• https://OrszakTzrechKróli
 • Marsz Niepodległości 2017 Marsz Niepodległości 2018
 • MN2018
 • KALENDARZ
 • https://Narodowy Marsz Życia
 • EURO2016
 • WYNIKI X Biegu Wdzięczności WYNIKI X BIEGU WDZIĘCZNOŚCI
 • nszz-solidarnosc
 • IX Bieg Wdzięczności
 • Dla Niepodległej
 • Radosław Radwański Bezzwrotne 60 mln zł dla naszego miasta
 • http://www.pzekonst.pl.pl/
 • VIII Bieg Wdzięczności WYNIKI: 5 km
 • WYNIKI: 1200 m WYNIKI: 1200 m
 • WIELKI BILET 2014 FOT WIELKI BILET 2014
 • LO studniówka LO ZDJĘCIA
 • Zapal światło wolności
 • SKARGA do MAiC w sprawie TV TRWAM
 • Wydawnictwo Bernard Cichosz
 • Tydzień Patriotyczny w Łodzi
 • http://www.basen-konstantynow.pl/ WYNIKI
 • Obudź się Polsko
 • PKS
Archiwum :
2019-05-22
Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników

XXV Miejski Konkurs Biblioteczny „Z przyjacielem jest weselej"

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim zaprasza wszystkich uczestników XXV Miejskiego Konkursu Bibliotecznego „Z przyjacielem jest weselej" na uroczyste ogłoszenie wyników.
Impreza odbędzie się dnia 22 maja 2019 r. o godz. 18:00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim, ul. Łódzka 28.
W programie:
•Spektakl teatralny w wykonaniu „Teatru Króla"
•Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród

 
2019-05-22
Komisja Infrastruktury Społecznej

Komisja Infrastruktury Społecznej

22 maja 2019 roku (środa), godz. 15.00
 
2019-05-17
IX sesja Rady Powiatu

IX sesja Rady Powiatu

Porządek obrad IX sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 23 maja (czwartek) 10 00
 
2019-05-17
W sobotę KAS zagra u siebie

W sobotę KAS zagra u siebie

PIŁKA NOŻNA Klasa A seniorów, grupa Łódź I

Kolejka 22: 18 maja 2019 (sobota) 17.00:
KAS Konstantynów Łódzki – Zawisza II Rzgów
W sobotę 18 maja 2019 o godz. 17.00 w rozgrywkach klasy A Konstantynowska Akademia Sportu zagra, u siebie z Zawiszą II Rzgów.
Konstantynowianie mają 50 punktów (16-2-3, 80:27) i znajdują się na miejscu 2 w tabeli (do lidera tracą 9 punktów).
BC
 

 
2019-05-11
XIII Bieg Wdzięczności

XIII Bieg Wdzięczności

za Pontyfikat Papieża Jana Pawła II
 
2019-05-10
KAS zagra w sobotę

KAS zagra w sobotę

PIŁKA NOŻNA Klasa A seniorów, grupa Łódź I

Kolejka 21: 11 maja 2019 (sobota) 17.00:
Jagiellonia Tuszyn – KAS Konstantynów Łódzki
W sobotę 11 maja 2019 o godz. 17.00 w rozgrywkach klasy A Konstantynowska Akademia Sportu zagra, na wyjeździe z Jagiellonią Tuszyn.
Konstantynowianie mają 50 punktów (16-2-2, 79:24) i znajdują się na miejscu 2 w tabeli (do lidera tracą 6 punktów).
BC

 
2019-05-10
II Memoriał Andrzeja Szymczaka i Grzegorza Kosmy

II Memoriał Andrzeja Szymczaka i Grzegorza Kosmy

PIŁKA RĘCZNA Turniej oldbojów, 11 maja 2019 (sobota) 10:00
 
2019-05-09
Finał MP młodziczek

Finał MP młodziczek

PIŁKA SIATKOWA Finały Mistrzostw Polski młodziczek (Giżycko 10-12 maja 2019)
 
2019-05-09
VII (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej

VII (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad VII (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 10 maja 2019 roku (piątek) 8:30

VII (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim odbędzie się w dniu 10 maja 2019 roku o godzinie 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej nr 2 (parter).
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Wolne wnioski i informacje.
7.Zamknięcie VII (nadzwyczajnej) sesji.

 
2019-05-09
Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów

Porządek obrad, 10 maja 2019 roku (piątek) 08.15

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, odbędzie się w dniu 10 maja 2019 roku (piątek) o godz. 08.15 w sali konferencyjnej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) zaopiniowanie projektu Uchwały RM w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019,
3) sprawy różne.

 
2019-05-08
O organizacji ruchu drogowego

O organizacji ruchu drogowego

Spotkanie konsultacyjne w Miejskim Ośrodku Kultury, 9 maja 2019 (czwartek) 18:00

PRZYPOMINAMY:

■ 9 maja 2019 (czwartek) o godz. 18:00 w konstantynowskim MOK-u zostanie omówiona proponowana organizacja ruchu w obrębie ulic: Żeromskiego, Północnej, Dąbrowskiej, Skłodowskiej i Gdańskiej.
Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Robert Jakubowski i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Jadwiga Czekajewska zapraszają na spotkanie konsultacyjne w sprawie proponowanej organizacji ruchu w obrębie ulic: Żeromskiego, Północnej, Dąbrowskiej, Skłodowskiej i Gdańskiej.
Spotkanie odbędzie się w czwartek 9 maja 2019 o godz. 18:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim, ul. Łódzka 28.
BC

 
2019-05-08
O medale w Giżycku (10-12.05.2019)

O medale w Giżycku (10-12.05.2019)

PIŁKA SIATKOWA Finały Mistrzostw Polski młodziczek 2019 (Giżycko 10-12 maja 2019)
 
2019-05-02
3 MAJA

3 MAJA

Święto kościelne i narodowe

3 maja 2019 (piątek) w święto kościelne NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI obchodzić będziemy 228 rocznicę uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA. Uroczyste obchody ŚWIĘTA NARODOWEGO TRZECIEGO MAJA rozpoczną się o godz. 10:00 Mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele Narodzenia NMP, pl. Kościuszki 4/5. Po Mszy św. i przemarszu z kościoła (11:15) okolicznościowe wystąpienia, złożenie kwiatów przy pomniku Tadeusza Kościuszki. Potem, od 12:00 na pl. Kościuszki okolicznościowy piknik majowy: występ zespołu „Harnam”, koncert Orkiestry Dętej z Góry Świętej Małgorzaty, wystawa prac plastycznych „15 lat w Unii Europejskiej” (w zabytkowym tramwaju) oraz poczęstunek dla mieszkańców.  

BC

 
2019-05-02
Wywieśmy flagi

Wywieśmy flagi

Zachęcamy do wywieszenia flagi polskiej. Święto Flagi w czwartek (2.05), a Narodowe Święto Trzeciego Maja w piątek.
Fot. Bernard Cichosz

 
 • Kontakt
 • Szept krzykacza
 • Egzemplarz obowiązkowy

  Dz. U.  z 1996 r. nr 152 poz. 722
  USTAWA

  z dnia 7 listopada 1996 r.

  o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

  (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1996 r.)


  Art. 1. Ustawa określa obowiązki wydawców w zakresie przekazywania dzieł oraz obowiązki bibliotek w zakresie gromadzenia dorobku wydawniczego.

   

  Art. 2. 1. Przez określenie "wydawca" należy rozumieć osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną, która prowadzi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na publikowaniu dzieł; domniemywa się, że wydawcą jest osoba, której nazwę lub nazwisko uwidoczniono w tym charakterze na egzemplarzach publikacji.
  2. Przez określenie "publikacja" należy rozumieć dzieła zwielokrotnione dowolną techniką w celu rozpowszechnienia, a w szczególności:
  1) piśmiennicze, jak: książki, broszury, gazety, czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe, druki ulotne, afisze,
  2) graficzne i graficzno-piśmiennicze, jak: mapy, plakaty, plany, wykresy, tabele, rysunki, ilustracje, nuty,
  3) audiowizualne utrwalające dźwięk, obraz lub obraz i dźwięk, jak: płyty, taśmy, kasety, przeźrocza, mikrofilmy, mikrofisze,
  4) zapisane na nośnikach elektronicznych,
  5) oprogramowanie komputerowe.

   

  Art. 3. 1. Wydawca, który udostępnia publicznie egzemplarze publikacji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, obowiązany jest do nieodpłatnego przekazania uprawnionym bibliotekom liczby egzemplarzy publikacji (egzemplarze obowiązkowe), określonej w art. 5 ust. 1-3.
  2. Obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1, podlega również bezpośredni producent dzieła wyprodukowanego w kraju dla wydawcy zagranicznego.
  3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązane są także do przekazywania uprawnionym bibliotekom egzemplarzy obowiązkowych:
  1) kolejnych wydań tego samego dzieła,
  2) poszczególnych mutacji gazet i czasopism, w tym również poszczególnych wersji językowych,
  3) wydań bibliofilskich,
  4) reprintów dzieł wcześniej już publikowanych,
  5) dzieł, które pierwotnie nie były publicznie udostępniane, w tym takich, które utraciły charakter tajny lub poufny.
  4. W przypadku gdy to samo dzieło wydawca publikuje w różnych standardach edytorskich, obowiązek przekazania egzemplarzy obowiązkowych odnosi się do standardu najwyższego.
  5. Minister Kultury i Sztuki określi, w drodze rozporządzenia, w zakresie niezbędnym do zachowania dorobku wydawniczego, wykaz bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasady i tryb ich przekazywania.

   

  Art. 4. 1. Osoby, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, nie są obowiązane do przekazywania egzemplarzy obowiązkowych:
  1) druków przeznaczonych wyłącznie do użytku służbowego organów administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, wojska oraz do użytku wewnętrznego organizacji politycznych, społecznych i innych, jeżeli takie przeznaczenie zostało określone przed wykonaniem druku,
  2) papierów i znaków wartościowych,
  3) druków artystycznych o charakterze oryginału,
  4) druków, zapisów utrwalających dźwięk, obraz lub obraz i dźwięk, dokonywanych na dowolnym nośniku lub dowolną techniką, przeznaczonych do użytku osobistego,
  5) formularzy, biletów, etykiet i opakowań.
  2. Minister Kultury i Sztuki może, w drodze rozporządzenia, wyłączyć z obowiązku przekazywania egzemplarzy obowiązkowych także inne rodzaje dzieł niż określone w ust. 1.

   

  Art. 5. 1. Bibliotece Narodowej w Warszawie i Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie przekazuje się po dwa egzemplarze obowiązkowe.
  2. Bibliotece Sejmowej w Warszawie przekazuje się po jednym egzemplarzu obowiązkowym dzienników urzędowych organów administracji rządowej.
  3. Pozostałym bibliotekom uprawnionym przekazuje się po jednym egzemplarzu obowiązkowym.
  4. Biblioteki, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek wieczystego archiwizowania jednego egzemplarza obowiązkowego.

   

  Art. 6. Filmotece Narodowej w Warszawie przekazuje się po jednym egzemplarzu kopii filmu kinowego i telewizyjnego. Obowiązek ten ciąży na producencie filmu. Przepisy art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

   

  Art. 7. Przesyłki egzemplarzy obowiązkowych, wysyłane do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania, są zwolnione z opłat pocztowych.

   

  Art. 8. 1. Kto uchyla się od obowiązku przekazania uprawnionej bibliotece lub Filmotece Narodowej w Warszawie egzemplarza obowiązkowego, podlega karze grzywny.
  2. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

   

  Art. 9. Tracą moc przepisy art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 12, poz. 63, z 1984 r. Nr 26, poz. 129, z 1989 r. Nr 29, poz. 155 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198).

   

  Art. 10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 • RUSSIA2018
 • Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_2018
 • Igrzyska OlimpijskieWIKIPEDIA
 • http://www.43bis.media.pl/wiadomosci,11970,3,komunikat-obroncow-zycia,konstantynow-lodzki,wiadomosci.html KOMUNIKAT OBROŃCÓW ŻYCIA