelach II Rzeczypospolitej, do dziś pozostaje niezabliźnioną raną. Wśród nich było 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych na terenach okupowanych przez ZSRS.
Cały artykuł>>>

 

 

 

 
2021-04-12
KAS zagra we wtorek

KAS zagra we wtorek

PIŁKA NOŻNA Klasa okręgowa grupa I (Łódź)
 
2021-04-10
Szczypiorniści walczą o piąte miejsce

Szczypiorniści walczą
o piąte miejsce

PIŁKA RĘCZNA II liga mężczyzn, grupa finałowa (IIIF)
 
2021-04-10
Numer telefonu Policji

Numer telefonu Policji

Policja ma swój specjalny numer kierunkowy – 47
 
2021-04-09
Trener Osiedlowy w 2022

Trener Osiedlowy w 2022

V edycja projektu Trener Osiedlowy dla Juniora i Seniora dopiero w roku 2022.

   Radny Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Dariusz Stelmasiak, autor projektu Trener Osiedlowy dla Juniora i Seniora niedawno poinformował, że wystąpił do władz miasta, aby realizacja V edycji projektu Trener Osiedlowy dla Juniora i Seniora została przełożona na rok 2022 (ze względu na trwającą pandemię Covid-19). W projekcie nie zabraknie zajęć dla przedszkolaków, wakacyjnych turniejów i treningów na orliku przy SP nr 5 oraz wycieczek dla dzieci, dla seniorów i oczywiście pikniku rodzinnego „Zakończenie Lata z Trenerem Osiedlowym”.
BC

 
2021-04-08
RIO: błędów w zapisach księgowych nie można poprawiać przy użyciu korektora

RIO: błędów w zapisach księgowych nie można poprawiać przy użyciu korektora

PRZEDRUK
 
2021-04-07
Jest praca w salonie optycznym

Jest praca w salonie optycznym

   Jest miejsce pracy dla osoby do obsługi w salonie optycznym (Konstantynów Łódzki, ul. Sucharskiego 2, tel. 508 232 666).

   W lewej szpalcie baner linkujący do fanpage’a firmy.

 
2021-04-07
Najdrożej w Konstantynowie Łódzkim

Najdrożej w Konstantynowie Łódzkim

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021.
 
2021-04-07
Nawet nie zdążył wziąć gitary

Nawet nie zdążył wziąć gitary

Krzysztofa Klenczona wspomina Jerzy Skrzypczyk: W sześciu strunach zaklęta muzyka.
 
2021-04-07
40 lat temu zmarł Krzysztof Klenczon

40 lat temu zmarł Krzysztof Klenczon

Polski kompozytor, wokalista i gitarzysta muzyki rockowej (14.01.1942, Pułtusk – 7.04.1981 Chicago)
 
2021-04-06
Litewska Grupa VMG sponsorem KAS-y

Litewska Grupa VMG sponsorem KAS-y

Konstantynowska Akademia Sportu ma nowego sponsora premium.
 
2021-04-05
Krzysztof Krawczyk nie żyje

Krzysztof Krawczyk nie żyje

8.09.1946, Katowice – 5.04.2021, Łódź

Zmarł wybitny piosenkarz Krzysztof Krawczyk. Artysta podkreślał, że w życiu wiele zawdzięczał Bogu i Matce Bożej.
Smutek. Żal. Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie a Światłość Wiekuista niechaj Mu Świeci
(Z Facebooka: Zofia Romanowska)
 

 
2021-04-05
Otwórzcie drzwi Chrystusowi do tej naszej trudnej współczesności

Otwórzcie drzwi Chrystusowi
do tej naszej trudnej współczesności

Wielkanoc 2021
 
2021-04-05
Życzenia od Burmistrza

Życzenia od Burmistrza

OGŁOSZENIE PŁATNE
 
2021-04-04
Chrystus zmartwychwstał!

Chrystus zmartwychwstał!

Wielkanoc 2021

 


 

 

 

Radości, pokoju i nadziei życzy Redakcja „43bis”.
 

 

 

 

Na zdj.: Zmartwychwstanie – fragment Ołtarza z Wurzach, ok. 1430. Berlin, Gemäldegalerie

 
2021-04-04
Nocą i w święta

Nocą i w święta

Pomoc medyczna dla konstantynowian

■ Od 1 stycznia 2021 nocna i świąteczna pomoc medyczna dla konstantynowian:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Pabianice
ul. Jana Pawła II 68, tel. 42 225-36-13.
  
Od początku roku 2021 pomoc medyczna nie jest już świadczona w konstantynowskim SPZOZ. Teraz konstantynowianie mogą ją uzyskać w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. Pabianice ul. Jana Pawła II 68, tel. 42 225-36-13.
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Łódzkiem >>>
BC

<Aktualizacja: 2021-04-06>

 
2021-04-04
Noc 4/5 kwietnia (niedziela/poniedziałek) bez N9

Noc 4/5 kwietnia (niedziela/poniedziałek) bez N9

Kursowanie linii N9 w okresie świątecznym
 
2021-04-03
Byliśmy wrogami systemu i tak nas traktowano

Byliśmy wrogami systemu i tak nas traktowano

„Tygodnik Solidarność" ma 40 lat
 
2021-04-02
Od Andersena do Norwida

Od Andersena do Norwida

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, 2 kwietnia

   W dniu rocznicy urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena (2.04.1805), od roku 1967, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Andersen to jeden z najsłynniejszych baśniopisarzy w dziejach. Jego cudowne „Baśnie" z ilustracjami Jana Marcina Szancera kojarzą mi się z moim dzieciństwem.
   „Baśnie" J. Ch. Andersena to moja pierwsza książka (przed ok. 65 laty), prezent od brata Ładysława. Kilka lat później moja siostra śp. Elżbieta podarowała mi „Małą encyklopedię powszechną PWN”, a potem brat Jerzy przybliżył mi wielkość Norwida. Rodzicom, w międzyczasie, zawdzięczam pierwszą lekturę „Trylogii” Sienkiewicza.
BC

 
2021-04-02
Wielki Piątek

Wielki Piątek

Z Twittera: Sikorka#BabiesLivesMatter@jotwube148

Nie można w pełni cieszyć się w Niedzielę Zmartwychwstania, jeśli nie zagłębi się w Mękę Chrystusa w Wielki Piątek...

 
 
 • https://SPONSOR PREMIUM # WASZE GROBY W NASZYCH SERCACH
 • https://szkolawlodzi.jezuici Szkoła Podstawowa im. św. Ignacego Loyoli w Łodzi
 • Katalogi IPN Katalogi IPN
 • Inwentarz archiwalny IPN Inwentarz archiwalny IPN
 • Przemysław Gintrowski Jeszcze dzień Jeszcze dzień