• EURO2016
 • ME Londyn 2016
 • WYNIKI X Biegu Wdzięczności WYNIKI X BIEGU WDZIĘCZNOŚCI
 • eurohandballpoland2016
 • nszz-solidarnosc
 • IX Bieg Wdzięczności
 • Obwody 2015 Obwody głosowania
 • Dla Niepodległej
 • konstantynow-lodzki-nasze-miasto
 • Radosław Radwański Bezzwrotne 60 mln zł dla naszego miasta
 • VIII Bieg Wdzięczności WYNIKI: 5 km
 • WYNIKI: 1200 m WYNIKI: 1200 m
 • jan-pawel-ii-i-jan-xxiii-zostali-swietymi
 • WIELKI BILET 2014 FOT WIELKI BILET 2014
 • LO studniówka LO ZDJĘCIA
 • Zapal światło wolności
 • SKARGA do MAiC w sprawie TV TRWAM
 • Wydawnictwo Bernard Cichosz
 • Tydzień Patriotyczny w Łodzi
 • http://www.basen-konstantynow.pl/ WYNIKI
 • Obudź się Polsko
 • PKS
Archiwum :
2017-06-27
XXXVII sesja Rady Powiatu

XXXVII sesja Rady Powiatu

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 28 czerwca 2017 (środa) 10:00
 
2017-06-23
Tramwaj 43A inaczej

Tramwaj 43A inaczej

Z KOMUNIKATU MPK Łódź 118/17 i 120/17
 
2017-06-21
XXXIV sesja Rady Miejskiej

XXXIV sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 22 czerwca 2017 roku (czwartek) 13:00
 
2017-06-20
Bez wody

Bez wody

Konstantynów Łódzki, 21/22.06.2017 (środa/czwartek) godz. 22:00÷3:00

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z trwającą modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Ignacewie wystąpią ograniczenia w dostawie wody w nocy z środy na czwartek, 21/22 czerwca 2017 r., w godz. 22:00÷3:00.
Za utrudnienia związane z brakiem wody Przedsiębiorstwo przeprasza konstantynowian.

 

 
2017-06-19
Happening profilaktyczny

Happening profilaktyczny

20 czerwca 2017 (wtorek) 10:00
 
2017-06-16
Sesja RM 22 czerwca 2017

Sesja RM 22 czerwca 2017

Rada Miejska będzie obradować w przedostatni czwartek miesiąca.

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim odbędzie się 22 czerwca 2017, czyli w przedostatni czwartek miesiąca, a nie jak zazwyczaj w ostatni. Początek o godz. 13:00. Wkrótce proponowany porządek obrad XXXIV sesji.
 

 
2017-06-15
ŁUW zaprasza w sobotę 24.06.2017

ŁUW zaprasza w sobotę 24.06.2017

Łódzki Urząd Wojewódzki nieczynny: 16.06.2017; czynny: 24.06.2017 (sobota) 8:00-16:00

W piątek, 16 czerwca 2017 Łódzki Urząd Wojewódzki będzie nieczynny. Wolny dzień w ŁUW zostanie odpracowany za tydzień w sobotę, 24 czerwca 2017 w godzinach 8:00-16:00.
 

 
2017-06-14
Z parafii Świętego Józefa Robotnika

Z parafii Świętego Józefa Robotnika

Procesja w Boże Ciało (15 czerwca 2017) wyruszy po Mszy św. odprawianej o godz. 9:15

PRZYPOMINAMY:

Święto Bożego Ciała w roku 2017 obchodzimy 15 czerwca. Tego dnia – liturgią, procesją, pieśnią – czci się Eucharystię. Na ulicach wszystkich miast i wsi od niepamiętnych czasów jest wielbiony Najświętszy Sakrament. W naszym mieście po Mszy św. (odprawianej o godz. 9:15 w kościele Świętego Józefa Robotnika) procesja wyruszy ok. godz. 10.15 i przejdzie następującymi ulicami:
Daszyńskiego, Sadowa (pierwszy ołtarz przy targowisku), ks. Czernika, Zgierska (obok kościoła Narodzenia NMP), Łaska (do kościoła Miłosierdzia Bożego).
 

 
2017-06-13
Bilety z rabatem

Bilety z rabatem

Oferta specjalna dla NSZZ „Solidarność” na mecze Ligi Światowej siatkarzy: FIBV Volleyball World League 2017
 
2017-06-10
Piłkarze kończą sezon

Piłkarze kończą sezon

PIŁKA NOŻNA Łódzka Klasa Okręgowa i Klasa B grupa: Łódź

Zmiana terminu spotkań

♦ Ostatni mecz sezonu KKS Włókniarz zagra u siebie z LKS Rosanów 14 czerwca (środa) o godz. 19:00
♦ Ostatni mecz sezonu KAS zagra u siebie ze Strugą Dobieszków 11 czerwca (niedziela) o godz. 13:30

 

 
2017-06-08
Radna Gabriela Szczepaniak zaprasza

Radna Gabriela Szczepaniak zaprasza

8 czerwca 2017 roku (czwartek) 18:00, Restauracja Zacisze ul. Dolna 37
 
2017-06-06
Waldemar Krenc w TV Toya

Waldemar Krenc w TV Toya

6 czerwca 2017 (wtorek) 18:30

We wtorek, 6 czerwca 2017 w TV Toya w programie „Bez etatu" odbędzie się debata na temat rynku pracy, w której będzie uczestniczył przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność" Waldemar Krenc. Początek debaty o godzinie 18:30. Zapraszamy do oglądania.
 

 
2017-06-05
Mogą być włączone syreny

Mogą być włączone syreny

Trening systemu wykrywania i alarmowania: 6 czerwca 2017 (9:00-18:00) i 7 czerwca 2017 (9:00-14:00)
 
 • Kontakt
 • Szept krzykacza
 • Egzemplarz obowiązkowy

  Dz. U.  z 1996 r. nr 152 poz. 722
  USTAWA

  z dnia 7 listopada 1996 r.

  o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

  (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1996 r.)


  Art. 1. Ustawa określa obowiązki wydawców w zakresie przekazywania dzieł oraz obowiązki bibliotek w zakresie gromadzenia dorobku wydawniczego.

   

  Art. 2. 1. Przez określenie "wydawca" należy rozumieć osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną, która prowadzi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na publikowaniu dzieł; domniemywa się, że wydawcą jest osoba, której nazwę lub nazwisko uwidoczniono w tym charakterze na egzemplarzach publikacji.
  2. Przez określenie "publikacja" należy rozumieć dzieła zwielokrotnione dowolną techniką w celu rozpowszechnienia, a w szczególności:
  1) piśmiennicze, jak: książki, broszury, gazety, czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe, druki ulotne, afisze,
  2) graficzne i graficzno-piśmiennicze, jak: mapy, plakaty, plany, wykresy, tabele, rysunki, ilustracje, nuty,
  3) audiowizualne utrwalające dźwięk, obraz lub obraz i dźwięk, jak: płyty, taśmy, kasety, przeźrocza, mikrofilmy, mikrofisze,
  4) zapisane na nośnikach elektronicznych,
  5) oprogramowanie komputerowe.

   

  Art. 3. 1. Wydawca, który udostępnia publicznie egzemplarze publikacji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, obowiązany jest do nieodpłatnego przekazania uprawnionym bibliotekom liczby egzemplarzy publikacji (egzemplarze obowiązkowe), określonej w art. 5 ust. 1-3.
  2. Obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1, podlega również bezpośredni producent dzieła wyprodukowanego w kraju dla wydawcy zagranicznego.
  3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązane są także do przekazywania uprawnionym bibliotekom egzemplarzy obowiązkowych:
  1) kolejnych wydań tego samego dzieła,
  2) poszczególnych mutacji gazet i czasopism, w tym również poszczególnych wersji językowych,
  3) wydań bibliofilskich,
  4) reprintów dzieł wcześniej już publikowanych,
  5) dzieł, które pierwotnie nie były publicznie udostępniane, w tym takich, które utraciły charakter tajny lub poufny.
  4. W przypadku gdy to samo dzieło wydawca publikuje w różnych standardach edytorskich, obowiązek przekazania egzemplarzy obowiązkowych odnosi się do standardu najwyższego.
  5. Minister Kultury i Sztuki określi, w drodze rozporządzenia, w zakresie niezbędnym do zachowania dorobku wydawniczego, wykaz bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasady i tryb ich przekazywania.

   

  Art. 4. 1. Osoby, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, nie są obowiązane do przekazywania egzemplarzy obowiązkowych:
  1) druków przeznaczonych wyłącznie do użytku służbowego organów administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, wojska oraz do użytku wewnętrznego organizacji politycznych, społecznych i innych, jeżeli takie przeznaczenie zostało określone przed wykonaniem druku,
  2) papierów i znaków wartościowych,
  3) druków artystycznych o charakterze oryginału,
  4) druków, zapisów utrwalających dźwięk, obraz lub obraz i dźwięk, dokonywanych na dowolnym nośniku lub dowolną techniką, przeznaczonych do użytku osobistego,
  5) formularzy, biletów, etykiet i opakowań.
  2. Minister Kultury i Sztuki może, w drodze rozporządzenia, wyłączyć z obowiązku przekazywania egzemplarzy obowiązkowych także inne rodzaje dzieł niż określone w ust. 1.

   

  Art. 5. 1. Bibliotece Narodowej w Warszawie i Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie przekazuje się po dwa egzemplarze obowiązkowe.
  2. Bibliotece Sejmowej w Warszawie przekazuje się po jednym egzemplarzu obowiązkowym dzienników urzędowych organów administracji rządowej.
  3. Pozostałym bibliotekom uprawnionym przekazuje się po jednym egzemplarzu obowiązkowym.
  4. Biblioteki, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek wieczystego archiwizowania jednego egzemplarza obowiązkowego.

   

  Art. 6. Filmotece Narodowej w Warszawie przekazuje się po jednym egzemplarzu kopii filmu kinowego i telewizyjnego. Obowiązek ten ciąży na producencie filmu. Przepisy art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

   

  Art. 7. Przesyłki egzemplarzy obowiązkowych, wysyłane do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania, są zwolnione z opłat pocztowych.

   

  Art. 8. 1. Kto uchyla się od obowiązku przekazania uprawnionej bibliotece lub Filmotece Narodowej w Warszawie egzemplarza obowiązkowego, podlega karze grzywny.
  2. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

   

  Art. 9. Tracą moc przepisy art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 12, poz. 63, z 1984 r. Nr 26, poz. 129, z 1989 r. Nr 29, poz. 155 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198).

   

  Art. 10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 • Igrzyska OlimpijskieWIKIPEDIA
 • http://www.43bis.media.pl/wiadomosci,11970,3,komunikat-obroncow-zycia,konstantynow-lodzki,wiadomosci.html KOMUNIKAT OBROŃCÓW ŻYCIA