REDAKCJE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

■ 43bis. DZIENNIK INTERNETOWY, ul. Sucharskiego 15/21, 42 211 43 43, 42 211 18 16
www.43bis.media.pl; 43bis@post.pl 

REDAKTOR NACZELNY:

Bernard Cichosz, 43bis@post.pl, tel. 603 44 43 43

- dyżur: pn.-pt. 17-21, sob. 11-15: tel. 42 211 43 43, 42 211 18 16

■ BIULETYN 43bis, ul. Sucharskiego 15/21, 42 211 43 43, 42 211 18 16
www.43bis.media.pl; 43bis@post.pl
■ ChRS Bełchatów, ul. Sucharskiego 15/21, 42 211 43 43, 42 211 18 16
www.chrs.belchatow.stt.pl; 43bis@post.pl

■ ChRS Konstantynów Łodzki, ul. Sucharskiego 15/21, 42 211 43 43, 42 211 18 16
www.chrs.konstantynow.stt.pl; 43bis@post.pl

■ ChRS Lutomiersk, ul. Sucharskiego 15/21, 42 211 43 43, 42 211 18 16
www.chrs.lutomiersk.stt.pl; 43bis@post.pl

■ ChRS Pabianice, ul. Sucharskiego 15/21, 42 211 43 43, 42 211 18 16
www.chrs.pabianice.stt.pl; 43bis@post.pl

■ Dziennik 43bis. Konstantynów Łódzki w Internecie, ul. Sucharskiego 15/21, 42 211 43 43, 42 211 18 16
www.dziennik43bis.pl; 43bis@post.pl

■ EKSPRES 43bis, ul. Sucharskiego 15/21, 42 211 43 43, 42 211 18 16
www.43bis.media.pl; 43bis@post.pl,

■ EX LIBRIS 43bis, ul. Sucharskiego 15/21, 42 211 43 43, 42 211 18 16
www.43bis.media.pl; 43bis@post.pl

■ KURIER GCI, pl. Kościuszki 8, pl. Kościuszki 8, 42 211 60 02

www.gci.konstantynow.pl; kuriergci@wp.pl

■ MEDIUM, ul. Tuwima 8,  tel. 512 382 620

www.mediumkonstantynow.pl; redakcja@mediumkonstantynow.pl

■ MIĘDZY BLOKAMI, ul. Piłsudskiego 32, 42 211 14 34, fax 42 211 10 09

■ OBLICZE, ul. Sucharskiego 15/21, 42 211 43 43, 42 211 18 16
www.oblicze.stt.pl; 43bis@post.pl

■ SUPLEMENT 43bis, ul. Sucharskiego 15/21, 42 211 43 43, 42 211 18 16
www.43bis.media.pl; 43bis@post.pl

■ WIADOMOŚCI - 43bis, ul. Sucharskiego 15/21, 42 211 43 43, 42 211 18 16
www.43bis.media.pl; 43bis@post.pl

■ WYDAWNICTWO BERNARD CICHOSZ, ul. Sucharskiego 15/21, 42 211 43 43, 42 211 18 16
www.43bis.media.pl; 43bis@post.pl

■ ZChN Konstantynów Łódzki, ul. Sucharskiego 15/21, 42 211 43 43, 42 211 18 16
www.oblicze.stt.pl; 43bis@post.pl

■ Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (Region Łódzki), ul. Sucharskiego 15/21, 42 211 43 43, 42 211 18 16
www.oblicze.stt.pl; 43bis@post.pl